Klik og se annoncen

Af John Hansen

Diskussionerne om Slagelse og Slagelse Kommune fortsætter her mod slutningen af april.

Søndagsavisen prøvede Skærtorsdag at rette en appel til samtlige 31 byrådsmedlemmer om at skændes noget mindre og i stedet udrette noget mere for borgerne og virksomhederne.

Kritik ramte rigtig...

Det har givet os positive reaktioner. 'Godt ramt, rigtigt set!'

Men selvfølgelig også kritik og nogle hug fra flere sider.

Det seneste som Søndagsavisen - før vor tidlige nye deadline - har hørt til, er diverse udtalelser fra byrådsmedlemmerne John Dyrby Paulsen og Villum Christensen, begge partiledere for hhv. Socialdemokraterne og Liberal Alliance.

Men ansvaret er Venstres!

De to er æstemt ikke politisk enige om alting,' som Dyrby anfører, men på flere måder taler de to Folketingserfarne samme sprog.

Og de er enige om, at kommunens økonomi er på vej mod afgrunden. Og årsagen er primært borgmester Stén Knuth og Venstres.

Villum vil i øvrigt fortsat - og også efter valget i november '17 - gerne have 'en borgerlig borgmester'. Men nok en anden - og hvem kan det mon så være?

'Overskriften er rigtig'

John Dyrby Paulsen giver efter Søndagsavisens kommentar ret i, at 'din overskrift er rigtig, desværre. Vi bør kunne drive det meget videre, end tilfældet er.

Vi har så mange muligheder i vores kommune, og det er sådan set bare om at komme igang. Politisk sker der bare ikke særlig meget - desværre,' noterer Dyrby.

Han mener jo klart, at borgmesteren i en kommune - som også Knud Larsen, V, i Vordingborg, har sagt det - er den vigtigste person for samarbejdet i et byråd.

Dyrby: Det stopper ikke

John Dyrby gentager meget af sin kritik på økonomien:

'Kommunekassen er nu blev 400 mio. kr. fattigere siden Sten Knuth overtog borgmesterembedet for 40 måneder siden.

Det siger sig selv, at det kan ikke blive ved, men desværre ser det ikke ud som om, det stopper - seneste prognose siger et underskud i år på 80 mio. kr.!

Kunne man så pege på noget konkret, som penge er brugt til - fx en Aqua Park - så kunne jeg forstå det, uanset om man er tilhænger af et Aqua Park eller ej. Så kunne borgmesteren sige: Se hvad pengene er gået til og klappe på murstenene! Men det kan borgmesteren ikke!

I stedet er vi med hastige skridt på vej mod, at der bliver stadig længere mellem kronerne i kommunekassen.'

Villum: Ledelse svigter

Villum Christensen fra LA: 'Jeg kan sagtens være enige i det ærgerlige i situationen - som du udtrykker det i Søndagsavisen.

Men lige nu ser vi altså i Slagelse så store reelle problemer, uden at det tilsyneladende gør indtryk på borgmesteren/ledelsen.

Vi taler om økonomisk nedsmeltning og magtmisbrug af værste skuffe på direktionsgangene,' pointerer Villum.

Samarbejdets kunst?

Villum siger endvidere: 'Det er borgmesterens ansvar at komme med forslag i tide - han har hele apparatet, og vi andre må forgæves spørge ind og få rettidige tal'.

Hos LA har Villum og Troels Christensen (sidstnævnte sidder i Økonomiudvalget) oplevet flere eksempler på 'manglende information - og slet ikke samarbejdets kunst, dertil misbrug af magt.'

Villum: 'Ansvaret er og bliver borgmesterens.'

Borgmesteren...

Påskelørdag om morgenen forsøgte vi at få fat i borgmester Stén Knuth, V, for en kort kommentar.

Også han beklager, at byrådsklimaet og diverse udtalelser skader Slagelse. 'Det skader os alle, og det klæder ingen.'

Spurgt ind til økonomien siger han: 'Jo, økonomi skal man altid tage alvorligt. Og det gør jeg da også - men vi har jo sat ting igang og investeret en masse...'

- Erkender du, at ting er blevet værre, og at du måske ikke har taget pengekassen alvorligt nok?

Stén Knuth: 'Hvad er erkende her... altså nogle ting er løbet fra os på nogle områder. Men det er kommet uventet her på det sidste. Og nej,vi kan selvfølgelig ikke bare vedblive at bruge penge, det ved jeg skam godt. Vi har kun én kasse. Men vi har investeret godt og ser bare fremgange så mange steder.'

Knuth: Vi skubber 120 mill.

Knuth og Venstre har også tidligere udtrykt muligheden for - mens vi venter på at de gode investeringer og de flere nye indbyggere skal give afkast - at indefryse nogle midler til at dække et truende underskud.

Det kan være nødvendigt og fornuftigt i situationen at indefryse kommunale enheders opsparede og overførte midler ('Vore komm. virksomheder skubber 120 millioner foran sig'), så man kan komme over det opståede underskud.

Et underskud der dels skyldes et efterslæb i indtægter, dels de stigende udgifter på bl.a. handicappede og psykiatri, sundhed og seniorer plus en del anlægsudgifter.

Nedgang vendt til opgang

Når borgmester Stén Knuth fortsat fremhæver de mange ting, som faktisk går godt i Slagelse Kommune i disse år, så forklarer han det også med et:

'Ingen kunne forudse, at det ville gå så godt m.h.t. for eksempel borgeres og virksomheders ønsker om at komme til Slagelse. Nu vil rigtigt mange hertil - endda så mange, at vi må skabe nye erhvervsarealer ved motorvejen og omfartsvejen.

Husk på at indtil for tre år siden, da mistede Slagelse både borgere og virksomheder. Men de sidste to-tre år har vi vundet på både det ene og det andet. Og det er afgørende vigtigt,' slutter Stén Knuth.