Klik og se annoncen

Af Vagn Ryager

De valgpolitiske møder står nærmest i kø i denne tid, og det giver det problem, at alverdens møder afholdes samtidig på vidt forskellige steder. Så drejer det sig om at vælge, da ingen magter at være to steder på samme tid. Ligesom at vælge side den 21. november.

Den avis, du nu sidder og kigger i , valgte søndag eftermiddag Kulturhuset i Korsør, hvor aulaen i den flotte Marmorsal var rammen om et par timers udveksling politikere/borgere imellem og tilrettelagt som en art speed-dating - det må være noget med hurtigt ind og ud - i modsætning til ofte trættende valgmøder, hvor der sidder en håndfuld lokalpolitikere på rad og række i et panel mens den er tre gange så mange borgere placeret i det pågældende mødelokale.

Rundbordssamtaler

Nu foregår det ikke sådan, at der genoplives en art rundbordspædagogik, hvor man holder hinanden i hånden og bliver bekræftet i sit eget politiske mantra.

Næh, nej, det gik meget anderledes til.

Det var formand for Halsskov Lokalråd, Flemming Corvinius, der styrede dagens møde. Med på sidelinjen var naturligvis også Korsør Lokalråds formand, Hans-Jørn Andersen.

2 minutter til hver

De politiske partier der deltog, blev trukket op af den sorte hat i tilfældig rækkefølge og fik ordet i denne orden. Der var kun to minutter til hver, og det er meget kort tid når politikere endelig får munden på gled. Det gik ud over flere, der måtte afbrydes midt i en sætning.

Blandt andre borgmester Stén Knuth, der ville kæmpe for Korsør Skattecenter og i morgen (mandag. red) ville få besøg af skatte.... Nåh ja, det var nok Karsten Lauritzen, skulle vi mene.

Så var der almindelig summen i Marmorsalen, og der blev cirkuleret godt rundt mellem de politiske rundborde.

Mange spørgsmål blev stillet - og forhåbentlig - besvaret undervejs. Borgerne kunne stille spørgsmål direkte - eller lægge dem i lokalformand Corvenius høje hat. Det valgte rigtig mange.

Fra den høje hat kan avisen fremdrage følgende eksempler på spørgsmål:

Spørgsmål til Socialdemokraterne: Målet om 4000 ekstra boliger, hvordan harmonerer det med helhedsplanerne og boligreducering?

Hvad lægger borgmesteren i begrebet 'ordentlighed.' Gælder det blot Byrådet eller hele kommunen?

Generelt var der også et spørgsmål om holdningen til unge sårbare og den forebyggende indsats?

Og mange flere spørgsmål fulgte. En ikke helt tosset måde at holde et valgmøde på, selvom både borgernes og politikernes lidt trætte blikke afslørede, at man nu virkelig glædede sig til resultatet efter 21. november.