Klik og se annoncen

Af John Hansen

Slagelse Kommune, borgmesteren og hans krisestab, går foran, når det gælder om at prøve at styre sig igennem tidens trængsler, hvori en vis 'corona' indgår i overskriften.

Sådan har det været de seneste døgn, hvor flere gader og skolegårde - trods et par vilde hamstringsbølger sent onsdag aften og tidlig torsdag 12. marts - har været lagt nærmest øde.

Rådvildhed, vantro og en vis usikkerhed har præget ganske mange mennesker.

Direkte fra rådhuset

'Slagelse Kommune følger myndighedernes anbefalinger nøje,' understreger borgmester John Dyrby Paulsen igen og igen overfor Uge Nyt og VDonline.

'Vi har nu en tid været i gang med at forberede, hvordan vi kan fastholde den nødvendige akutte kommunale opgaveløsning bedst muligt, og sikre kritiske funktioner, foreløbig i to uger.

Vi gik hurtigt i gang med en organiseret lukning af øvrige funktioner som skoler, daginstitutioner, jobcentre, kultur- og fritidstilbud og de fleste administrative funktioner, som begyndte torsdag den 12. marts og var gældende fra fredag den 13. marts. Skoler og daginstitutioner lukkes fra mandag den 16. marts.

Vi opretholder nuværende digitale kanaler i størst mulig grad og henstiller til at de fortsat benyttes.

Der vil løbende komme information via vante kanaler - Tabulex, Aula med videre.'

Kritiske funktioner

'Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejehjem, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne.

Vi henstiller alle borgere til at bakke op om de nødvendige tiltag, som myndighederne indfører. Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden. Husk at holde fysisk afstand.

Mere information

Det her er en helt ekstraordinær situation, og vi opfordrer til tålmodighed og forståelse. Der er mange relevante spørgsmål, og vi kan ikke svare på dem alle på nuværende tidspunkt.

Vi samler information på hjemmesiden www.slagelse.dk/corona.

Fra Folketing til byråd

Vi etablerer også en hotline, hvor det vil være muligt for borgere at stille spørgsmål. Vi appellerer til, at hotline bruges til spørgsmål af akut karakter.

Læs i øvrigt mere på coronasmitte.dk,' har John Dyrby udmeldt - også helt i tråd med statsminister Mette Frederiksens meldinger fra Christiansborg.

Og her kunne vi så sent torsdag aften - klokken knap 24 og efter FCK-fodbolden fra Tyrkiet - via bl.a. Folketings-tv følge, hvordan man i salen stemte en midlertidig nødlovgivning igennem. Love der giver f.eks. politi og myndigheder større beføjelser i forhold til den enkelte borger.

Flere aflysninger

Helt konkret kan vi ude fra samfundet bl.a. nævne, at Visinde-arrangementet på Café Tidsløs, som vi har skrevet en del om, er aflyst. Mange andre arrangementer er aflyst - eller måske snarere udsat (på ubestemt tid).

Og fra Vestsjællands Teaterkreds lyder det: 'La Traviata lørdag 14. marts og Elverhøj onsdag 18. og 20. marts 2020 er aflyst. Det sker i kølvandet på og i respekt for myndighedernes udmelding onsdag aften.

Alle, der har købt billet til de aflyste forestillinger, vil få tilsendt en mail vedr. aflysningen.

For så vidt angår Skatteøen søndag 29. og tirsdag 31. marts følger vi situationen omkring coronavirus og de officielle anbefalinger meget nøje.

Da begge disse forestillinger ligger udenfor den pt. udmeldte periode på 14 dage, afventer vi udviklingen og myndighedernes anbefalinger.'

Forskelle i handlemåder...

Og så lyder det fra folk i forlystelses- og restaurationsbranchen, at selvom de fleste - også trods svære økonomiske trængsler - følger anmodningen om at lukke de næste 14 dage, så er det altså langtfra alle, der gør det.

Og det kan jo give visse gniderier og problemer. Hvad er fair og ikke-fair?

Der er nemlig fra statens side ikke tale om klare påbud og forbud - men i første række om henstillinger og anbefalinger.

Roots: Vi må stå sammen!

Og eksempelvis mener Christian Krüger Dannevang fra Restaurant Roots4 i Stenstuegade, Slagelse, at alle her - uanset om lovgivningen ikke er helt klar og på plads - bør vise solidaritet og hjælpe med til, at man een gang for alle får bekæmpet den dumme corona.

'Og det gælder for så vidt både restauratører og gæster. Hvis vi alle lukker ned - foreløbig i fjorten dage - så giver vi hver især vort bidrag til at komme tilbage til normalen igen,' påpeger Christian overfor VDonline.

Bør være fair og ens...

'Det er heller ikke fair overfor tjenere og andre, der bare skal færdes rundt blandt gæster og ansatte, at køre videre uden hensyn, når samfundet beder om, at vi her gør en fælles indsats.'

Også i Slagelse bymidte er der en hel del restauranter og spisesteder, der følger anvisninger og anbefalinger - men altså bestemt ikke alle.

Regering, forsikringer og penge!

Og når Christian i Slagelse selv i dag fredag den 13. hører, at der blandt andet hersker stort og livligt caféliv flere steder i København - fra formiddagen af - så bliver han både harm og skuffet. 'Det er sgu' ingen ferie, det her!'

I brancheforeninger mener man åbenbart, at Regeringen burde gå ind med et klart påbud - i stedet for at lade tingene flyde på grund af de penge- og erstatningsspørgsmål, som man måske ikke ønsker at stå model til.

Men hva' gør man så - alt eller intet?