Klik og se annoncen

Af John Hansen

Direktør Gert Møller & Co. er klar til mandag morgen officielt at åbne den helt nye uddannelse - med hovedsæde i Korsør på den 'gamle' produktionshøjskole,

FGU Syd- og Vestsjælland (Forberedende Grunduddannelse) hedder det, der nu dækker storkommunerne Slagelse, Næstved og Vordingborg for de unge mennesker.

'Vi hejser flaget, klipper snoren og byder velkommen til en stor gruppe unge, som vi er sikre på, får glæde af det nye tilbud,' siger Gert Møller til VDonline og ugeaviserne op til mandagsseancen 12. august på Norvangen 15.

Den nye minister kommer

Og her bliver tale om ministerbesøg.

Endda af en ny minister, der kommer fra og stammer fra Korsør - Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som Søndagsavisen jo talte med senest på Christiansborg slotsplads, den festlige dag, hvor Mette Frederiksens nye ministerier blev offentliggjort.

Pernille glædede sig utroligt til arbejdet. Og til sit drømme-område.

Og givetvis glæder hun sig også til, som en af sine første ydre handlinger, at komme netop til Korsør for at sætte noget for unge i sving...

Flere taler

Som nævnt er det mandag morgen, at den 42-årige Børne og Undervisningsminister taler og officielt åbner denne sjællandske FGU.

Der følger også musikalske indslag og flere taler.

Eksempelvis tale af Mikael Smed, borgmester i Vordingborg og valgt til formand for FGU Syd- og Vestsjælland.

Der bliver tale af endnu en korsoraner, John Dyrby Paulsen, borgmester i Slagelse Kommune, Medlem af bestyrelsen FGU Syd- og Vestsjælland.

Ottestrup kl. 11.30

Senere klippes snorene også på FGU i andre byer - således samme mandag 12. august i Ottestrup / Slagelse kl. 11.30 også med tale v/ Borgmester John Dyrby Paulsen (Ottestrupvej 11).

Hermed går den nye Forberedende Grunduddannelse i luften. 'Uddannelsen er for unge, der har brug for at finde ud af, hvad de er gode til,' som vi tidligere har citeret den dedikerede nyvalgte FGU-direktør Gert Møller.

Alle er gode til noget

'I FGU Syd- og Vestsjælland tror vi på, at alle er gode til noget. Derfor glæder vi os til at komme i gang,' har også John Dyrby og de to andre borgmestre i Gert Møllers ånd udtrykt.

Og borgmestrene har uddybet: 'Masser af mennesker har længe været i gang med at forberede bl.a. undervisningsforløb, administrative strukturer og praktiske rammer for uddannelsens tre spor, for at blive klar på de fire skoler i Korsør, Næstved, Slagelse, og Vordingborg.

Men i bestyrelsen glæder vi os til den officielle åbning den 12. august, hvor vi byder velkommen til en stor gruppe unge, som vi er sikre på, får glæde af det nye tilbud.

Bredt dækkende

FGU Syd- og Vestsjælland dækker Næstved, Slagelse og Vordingborg kommuner.

Vi er enige om, at FGU skal være en solid og farbar hovedvej for de unge, der lærer bedst i praksis. Derfor har vi borgmestre også valgt at gå ind i den statslige selvejende institutions bestyrelse, fordi opgaven har høj prioritet.

Hovedvejen FGU

FGU er et tilbud, der kommer de unge, der har brug for en praktisk uddannelsesvej i møde og som samtidig anerkender, at alle unge har brug for at kunne dansk, matematik, sprog og naturfag.

Uanset om det handler om at komme videre i uddannelse, at få en plads på arbejdsmarkedet, eller at kunne deltage på lige fod i et demokratisk samfund.

Barren sænkes ikke...

Derfor skal barren heller ikke sænkes. Vi skal derimod turde tænke nyt og give de unge andre måder at komme over den på. Vi skal tage udgangspunkt i konkrete og praktiske problemer og arbejdsopgaver, der appellerer til de unge.

Derfor kombineres praktisk arbejde med mere teoretisk undervisning i den aftapning og tempo, den enkelte har brug for.

En vigtig opgave

Vi glæder os til at komme rigtig i gang. For det er en vigtig opgave. Vi kan ikke lade en gruppe unge i stikken, fordi de ikke passer ind i det ordinære skolesystem. Alle skal have mulighed for at uddanne sig. Og her spiller FGU en vigtig rolle for uddannelsens målgruppe.

Det er vi enige om i Næstved, Slagelse og Vordingborg Kommune. Men vi bør også være enige om det i hele Danmark - både på tværs af regioner, kommuner og sektorer.

For FGU kan ikke stå alene. Uddannelsen bliver kun en succes, hvis alle bakker op,' påpeger borgmestrene fra de tre kommuner.