Klik og se annoncen

Når der i slutningen af februar er valg til Velliv Foreningens repræsentantskab i Region Sjælland er én af de 19 opstillede kandidater fhv. filialdirektør i Nordea, Poul Buur, som også er kendt for et meget bredt foreningsarbejde. Der skal i alt vælges syv medlemmer til repræsentantskabet.

Velliv er et kundeejet pensionsselskab, hvor alle kunder også er medlem af Velliv Foreningen, som ejer Velliv. Foreningen har ca. 350.000 medlemmer og det er repræsentantskabet der vælger bestyrelsen og samtidig udpeger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Velliv.

- Efter mere end 40 år i den finansielle sektor har jeg som aktiv pensionist stadig lyst til at gøre en forskel og bruge min erhvervs- og foreningserfaring i Velliv Foreningen!

Jeg har selv min pensionsopsparing i Velliv, og vil gerne være tæt på de beslutninger der træffes. Vigtigt at man som kunde har mulighed for indflydelse, udtaler Poul Buur.

- Hvis jeg bliver valgt, vil jeg lægge vægt på at sikre stor åbenhed med alt, hvad der foregår i Velliv og Velliv Foreningen. Hvordan optimeres driften, hvordan fastholdes gode langsigtede investeringer, hvordan sikres den høje bonus til medlemmerne og har vi fokus på etik og moral. En attraktiv arbejdsplads er også nødvendig for at skabe de gode resultater. Jeg tør stille de svære spørgsmål, siger Poul Buur.

- Da seks af de nuværende syv repræsentantskabsmedlemmer stiller op igen tænker jeg at der nok kunne være behov for nye øjne!

Kravet for at opstille som kandidat til Velliv Foreningen er at man har 10 stillere, som også er kunder i Velliv.

- Jeg spurgte i mit netværk om nogle var kunde i Velliv, og fik meget hurtigt mine stillere. Jeg er glad for opbakningen, hvor den ældste faktisk er 90 år. Det er foreningsmanden Vagn Pedersen fra Havrebjerg, som lige er fyldt 90 år. To ryttere fra Team Rynkeby, som jeg har cyklet til Paris sammen med, meldte sig også med opbakning. Det ene er Signe Dyrnesli, som har været gardehusar hos Gardehusarregimentet på Antvorskov kaserne og den anden, udviklingschef Peter Albrechtsen fra Mullerup, som er mangeårig medarbejder hos Nilpeter A/S. Kolleger fra Nordea og andre banker er også blandt stillerne, så jeg håber at deres opbakning vil betyde stemmer nok til at blive valgt, slutter Poul Buur.