Klik og se annoncen

Af John Hansen

På mange måder går det jo rigtigt godt i Slagelse - og i Danmark for den sags skyld.

På erhvervslivets vegne kunne rådsformand Helge Poulsen konkludere, at virksomhederne generelt er i god gænge. Også selvom kommunen som sådan i efteråret modtog en ægte maveplasker på DI-ranglisten over erhvervsvenlighed.

Fra forsvarsside kunne GHR-chef oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen berette om igangsætningen af et yderst tilfredsstillende forsvarsforlig.

Investeres hos GHR

Her har Gardehusarregimentet og Antvorskov - og for den sags skyld også Flådestation Korsør - fået sikret ny status og fremgang.

'Der bliver investeret og bygget nyt her på kasernen - med helt nye værksteder, bedre våbenfaciliteter, nye omklædningsrum etc.,' fortalte obersten til små hundrede fremmødte ved Nytårskuren hos Slagelse Erhvervsråd.

Man skal turde noget

Ydermere kunne borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., tilføje, at kommunens økonomi med nu 300 millioner i kassen er pænt på plads, ligesom satsningen på at være Uddannelseskommune og Bosætningskommune (mange nye, forskellige boliger) fortsætter for fuld styrke.

Og generelt opfordrede John Dyrby til, at han - og man - bør være klar til at løbe en risiko og evt. også begå fejl.

Ellers udvikler man sig ikke.

Fejl på fejl på fejl

Dyrby indledte med at citere den amerikanske basketballlegende Michael Jordan, der sidst i karrieren havde fortalt om sine ialt '9.000 forsømte muligheder på at score - og omkring 300 tabte kampe...

Jeg har lavet fejl på fejl på fejl - og det har været den helt store årsag til min succes,' skulle Jordan have tilkendegivet.

Altså: Uden at løbe en risiko, uden at lave fejl, da opnår man ikke noget. I grunden vel også det synspunkt, som en Ulrik Wilbek i høj grad har forfægtet.

John Dyrby påpegede, at han/man er klar til at løbe risisci og satse, når det gælder f.eks. uddannelse. Vi må handle på det, hvis vi også vil have læreruddannelse til kommunen.

Dyrbys udlægning

På den politiske front var borgmesteren glad for, at der nu var mere og bedre samarbejde. Eksempelvis omkring budgettet.

Her roste han igen oppositionen - og tilføjede: 'Vi rækker fortsat hånden frem til videre samarbejde.'

Selvom han dog også - omkring den nyere, lokale byrådshistorie - fik fortalt om begyndelsen af et 2018, hvor man åbnede med 'en stor samarbejdsaftale. Det gik godt et par dage.

Men så måtte vi afbryde det i marts. Om det var rigtigt eller forkert, det er sådan set lige meget...,' sagde Dyrby direkte.

Hvorpå han slog over i, at man siden - på tværs - har prøvet at hjælpe hinanden. Hvilket endte i et budgetforlig med 30 ud af 31 med - og hele 60 punkter.'

JN: Flere borgmestre?

Gæstetaler Jakob Nielsen, chefredaktør for Altinget, indledte meget frisk med et par drillerier:

'Slagelse er vist den eneste kommune, hvor man kommer til Nytårstaffel med både den forhenværende borgmester, den siddende borgmester - og den kommende borgmester,' sagde han.

Og han nævnte også i borgmesterens påhør, at det da var usædvanligt, at Dyrby allerede efter blot et år havde konstitueret sig to gange.

Tak til Villum!

Omkring Villum Christensen (LA og viceborgmester) havde Jakob Nielsen via Søndagsavisen erfaret, at Villum faktisk netop nu kan holde 25 års jubilæum som lokalpolitiker.

'Og Villum har siddet med fire Venstre-borgmestre og tre socialdemokratiske - og hver gang i en afgørende position,' fortalte Jakob og fortsatte:

'At Villum har deltaget aktivt her i 25 år, det er der bestemt grund til at sige tak for. Giv' ham et klap på skulderen for de 25 år - det er ofte utaknemmeligt, men det er jo vigtigt for vort samfund og demokrati, at vi fortsat har borgere, der vil stille op.'

Omvæltninger og kaos?

Jakob tilføjede dog også, at 'Villum jo da også af LA nu var belønnet for brintbusskandalen med posten som statsrevisor. Ikke så ringe...'

Siden gik chefredaktøren over i det mere seriøse og historiske hjørne, hvor han med held trak tråde op fra 30 års krigen (med Bogtrykningens og også Gardehusarregimentets tilblivelse for ca. 400 år siden) og til idag - især med fokus på medier og politik.

Ny teknologi betyder altid omvæltninger, evt. også kaos - som vi nu ser det omkring facebook, fake news, mistillid og så videre.

Jakob Nielsen talte om ansvaret hos både de sociale medier og 'den gamle presse' i en broget international verden.

Ikke bare skandaler...

Og han talte om mange mediers ofte alt for grove higen efter at bringe afsløringer, skabe skandaler og give demokratiet ekstra svære vilkår.

Det mente han bestemt ikke, at der var grund til i f.eks. Danmark, hvor tingenes tilstand jo slet ikke er så kriminel og forplumret, som hurtige overskrifter ellers nemt antyder.

Mere om Nytårskuren bringer vi i en efterfølgende artikel.