Klik og se annoncen

Bestyrelsen i Foreningen Nordens lokalafdeling i Slagelse havde stillet forventningerne på 'forsigtigt' med hensyn til deltagerantallet ved foreningens 75-års jubilæumsfest forleden. Man blev imidlertid glædelig overrasket, idet næsten firs medlemmer havde taget imod indbydelse til festen, der holdtes på mødestedet Liselund i Slagelse. Indbydelsen var også gået ud til Nordens venskabsforbindelser både i Norge, Sverige og Finland, så der var stor gensynsglæde mellem de forskellige deltagere. De nordiske gæster var privat indkvarteret, så også der blev 'det nordiske samkvem' styrket.

Festaftenen indledtes med Ars Nova Koret, der gav koncert i Kirkesalen med den kendte, gode akustik. Undervejs blev publikum inddraget i både fællessang og kanon.

Under middagen bød formand Steen Ludvigsen formelt velkommen til jubilæet og ridsede i festtalen foreningens historie op, ikke mindst starten, der jo foregik midt under anden verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark.

Formanden fremhævede arbejdet med (gen)oprettelse af det nordiske venskabsbyarbejde, der støttes økonomisk af Slagelse kommune og foregår fælles med Foreningen Nordens Korsør-Skælskør lokalafdeling. Dette arbejde besværliggøres dog af de mange kommunesammenlægninger de senere år i alle de nordiske lande. P.t. har foreningerne Norden i Slagelse kommune ved 'Venskabsgruppen' udvekslinger med Hässleholm i Skåne, Ås i Norge og Paimio i Finland.

Marianne Jonasson, formand i Hässleholm, lykønskede med dagen og takkede for det gode samarbejde og så medbragte hun en skånsk specialitet, en 'Skånsk spettkaka', en pendant til vores kransekage, der vakte udelt begejstring.

Fra Nordens naboforening Korsør-Skælskør var der også lykønskning og gave ved formanden, Kurt Andreasen, ligesom formanden for Nordens Vestsjællandskreds, Jørgen Andresen, på kredsens vegne lykønskede med jubilæet. Sluttelig causerede Vagn Pedersen over 'Den gamle protokol' og dens meriter.

Og medens deltagerne nød kaffen - og den skånske kage - underholdt skuespilleren Anders Ahnfelt-Rønne med recitation, sang og musik relateret til aftenens baggrund.