Klik og se annoncen

Af John Hansen

Ved indgangen til et nyt år er det altid tid til at gøre status - dels over det netop forgangne år, dels over det nye (2019) og også længere ud i horisonten.

Vi har bedt idrættens førstemand i Slagelse, Jørn C. Nielsen - bl.a. formand for Slagelse Idræts Råd og Sports Team Slagelse - om at kigge på den aktuelle situation for idræts- og foreningslivet i storkommunen.

LÆS OGSÅ: Masser tog løbeskoene på...

Og her er det ikke svært for Jørn C. Nielsen at få øje på nogle ting, der snarligt bør rettes op på.

Slet ikke når man står umiddelbart for nye nedskæringer - og et nyt udvalgsmøde i kommunen allerede i den kommende uge 2.

Vi halter...

Eksempelvis pointerer idræts- og foreningsformanden, at Slagelse fortsat halter slemt bagefter med hensyn til faciliteter og lokaletilskud.

Jørn peger bl.a. på, at en mangeårig storforening som Slagelse Gymnastikforening - fyldte 125 år sidste år - ikke har et hjemsted og klublokale for sine hele 1.000 medlemmer.

Uge Nyt kender også til vanskeligheder for bl.a. AK Atlas, svømmeklubber, golfklubber, spejdergrupper og flere andre...

Slagelse giver færre midler end andre kommuner - pointerer lederne.

Reddes kun via midler

Skal idrætten redde verden eller skal verden redde idrætten?

For nogle år siden var det temaet på DIF's idrætskonference!

Idræts- og foreningsformanden Jørn C. Nielsen påpeger: 'Det kunne også sættes i et lokalt perspektiv: 'Skal idrætten redde kommunen eller skal kommunen redde idrætten'.

'Der skal altså tilstrækkelige midler til, for at vi sammen kan nå målene her i kommunen,' siger Jørn C, når han tænker på den vedtagne idrætspolitik i Slagelse kommune.

Et enigt byråd står jo bag

'Mål og retning blev sat af idrætten i et samarbejde med Slagelse Kommune, og idrætspolitikken blev vedtaget 30. november 2015 af et enigt byråd.

Indholdet og visionerne i idrætspolitikken blev dannet af bla. 60 frivillige idrætsledere igennem et halvt års mødeaktivitet.

Resultatet blev konkretiseret i 4 overordnede indsatsområder:

1) Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer

2) Vi udvikler talenter og eliteudøvere

3) Vi skaber rammer og arenaer for idrætten

4) Idrætten sætter Slagelse kommune på landkortet.

Tage ansvar...

Idrætten vil gerne tage ansvar, og det gøres hver dag idrætsforeningerne rundt om i kommunen og idrætten vil gerne sætte Slagelse Kommune på landkortet,' påpeger formand Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd.

Mange foreninger har også taget del i 'skolereformen', hvor partnerskaber er indgået og hvor det frivillige foreningsliv hjælper til med at alle skoleelever får min 45 minutter bevægelse ind i skoleskemaet.

Og det sociale arbejde og ikke mindst den naturlige demokratiske dannelsesrejse er jo det frivilliges foreningslivs DNA.

'Det er en af grundpillerne i det danske samfund. Nu må vi fra idrættens side spørge: Vil kommunen sætte idrætten på landkortet?

Der skal mere til...

Det betyder, at både politikere og administration skal huske, at det er godt med ambitiøse målsætninger, men det er et samtidigt et must at midler for at nå målene, herunder både rammer og faciliteter og dermed kroner skal følge med.

Det gælder ikke mindst på lokaleområdet og det er kærkomment at de vedtagne besparelser frem imod 2021 på lokaletilskudsområdet er stoppet,' fortæller Jørn C. Nielsen.

'Men da vi i forvejen ligger under vores nabokommuner i Region Sjælland er ønsket selvfølgelig, at det rulles fuldstændig tilbage.

Det er en investering i vores fælles fremtid i kommunen og det frivillige idrætsforeningsarbejde, som lokalt har organiseret op imod 30.000 lokale borgere i vores idrætsforeninger, som bidrager stort til fællesskabet.

Et eksempel

Frederikssunds borgmester vurderede i 2017, at de frivillige i hans kommune skaber værdi for imellem 80-100 mio.kr.

I Frederikssund bor der 45.000, og hvis vi skal tager udgangspunkt i dette, vil det forholdsvis betyde en værdiskabelse i Slagelse kommune på minimum 140 mio. kr.

Man siger, det skal være nemt og enkelt at være frivillig...

Værdiskabelsen er naturligvis meget vigtig at tage fat i. Derfor er det vigtigt, at gøre det så nemt og enkelt for de frivillige ledere når vi taler om regler og retningslinier.

Risikoen er at de frivillige ledere ikke gider bøvlet og stopper,' fastslår Jørn C. Nielsen og SiR i en appel til politikere og forvaltning.

Rammer og faciliteter:

'Flere af vores lokale idrætsforeninger har ikke et klublokale. En af de markante foreninger er Slagelse Gymnastikforening med omkring 1.000 medlemmer ikke har et klublokale.

Det er en væsentlig del af en forenings sammenhængskraft,' siger Jørn C. Nielsen, der samtidig udtrykker det vigtige i at netop bredde og elite går hånd i hånd.

Derudover er ønsket at vi lokalt får udarbejdet en facilitetsanalyse, hvor også kommunens idrætshaller skal indgå sådan at 'temperaturen' på vedligeholdelsesstandarden er.

Herefter skal analysen anvendes til at prioritere i hvilken rækkefølge faciliteterne skal/kan moderniseres/vedligeholdes.

Et indsatsområde

Og endelig skal analysen også pege på de nye faciliteter vi lokalt har brug for.

Og det er et stort ønske fra idrætten at dette overblik skabes, sådan at det 3. indsatsområde i idrætspolitikken, om at Vi skaber rammer og arenaer for idrætten, kan 'hakkes' af.

Plus for STE

Det 2. indsatsområde - 'Vi udvikler talenter og eliteudøvere' - er vi kommet godt i gang med, og Slagelse Talent og Elite (STE).

STE er et vigtigt element heri og nok så vigtigt i tankerne omkring at vi alene er én af blot to eliteidrætskommuner i Region Sjælland.

Og vi er klar til at fortsætte med at 'redde verden', men det kræver også at verden/kommunen redder idrætten med forholdsmæssige omkostninger/investeringer til følge,' opfordrer en alvorlig Jørn C. Nielsen.