Klik og se annoncen

Af John Hansen

Han kender begge dele - begge sider af vor nærmeste geografiske verden.

Naser Khaders far kom til Danmark for at arbejde, da Naser var blot 11 år. Og han, der nu er MF for De Konservative og mere end nogen anden ekspert på Mellemøsten, rejser fortsat rundt overalt - bl.a. for at besøge familie og venner.

Naser ville være dansker, og det er han blevet - godt nok med store omkostninger.

For han siger sin mening, og det gjorde han bestemt også torsdag aften i Slagelse.

Savnes: Større frihed

Med baggrund i noget af det, vi også fortæller om i en senere uddybende artikel, så udtrykte Naser Khader flere klare holdninger overfor et halvt hundrede koncenterede tilhørere ved ugens konservative møde i Slagelse.

Eksempelvis at de arabiske lande - med deres store natur- og mineralrigdomme - bør give mere frihed til deres befolkninger. Bekæmpe korruptionen og bureaukratiet - gøre mere for uddannelse og ligestilling, fjernt fra ekstrem religiøsitet.

'Og så skal vi andre bidrage, ikke med almisser og alm. U-landshjælp, men ved at handle med de forskellige folk og lande. De skal også handle og hjælpe hinanden indbyrdes - det skaber ægte udvikling,' mener Naser Khader.

Arbejde og job vigtigt

'At købe deres lokale varer og produkter, det er den bedste investering, vi kan levere. Det giver arbejdspladser og udvikling,' pointerede Khader.

Og arbejde, job, erhverv, det er, hvad de unge vil have - og det kan de ifølge Khader ikke forvente at få bare ved at drage nordpå til Europa.

De fortrinsvis enlige yngre mænd (primært fra middelklassen), der flygter heropad, de kan kun gøre det ved hjælp af kyniske menneskesmuglere (ofte med tilknytning til ekstreme grupperinger) - og det koster via Istanbul og Athen mellem 10.000 og 20.000 US-Dollars pr. mand.

Ganske mange omkommer, inden de overhovedet når til Middelhavet.

Langt tilbage i udvikling

De arabiske og muslimske lande er mere eller mindre faldet et par hundrede år tilbage i udvikling.

Og som nævnt, det er ekstrem religiøsitet, manglende frihed, manglende lighed og moderne uddannelse, der ifølge Khader er væsentlige årsager.

Konflikter, indbyrdes stammekrige, aggressioner og evnen til altid at bære offerroller - 'det er altid de andres skyld' - fylder og tager fokus.

Som et muligt lyspunkt blandt de muslimske nationer ser Khader i øjeblikket Marokko, trods terrormordene på de unge skandinaviske kvinder for nylig. Han hører dog også fra Casablanca, at selvom 'de åbner sig, så er de endnu ikke parat til demokrati.'

Marokko som ledestjerne?

'Men Marokko har de senere år åbnet sig for handel og erhverv. De prøver dog nu i værdighed at skabe en retsstat, der ikke - som i f.eks. Egypten - styres af militærets folk.'

Naser Khader: 'Ellers er den arabiske, muslimske verden præget af manglende frihed, manglende ligestilling, ringe uddannelse. Og uden frihed går samfundet totalt i stå...

I grunden har man alt og alle muligheder i den arabiske verden, men man har ikke bidraget med noget rigtigt de sidste omkring 200 år.'

Så mange flere børn...

Naser Khader peger på nogle kernepunkter i den svære problematik:

'Befolkningseksplosionen er ét af de største problemer - og én af de største udfordringer set fra Danmark og Vesten.

Alene i Egypten har man en befolkningstilvækst på ca. én million - om måneden!

Og her vokser en mobiltelefon- og sociale-medier-generation op, hvoraf nogle gerne vil flygte. Dog ikke de fattigste, for de har jo ikke råd.

Ønsker AUS-model

'Flygtningekrisen er den anden store udfordring. Og her er jeg tilhænger af den australske model, hvor man klart skelner mellem indvandrere og flygtninge.

Australien tager 12.000 flygtninge om året, heraf er de 6.000 hele familier fra FN-lejre. Man ønsker ikke mere de spontane asylansøgere.'

Farvel til Syrien-krigere

Tredie store udfordring for Danmark og Vesten er alle hjemvendte Syrien-krigere. Ifølge vore efterretningstjenester udgør de den allerstørste risiko.

'Vi skal simpelthen ikke hente disse krigere og landsforræddere hjem igen. De har selv vendt Danmark ryggen,' pointerer Khader.

'Heriblandt er mange islamister - og selvom vi har slået Islamisk Stat i Irak og Syrien, så må man huske, at IS altså har folk og afdelinger i hele 60-70 lande. Og her må jeg sige, at muslimerne selv må tage kampen...'

Afløsning for integration...

Fjerde store udfordring er for Naser Khader integrationen her i Danmark.

'Og her har jeg faktisk ændret holdning gennem årene - fra integration til assimiliation. Det skyldes bl.a. alle de konflikter, der opstår i parallelsamfundene. Det nytter ikke noget med alle de små grupper rundtomkring.

Man må altså tage den danske kultur til sig, hvis man vil være her. Chokerende er det jo at opleve, hvordan bl.a. 6.000 tyrkere af 3. og 4. generation stemmer imod en retsstat.

Nej, man skal ville Danmark. Derfor elsker jeg da stadig Mellemøsten - men bare ikke ghetto'erne og parallelsamfundene i Danmark,' påpeger Khader.