Klik og se annoncen

Af John Hansen

Som vi fortalte i Uge Nyt og VDonline først på ugen, så var det lidt af en solstrålehistorie, der udspillede sig, da den tidligere Korsørpige Pernille Rosenkrantz-Theil i mandags - nu som Børne- og Undervisningsminister - vendte tilbage til barndomsbyen.

Hun gjorde det for - få hundrede meter fra sin gamle skole på godt og ondt (Baggesenskolen, nu i farver!) - at understrege den nye FGU-uddannelse og dens primære regionale hjemsted:

Korsør med den tidl. Produktionshøjskole.

På Baggesensskolen og senere også Slagelse Gymnasium blev den senere Enhedslisteaktivist i øvrigt kendt for at være noget af en rebel...

Manglende støtte...

Pernille - der faktisk er født i Skælskør, men opvokset i Korsør - lod i sin tale i mandags også vide, at der var en del galt med velfærdssamfundet og også mange af forældrene, da hun gik i folkeskolen midt i Korsør (Byskolen dengang).

Der var mange børns problemer, der ikke blev taget hånd om dengang for cirka 30 år siden.

Nu i dag, på det nye FGU, så Pernille bedre muligheder for opbakning til de unge.

Alle må finde deres hylde!

'Jeg håber, at alle kan finde deres hylde. For vi har brug for alle - og vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden,' fremhævede ministeren i sin tale.

Og hun glædede sig over det vigtige 'fællesskab', man ønsker at fremelske på FGU. 'Jeg kan allerede høre det på snakken og stemningen her, både hos elever og lærere,' pointerede Pernille overfor Søndagsavisen.

Alle kan jo noget!

Fra Norvangen og Værftet i Korsør har vi også tidligere berettet om Gert Møller og denne skoles mange meritter.

Og det er, hvad man bygger videre på - alle dur til noget - og hvad ministeren og Folketinget satser på bliver vellykket.

FGU er jo et led i en kæmpe reform: Med ny kommunal ungeindsats, ny forberedende grunduddannelse, og så en ambitiøs målsætning om at i 2030 skal 90 pct. af en ungdomsårgang have en ungdomsuddannelse og resten være i beskæftigelse. Det er en opgave, der er til at føle på, og der er ikke for meget tid at give af, som ministeren også har udtrykt.

Alle skal med

Alle 25-årige skal rustes til at være herre i eget liv, at kunne indgå på lige fod på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, enten ved at have en uddannelse, være i uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dermed insisterer vi på at alle skal med: For det første for den enkelte unge egen skyld, for det andet for økonomien og arbejdsmarkedet, der har behov for arbejdskraft. Men først og fremmest fordi vi insisterer på at være et samfund, der ikke lader nogen unge i stikken.

FGU har fået til opgave, at få flere unge over barren og ind i uddannelse og arbejdsliv. Vi gør dem ingen tjeneste ved at sætte barren ned. I stedet skal vi tilbyde dem andre måder at komme over den på.

Indkøringstid må til

Ministeren mener i øvrigt, at 'Vi skal turde have is i maven og stole på, at FGU med vis indkøringstid kan blive det rigtige tilbud til de alt for mange unge, der lige nu er sat udenfor.

FGU har sammen med den kommunale Ungeindsats fået tildelt en opgave: Flere af unge skal over barren og ind i uddannelse og arbejde!

'FGU skal være hovedvejen for unge i målgruppen. Og FGU skal reducere kompleksiteten og løfte den samlede kvalitet!'

Mere ensartet...

Man må også sige: Forsørgelsesgrundlaget har længe været forskelligt om man var på den ene eller anden uddannelse. SU, skoleydelse, løn ,,

'Og skulle du kombinere praktiske værkstedsundervisning med eksamen i matematik, så skulle du på en institution,' som man har udtrykt det.

'Og så er reformen jo også udtryk for at skabe sammenhæng for den unge, og gerne fra folkeskolen og indtil du er selvforsørgende.

Så FGU skal forstås i sammenhæng med de ændringer, der også er sket i kommunerne ved oprettelsen af den nye kommunale ungeindsats.

Folketinget har dermed ønsket at fremme sammenhængende og målrettede forløb med klar progression for de unge, så de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse' - står både minister, borgmestre og Gert Møller-ledelsen bag.