Klik og se annoncen

Af John Hansen

Socialdemokratiet i Slagelse arbejder extra hårdt lige nu - forud for de to vigtige valg, der følger i maj-juni.

Ikke mindst ruster man sig til yderst vigtigt og spændende folketingsvalg, som Søndagsavisen for længe siden har tippet til at falde omkring 17. juni - evt. på EU-valgdagen 26. maj.

Anne Knudsen: Morgenmøde

Ifølge S-formand i Slagelse Anne Knudsen, har man en skøn lørdag morgen afholdt et godt møde for morgenfriske medlemmer fra Slagelse, Korsør, Skælskør. I Metals lokaler i Slagelse.

'Lørdagsmøderne er en ny tradition hos S og afholdes på skift i de 3 byer.'

Ud over morgenkaffe og sange indeholdt mødet en livlig debat med to velkendte S-kandidater, folketingskandidat Tom Block og kandidat til Europa-Parlamentet, Marianne Vind.

Emner på programmet

Regeringens udspil til sundhedsreform, centralisering, ret til værdig tilbagetrækning for nedslidte arbejdere, gode meningsmålinger, Brexit, klima- og energipolitik, arbejdsmarked, uddannelse, flygtninge og regional udvikling var ifølge Anne Knudsen blandt de emner, som Tom Block diskuterede med spørgelystne medlemmer.

Tom Block bor som tidligere beskrevet i Sørbymagle og er til daglig professionel soldat og tillidsmand for disse.

Marianne Vind og EU

Marianne Vind, nr. 4 på Liste A ved EP-valget (taler også i Anlægget den 1. maj), talte om ulighed, både økonomisk og socialt, som er særlig udtalt i Region Sjælland - og som EU-midler kan hjælpe med at rette op på. Ungdomsarbejdsløshed, boligpriser i provinsen, unges engagement i klimadebatten, 20 % af EUs midler til klimapolitikken, forskning i bæredygtige energiformer, havvindmølleparker, internationale firmaers nul-skat, forskellene på et socialdemokratisk eller liberalt EU, sociale medier og cybertrusler.

Marianne Vind er opvokset i Svebølle og er uddannet laborant, hun er næstformand for HK-Privat og brænder for arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø og kampen mod social dumping.

Kryds personligt!

Efter lørdagsmødet gik de to kandidater på kampagne til Nytorv, hvor de fik en snak med vælgerne, ligesom de uddelte bolsjer og materialer til Slagelseborgerne.

'Begge kandidater understreger betydningen af, at vælgerne stemmer personligt ved valgene, for kun på den måde kan vælgerne i Slagelse være sikre på, at netop deres kandidat bliver valgt,' påpeger Anne Knudsen.

Dyrby: Alle lokale vigtige

En kendsgerning som vi på avisen har påpeget gælder alle partier og alle kandidater som er her fra eller opstillet i Slagelse Kommune.

Fra Tom Block til Henrik Brodersen...

'Vigtigt for Slagelse Kommune er det at vi bliver repræsenteret i Folketinget af så mange som muligt - fra alle partier,' har Dyrby sagt til Søndagsavisen.

FH er mange...

Netop borgmester John Dyrby Paulsen er også blandt talerne flere steder på 1. maj her i 2019.

Også i Anlægget i Slagelse skal han tale ved det store møde fra kl. 12 til 17.

Et møde hvor man plæderer for sammenhold og faglig styrke - og fremhæver, at FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) rummer flere end 1,4 millioner lønmodtagere.

Fra S, SF og EL

Udover Dyrby kan man bl.a. høre Helle Blak, SF, fra byrådet - mon ikke hun også vil omtale børn og pædagoger (som i Søndagsavisen sidst) - og man kan høre flere folketingskandidater.

Tom Block, Soc., Astrid Carøe fra SF og Linda Havanna Hansen fra Enhedslisten...tre som vi alle har omtalt indenfor de seneste uger.

HK Sjællands Estrid Husen er dagens konferencier i Anlægget. Sebastian Dorset og Medley står for underholdningen.