Klik og se annoncen

Af John Hansen

Der er tale om en ganske eftertragtet pris i kommunen.

En pris der hvert år afsløres sidst i september måned - og det lige midt i Slagelse by.

På Kulturnatten, Sct. Michaels Nat den 28. september, bliver det nemlig afsløret, hvem der vinder årets bygningspris 2018.

Men allerede nu efterlyser Slagelse Kommune forslag til nybyggerier, ombygninger eller renoveringer, som er værdige til at modtage prisen i år.

Priser siden 1988...

Sidste år gik prisen til to meget forskellige nybyggerier:

En bæredygtig staldbygning på Glænø og det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Slagelse Kommune har siden 1988 uddelt en pris til byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet.

Udover at være en anerkendelse til bygherre og arkitekt er det kommunens ønske, at præmieringen af de gode eksempler vil medvirke til at øge interessen for og inspirere til endnu flere smukke byggerier og byrum. Prisen kan gives til både nybyggeri og renoveringer.

Bronzeplade og diplom

Udover hædrende omtale bl.a. her på VDonline og i Uge Nyt og andre aviser. består præmien af en bronzeplade til opsætning på bygningen eller ved anlæg samt et diplom til bygherre og arkitekt.

Bygnings- og arkitekturprisen er i år sponsoreret af den lokale landinspektørfirma Skel.dk.

Hvad kræves mon...

For at et byggeri eller anlæg kan komme i betragtning til prisen, skal det være færdiggjort inden for det forgangne år og inden for følgende områder:

- Smukt og godt byggeri i almindelighed.

- Nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde er indpasset i det eksisterende bymiljø.

- Særlige fortjenstfulde renoveringer eller restaureringer af ældre ejendomme.

- God og nænsom skiltning eller facadeudformning. Dertil smukke anlæg - torve, pladser, haver, opholdsarealer.

Alt dette kan komme i betragtning.

Fristen

Vore læsere kan komme med forslag (evt. billedmateriale og kort begrundelse) senest 26. august til: Slagelse Kommune, Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse (mærket Bygningspræmiering).

Eventuelt blot pr. mail til plan slagelse.dk.

Dommerkomité

Dommerkomitéen består af disse mennesker:

- Søren Daugbjerg, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen.

- Tanja Jordan, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen.

- Jan Simmelhag, arkitekt, udpeget af Bevaringsforeningen for Slagelse og Omegn.

- Mette Lund Jørgensen, udpeget af Skælskør Bevaringsforening.

- Kurt Sørensen, udpeget af Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og omegn.

- Michael Thomsen, direktør, Skel.dk.

- John Dyrby Paulsen, borgmester, Slagelse Kommune.

Samt Jørgen Grüner, formand for Miljø-, Plan- Landdistriktsudvalget.