Klik og se annoncen

Af John Hansen

En ny interessant nytårskur står for døren i Slagelse Erhvervsråd - og igen sker det på Gardehusarkasernen.

Det er som bkendt markante Helge S. Poulsen, der er formand for Slagelse Erhvervsråd. Og det er ham, der - sammen med obersten - byder velkommen til de knap hundrede, der plejer at være tilmeldt.

Status på Gardehusarregimentet

Og så er det chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, der som traditionen byder det, vil give en status for vores stolte regiment her i Slagelse.

I år er man i den særlige situation, at den aktuelle krigssituation i og omkring Iran-Irak, giver visse uafklarede spørgsmål i årets planlægning.

For ikke mindst veluddannede folk fra GHR og Antvorskov er jo altid med til at uddanne folk i bl.a. Irak og Afghanistan. Ligesom fregatter fra Flådestation Korsør spiller en rolle i f.eks. det truede Hormuz-stræde.

Og selvom man naturligvis arbejder videre som 'normalt' på GHR, så er det jo i sidste ende politikerne og den verdenspolitiske situation, der har nogle afgørelser...

Dyrby gør status

Den erhvervspolitiske retning tager Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen, Soc. sig af set udfra rådhuset.

Han vil kigge tilbage på året 2019, og give sit bud på de politiske pejlemærker for det kommende år 2020. Noget som han også allerede gjorde i Søndagsavisen og Uge Nyt sidst i det forgangne år.

Ham vil vi Have...

Det kreative Danmark, det tilhører bl.a. Christian Have, der senere i Nytårskuren giver alle et indspark og indblik i mulighederne fremover.

Som arrangørerne i sin omtale af Have udtrykker: 'Hvis du troede, at 'de kreative erhverv' primært var et begreb, der dækkede over din tantes keramiske udfoldelser og billetsalget i den lokale biograf, så er tiden inde til at vise en helt ny rulle på det indre filmapparat...'

Og så Poulsen med o

Slagelse Erhvervsråd siger derpå Godt Nytår til alle.

Da er det formand for Slagelse Erhvervsråd Helge S. Poulsen, der ser tilbage på 2019, som 'har stået i det erhvervspolitiske limbos tegn, og ser frem mod et 2020 med en forhåbning om flere erhvervspolitiske initiativer og efterfølgende aktiviteter.'

Bedre bymidter i 2020?

I Slagelse Kommunes købstæder ved vi, at Dyrby, Villum Christensen m.fl. via budgettet har afsat nogle millioner til bl.a. at gøre bymidterne mere attraktive og spændende.

Det er også tiltrængt, vil nogen nok mene - og ihvertfald er der nye, høje forventninger til, at der sker nogle markante forbedringer og nyskabelser på området.