Klik og se annoncen

Af John Hansen

Gardehusarkasernen (Antvorskov) rummede endnu engang årets Nytårskur for de lokale forretnings- og erhvervsfolk og Slagelse Erhvervsråd.

Og selvfølgelig var det markante Helge S. Poulsen, der som formand for Slagelse Erhvervsråd - sammen med obersten på hjemmebanen - der bød velkommen til de præcis hundrede deltagere.

87 mænd og 13 kvinder var forsamlet i Parolesalen.

Status på Gardehusarer

Med en vis aktuel spænding så man hen til, at chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, gav en status for kasernen og regimentet her i Slagelse.

I år var man jo i den særlige situation, at have den aktuelle krigs- og krisesituation i og omkring Iran-Irak, som jo giver visse uafklarede spørgsmål i årets planlægning.

For ikke mindst de dygtige, veluddannede folk fra GHR og Antvorskov er jo altid med til at uddanne folk i bl.a. Irak og Afghanistan. Ligesom fregatter fra Flådestation Korsør spiller en vigtig rolle i f.eks. det truede Hormuz-stræde.

Og selvom man naturligvis arbejder videre som 'normalt' på GHR, så er det jo i sidste ende politikerne og den verdenspolitiske situation, der har nogle afgørelser...

Og GHR får rigtigt travlt i 2020 med også at sende folk ud, fortalte en oberst, der i den grad var glad for seneste juleridt i Slagelse by og også den fantastiske Erhvervs Award.

Villum gjorde status

På VDonline og i vore aviser har vi allerede op til årsskiftet fået Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., til med sigte fra rådhuset, at fortælle om den politiske og erhvervspolitiske situation i kommunen.

Dyrby var dog i hovedstaden i fredags, og derfor var det viceborgmester Villum Christensen, LA, der kiggede tilbage på året 2019, og gav nogle af sine bud på de politiske pejlemærker for det kommende år 2020.

Han fortalte, at mange ting kørte rigtigt godt, og at man vel aldrig havde været så tæt på erhvervslivet som netop nu. Aktivitetsniveauet er højt, og Villum og byrådet har den største interesse i, at man hele tiden udvikler sig.

Pengene skal jo tjenes, inden de kan bruges.

Ham vil vi Have...

Og så havde vi Det kreative Danmark på dagsordenen, og her var det gæstetaler Christian Have, der forsamlingen nogle indspark og indblik i mulighederne fremover.

Have har mange spændende ideer og synspunkter. Han ved, Slagelse har sine problemer, men også store muligheder.

Og så Poulsen med o

Sluttelig var det Slagelse Erhvervsråds formand Helge S. Poulsen, der udtalte et Godt Nytår til alle.

Helge S. Poulsen så tilbage på et 2019, hvor Slagelse Kommune fortsat så sløj ud på DI's store erhvervs-rangliste - og som 'har stået i det erhvervspolitiske limbos tegn, og ser frem mod et 2020 med en forhåbning om flere erhvervspolitiske initiativer og efterfølgende aktiviteter.'

Helge Poulsen uddelte både ros og ris til det siddende styre på rådhuset. Mest harm var han dog over, at Slagelse utroligt nok står og mangler erhvervsjord klar - i modsætning til hvad man gør i Sorø, Ringsted og Køge m.v. Herved taber Slagelse en masse på gulvet.

Bedre bymidter i 2020?

I Slagelse Kommunes købstæder ved vi, at Dyrby, Villum Christensen m.fl. via budgettet har afsat nogle millioner til bl.a. at gøre bymidterne mere attraktive og spændende.

Det er også tiltrængt, vil nogen nok mene - og ihvertfald er der nye, høje forventninger til, at der sker nogle markante forbedringer og nyskabelser på området.

Flere detaljer om kuren og året, der kommer, følger i senere artikel.