Klik og se annoncen

Af John Hansen

Medlemmer og gode samarbejdsforbindelser mødtes igen på Gardehusarkasernen til Slagelse Erhvervsråds traditionsrige Nytårskur den første fredag i det nye år.

Der var nok at vende og diskutere efter det åh så turbulente valgår 2017, det der i Slagelse Kommune mundede ud i den kontroversielle borgmesteraftale med to mulige borgmestre til at dele den kommende fire års periode. Den aftale som samme fredag kom i nyt nationalt søgelys med ord som "vælgerbedrag og grinagtig"...

Derudover rummes der dog konstruktive håb om et mere positivt, bredt samarbejdende byråd, der gerne hurtigt skal sikre nogle nye resultater til gavn for helheden.

Ialt hundrede mødte frem til kuren, heraf otte kvinder.

Dyrby & Hjorten...

Borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., var da også en af gæsterne og hovedtalerne ved erhvervsrådets Nytårskur.

Ligeså forsvarsminister og tidl. finansminister Claus Hjort Frederiksen, V, der blandt andet - i de dage hvor GHR og Antvorskov netop sender små 200 på NATO-mission i Estland - fortalte om det nye forsvarsforlig for 2018-2023, herunder dog kun lidt om, hvad det kan betyde for både Korsør og Slagelse, der jo er hjemsted for både hær og flåde.

Stikpiller til Slagelse

Hjort Frederiksen kom indledningsvis med et par stærke stikpiller til værtsbyen: 'Ja, Slagelse og København minder nu lidt om hinanden vedrørende det politiske liv...

Og så angående statsministerens nytårstale om ghettoproblemer: I leverede jo her nytårsnat et eksempel på, hvor galt, det kan gå, når man bl.a. løber og skyder på brandbilerne,' sagde ministeren.

Senere berettede han om tidens store udfordringer set fra hans plads: Rusland er den ene udfordring. Terroristtruslen er en anden...fremtidens større samarbejde mellem Forsvaret og Politiet en tredie.

Dertil kommer hele cyber-truslen, som er yderst svær at styre.

Hærens mand...

En særlig status for Gardehusarregimentet blev det da på dagen også til ved GHR-chefen, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen - han som vi var mange, der i mandags så ankomme til Dronningens fine Nytårskur på Amalienborg.

Rossen-Jørgensen berettede bl.a. om den nye Estland-mission og årets øvrige opgaver.

Han glædede sig over det altid så tætte forhold til byen, kommunen og det lokale erhvervsliv.

Obersten fortalte om Danmarks ældste regiment - oprettet i 1762 i lyset af en truende krig mod Rusland. Her og nu er man klar til at sende små tohundrede mand M/K på NATO-mission i Estland.

Helge P.: Se fremad

Endelig var en af talerne naturligvis også formanden for Slagelse Erhvervsråd, Helge S. Poulsen.

Helge skulle, som det var programmeret, kigge tilbage 'på et 2017 med gode væksttal for vores lokale virksomheder, omend med et noget turbulent lokalpolitisk landskab.'

Og Helge Poulsen slog da også et par sandheder fest, inden han også ydede sit bidrag til, at vi skal videre. I øvrigt bringer vi senere et større uddrag af Poulsens tale i Parolesalen.
Som ventet gik HP dog hårdt til både Dyrbys, Villums og byrådets ageren gennem længere tid - den der "har gjort os til grin i alle landets medier." Den slags er svært at arbejde med for et erhvervsliv, der vil ekspandere og tages alvorligt.
"Et dysfunktionelt byråd, hvor vi i flere uger var til spot og spe på samtlige nationale nyhedsflader" - det er altså ikke god reklame...

Vigtig sag

Væsentligt på dagen var det, at John Dyrby Paulsen - pænt placeret ved siden af Villum Christensen, LA - fik signaleret, at han/man også fremover har erhvervsområdet højt prioriteret.

Han - der i samme dags radionyheder lagde navn til noget usikre meldinger om, at han da (naturligt nok) går efter et 4-årigt borgmesterperspektiv - gjorde meget ud af at fremhæve Venstres lokale formand Knud Vincents som en vigtig og afgørende formand for det nye erhvervsudvalg.

'Knud er én af de suverænt dygtigste politikere, vi har i byrådet,' pointerede Dyrby...her halvanden måned efter valgdagen.

Hver eneste dag...

John Dyrby omtalte de ca. 11 millioner kroner som kommunen årligt bidrager med til erhvervsarbejde. Og han stillede da spørgsmålet om 'hvad får man egentlig ud af pengene?'

Det spørgsmål gik i øvrigt igen på flere planer, idet borgmesteren finder, at man dag for dag for dag virkelig må følge, hvad pengene generelt bruges til.

'Økonomien er en udfordring. I Slagelse er budgetterne mere positive end regnskaberne. Omsætningen er på 5 milliarder - og det er bare gået galt for meget.
Læs mere i Uge Nyt & Søndagsavisen.

Jeg har ikke svaret på, hvordan det skal gøres, men vi må se på økonomien hver eneste dag,' påpegede Dyrby.