Klik og se annoncen

Af John Hansen

Grundlovsdagen 2018 blev om nogen afholdt i sommer og solskin.

Også ved mange møder og arrangementer her i Vestsjælland.

VDonline og Søndagsavisen åbnede den vigtige dag på Korsør Lystbådehavn, hvor Dansk Folkeparti havde inviteret til træf i rødt og hvidt.

Steget flæsk ad libitum...

Hyggeligt samvær og opbyggelige taler - dertil afsyngningen af 'Jeg elsker de grønne lunde' og en efterfølgende nationalret som stegt flæsk og persillesovs i den lokale Restaurant Laguna - det var hovedingredienserne ved DF-mødet.

Og jo, Dansk Folkepartis talere og de fremmødte i det hele taget lagde ikke skjul på, at netop DF gennem de seneste 20 år er blevet en styrende magtfaktor i dansk politik og samfundsliv.

Mange - i øvrigt også langt udenfor partiet - erkender, at mange af de andre politiske partier faktisk har danset en del efter DF's pibe, jo mere vi har nærmet os 2018.

Karin og Ann i centrum

I Korsør denne fine solskinsdag var hovedtalerne to af DF's vigtigste og fremmeste folkevalgte personer her i det vestsjællandske.

Nemlig MF Karin Nødgaard fra Ringstedkanten, indvalgt på Christiansborg for Slagelse Korsør Kredsen. Og her er hun atter opstillet ved det F-valg, der følger inden alt for længe - mens Henrik Brodersen (MF og Slagelse-byrådsmedlem) i øvrigt er opstillet i Stevnsområdet.

Dertil var det Ann Sibbern fra Slots Bjergby, tidligere udvalgsformand og nu 2. viceborgmester i Slagelse Kommune. Ann er den nye ubestridte politiske leder for DF i byrådet og kommunen.

- Hvor smukt og dejligt!

Karin Nødgaard lagde fra land med at omtale den smukke sang af Johannes Helms (skrevet til Grundlovsfest v. Eremitagen 5. juni 1873), idet hun noterede vigtigheden af 'at værne om Danmark.'

Og hun nævnte, at 'intet i hele verden kan være smukkere' - end netop det Danmark her i maj-juni, og hvor hun jo som taler her på havnen i Korsør samtidig kunne 'stå og skue ud over vandet og bådene og broen...bare så flot.'

Friheden længe leve

'Vi fejrer her vort demokrati. Og lovenes lov. Den grundlov fra 1849, der jo var fundamentet for at skabe det samfund, vi gerne ville have,' pointerede Nødgaard.

Hun talte om 'langtidsholdbar grundlov. Evigung trods sine 169 år'. Og DF-socialordføreren fremhævede ikke mindst ytringsfriheden og forsamlingsfriheden - og at intet, heller ikke velfærdssamfundet, må betragtes som bare en selvfølge.

Grænsekontrol tak!

Via omtale af det prægtige danske foreningsliv og vore organisationers virke, bevægede Karin Nødgaard sig over til at tale om værdipolitikken. Den der altid er så central for DF - også i forhold til de, der måtte ønske at blive nye danskere.

Hun mente, at de nye virkelig skal række ud efter demokratiet. Hertil kræves kendskab til historien og 'det kristne Danmark', som dette land bygger på.

'Demokratiet er en plante, der skal ha' omsorg, have gødning og plejes,' sagde Nødgaard og talte for, at vi selv - og ikke f.eks. EU - skal bestemme, hvem der må gæste vort land.

Hun talte varmt for permanent grænsekontrol - 'hvor det er de trænede øjne, der ved vores hoveddør, er gode til at vurdere, hvem man lukker ind.'

Regering prøver at lappe...

Karin Nødgaard talte positivt om eksempelvis Børnekonvention og Handicapkonvention - men ønskede et opgør med Menneskerettighedskonventionen.

Hun omtalte tyvebander fra Balkan og flygtninge fra Tyskland...og sagde om de sidstnævnte, at det jo ikke kan passe, man forinden kan have rejst gennem fem-seks andre europæiske lande.

Nødgaard vil selvfølgelig også ækæmpe parallelsamfund', men hun synes, det er for mange lappeløsninger i brug.

Vore ældre borgere

Karin Nødgaard rejste også spørgsmålene 'hvordan er det vi behandler vore ældre? Skal de have minimum - eller have det lidt ekstra rart i alderdommen?'

Og svaret var hun selvsagt ikke i tvivl om.

Hun omtalte bl.a. Værdighedsmilliarden, der jo var et DF-initiativ - som Ann Sibbern i øvrigt i Slagelse Kommune gik foran i at udmønte - og fremhævede nu også Demenshandlingsplanen, som ganske afgørende.

Men man skal også huske og tage bestik af, at ældre mennesker er særdeles forskellige, påpegede Nødgaard.

Sibbern: Valg og Villum

Ann Sibbern indledte sin første grundlovstale overhovedet med, 'at vi skal fortsat være et frit og selvstændigt land.'

Ann berettede om KV-valget 2017 i Slagelse - det der 'var fyldt med tilsvininger mellem nogle politikere og partier' - og sagde bl.a., 'at Villum fra LA støttede John Dyrbys borgmesterpost med 16 mandater - og en aftale om deling af borgmesterposten efter de to år.

Dyrby - helt modsat!

'Flertalsgruppen ophævede så hurtigt et samarbejde på et grundlag, som vi ikke mener er lovmedholdeligt...men vi vil da i DF forsøge, under vanskelige vilkår, at søge indflydelse,' pointerede Ann Sibbern og fortsatte:

'I Søndagsavisen læste jeg Dyrbys tale fra den 1. maj, og her havde jeg jo håbet, at han så havde vist lederskab. Og fortalt om sine og partiets visioner. Men nej, det blev helt det modsatte - og det må virkelig stille spørgsmålstegn ved borgmesterens troværdighed.'

De ser gennem fingre...

I kommunen ønsker Ann Sibbern en klar integrationspolitik. Her bør man ikke skabe særtilbud eller isolere f.eks. børn i bestemte områder - det giver ikke integration.

Hun udtrykte også, at man ikke på arbejdsmarkedsområdet - som flertallet omkring S har gjort det - skal se igennem fingre med, at nogle indvandrergrupper ikke opfylder kravene til år efter år at kunne modtage understøttelse.

Ann påpegede, at sygepleje- og hjemmeplejeområdet i kommunen var specielt udfordret, og her ligger et langt sejt træk foran...

Nye store regninger...

'Vi har ikke været dygtige nok til at stå sammen om vores erhvervsliv og kommunen som attraktiv,' noterede Sibbern. Og frygtede, at Børne- og Ungeområdet igen kommer ud med et merforbrug på alene 25-30 millioner kroner her i 2018.

Og så ytrede Ann - trods egne ønsker om plads til nytænkning og visse forandringer - også sin nagende tvivl om, hvor godt (og økonomisk) det mon er 'at sætte en helt ny organisation af hele kommunen igang, flytte medarbejderne meget rundt etc..' Jo, Slagelse står overfor virkelig mange udfordringer netop nu...