Klik og se annoncen

Af John Hansen

En rigtig avis med det hele.

Nyheder, politik, kultur, økonomi, uddannelse og sport - og også en leder med kant på. Og sine meningers mod.

Jo, når man besøger 6. klasserne på Antvorskov Skole i Slagelse oplever man i denne tid et levende avismiljø med ideer, skriverier, debatter og ægte redaktionsmøder.

Kultur og fitness

Alle de unge ser ud til at være rigtigt godt med. Og inddraget.

Nogle er naturligvis lidt mere end andre - også her er der f.eks. lederskribenter, redaktører og endda en chefredaktør.

Men ved alle bordene i lokalet med 6.b. arbejdes der flittigt med udformningen af artikler og omtaler:

En filmanmeldelse er undervejs. Artikler om fitness - med tilhørende fotos - og om den fremstormende e-sport er ligledes på computervejen...

E-sport og tasterne

Men e-sport, er det egentlig rigtig sport?

'Jo da, det kræver vægttræning, udholdenhed, strategi og reaktionsevne,' lyder det fra en af drengene med fingeren på tasterne.

'Vi skal have noget med om politik - om noget aktuelt, der sker lige nu,' lyder det fra et andet bord.

Engagement og vilje

Carsten Lysdal fra Sjællandske har været på besøg for at fortælle om, hvordan man laver et lokalt dagblad.

Og nu er lokalredaktøren fra Søndagsavisen også på pletten for at fortælle lidt om ugeaviserne samt læse, lytte og suge til sig af indtryk fra de seriøse, unge journalistspirer.

Og vi fandt mange lovende eksempler, der - med troværdighed og oprigtighed - gik koncentreret og energisk til emnerne.

Hvor mange læser...?

Vi tillod os et par generelle spørgsmål, sådan lige kastet ud i 6. klassen:

- Hvor mange af jer læser egentlig jævnligt i en avis som Sjællandske, Politiken, Søndagsavisen eller f.eks. Uge Nyt?

Omkring halvdelen af de ca. 20 elever rakte hånden i vejret.

- Hvor mange af jer læser stort set aldrig i en af de nævnte aviser?

Igen omkring halvdelen - nemlig den anden halvdel - markerede ved håndsoprækning.

- Hvor mange læser ofte nyheder på mobilen og Nettet?

Positivt svar fulgte her fra næsten alle.

Avis på papir

Ok, hvis vi er lidt optimistiske på papiravisernes vegne (dagblade og ugeaviser), kunne vi måske her konkludere, at der måske burde være en fremtid for begge dele?

Der burde vel være plads til begge dele.

Men blandt de 12-13-årige er Nettet generelt og ikke overraskende stærkt udbredt og dominerende.

Ikke desto mindre er disse 6. klasser altså her i fuld gang med at lave en rigtig print- og papiravis.

Mode og mærketøj...

Da vi dagen efter igen besøger redaktionen i B-bygningen, har de unge journalister både holdt redaktionsmøde og været igang med nye vinkler og opgaver.

I en af grupperne har de således lavet en såkaldt vox-pop med spørgsmål til 9. klasse-elever på deres egen skole.

Det drejede sig om ikke mindst modetøj og mærketøj. Og én af overskrifterne var på vej til at hedde 'Unge går amok over mærketøj'.

Snakke med forskellige

En anden gruppe havde aftalt besøg på det nærliggende Antvorskov Plejehjem, hvor de 12-årige Slagelseelever ville tale med plejehjemsboeboerne om, hvordan det var at være 12-årig dengang... omkring 1950 og lige efter 2. verdenskrig.

Og en tredie gruppe ville lave interview med Slagelse byråds yngste medlem, nyvalgte Christopher Trung, V.

Mon ikke han i øvrigt selv havde gået på Antvorskov skole, mente de. Og ville naturligvis undersøge det.

Ligesom Søndagsavisens udsendte medarbejder huskede, at Folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (omtalt for få uger siden) jo havde været elev på Marievangsskolen.

Hovedtemaet

Når man nu snart var færdig med projektugen, havde 6.b og deres lærer Carsten fortsat nogle dansktimer, inden 23. marts, til at gøre deres otte siders avis helt færdig.

Så den også kan indgå i Politikens aviskonkurrence - som bærer pejlemærket og hovedtemaet 'Elsk dig selv - krop og idealer'.

Mere om konkurrencen

Sluttelig lidt fakta om Politikens for 6.-10. klasser, der har deadline 23. marts.

Elsk dig selv. Sådan lyder overskriften altså i Mediekonkurrencen 2018, hvor temaet er 'krop og idealer', og hvor JP/Politikens Hus, Sex & Samfund og Mary Fonden giver 6.-10. klasser 'mulighed for at forholde sig kritisk til de normer og idealer, der får mange unge til at mistrives i jagten på 'det perfekte'.

Glansbilleder på sociale medier

I konkurrenceoplægget hedder det også: 'De sociale medier flyder jo over med glansbilleder af det ideelle liv og den perfekte krop. Ligesom reklamer, film og musikvideoer ofte fremstiller kroppen fejlfri - og langt fra det, man ser i spejlet.

Udgangspunkt for temaet er bl.a., at hver sjette 13-årige er utilfreds eller meget utilfreds med sin krop...'

Se mere i Søndagsavisen i denne uge.