Klik og se annoncen

Af John Hansen

Sommerferien er forbi.

Budget og meget mere står for døren - samtidig afventer man i kommunerne aftaler mellem KL og den nye regering.

Og her håber borgere og kommuner naturligvis på en masse flere penge at gøre godt med til alt muligt...

Alvorlige sager

Også til de vigtige og alvorlige børneområder.

Derfor har V-gruppeformand Knud Vincents og Stén Knuth da også udtrykt dette:

'Lis forsøgte. Stén forsøgte. John forsøger nu. At få økonomisk styr på hele børneungeområdet. Vi har i alle de perioder, vi har været med, forsøgt, uden held. Måske er pointen, at der aldrig kommer styr på området, for hvem kan forudse hvilke borgere der flytter til kommunen.

Nu står budgetforhandlinger igen for døren.

Vi kæmper fortsat med at implementere sidste års budgetaftale på området, bl.a. tidlig indsats, lærertidsaftale, øget decentralisering og meget mere. 2 punkter er vi ikke nået i mål på. Besparelser og temaanalyser.

Besparelser på børneområdet, der skal bruges til at investere andet steds i børneområdet. Kald det om rokering af økonomi, til hvor det giver bedre mening. Eller kald det 'at hunden spiser sin egen hale'. Uagtet det, er det en svær øvelse på et område hvor dele i forvejen er underfinansieret.

Temaanalysen skulle vise os hvor det ville være 'klogt' at finde penge. Den temaanalyse er aldrig lavet eller igangsat.

Derfor siger Venstre stop nu. Vi kan ikke på nogen måder gå ind for de forslag administrationen har arbejdet med, og som er fremlagt på udvalgsmødet mandag. Det er ikke en kritik af administrationen, det er alene en kritik af det politiske niveau.

Venstre gentog gang på gang efter budgetaftalen at vi skulle blive enige om, hvad det var vi havde besluttet. Det fejede borgmesteren af bordet. Det skulle udvalgene tage sig af? Opfølgningsmøder omkring budgetaftalen, blev enten fejet af bordet, eller der var så langt mellem møderne, at det ingen mening gav.

Venstre vil have en grundig og dybdegående (gerne ekstern) analyse på hele dette område, for at se om vi kan gøre tingene mere 'klogt'. Og indtil den foreligger er Venstre ikke med til at pege på hvor i dette område der skal spares, hvis der overhoved skal spares, når man tænker på at dele af området er underfinansieret, hvilket igen er bekræftet af de seneste sammenligningstal for kommunerne, Holbæk, Slagelse, Næstved og Køge, det politikerne kalder K4 tal.

Området er et af de vigtigste områder i den kommunale kerneopgave. Vi samarbejder, deltager og har deltaget, men vi forventer også at borgmesteren er sit ansvar bevidst og sætter gang i de analyser, som var en del af sidste års budgetaftale.'

Dyrby: 'Vi kan mødes'

Borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., har i radioens P4 Sjælland udtrykt, at han snart gerne tager et møde med Venstrefolkene.

Dyrby mener dog, at V-folkenes ønsker eksempelvis vil give alt for mange konsulentudgifter.

Og i øvrigt lidt PS-nyt fra i fredags: Slagelse Kommune har netop forbudt enhver form for rygning i forbindelse med kommunens skoler og hele skoleliv! Fortsættelse følger...