Klik og se annoncen

Af John Hansen

Længe har der været efterlyst nye planer - og først og fremmest handling på flere områder i Slagelse Kommune.

Torsdag formiddag offentliggjorde man så nye, store planer omkring Slagelse stadion og de grønne arealer ved Frederikshøj og Parkvej.

Repræsentanter fra foreningsliv, erhvervsliv og kommunen har tidligere undersøgt og kommet med forslag til, hvordan stadionområdet i Slagelse kan udvikles, så der kan skabes meraktivitet og merværdi og derigennem øge samarbejdet. Erhvervsaktører, investorer m. fl. har i samarbejde med kommunen bygget videre på oplægget fra et udvalg og siden udarbejdet en visions- og udviklingsplan, som nu giver et bud på 'Slagelse Park'.

Arne Juul står i spidsen

Arbejdsgruppen bag Slagelse Park inviterede torsdag til en præsentation af tankerne omkring en kommende Slagelse Park.

Til stede var bl.a. centrale folk: Arne Juul - direktør for Slagelse Boligselskab og Mette Mandrup - centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Borgmester John Dyrby Paulsen deltog naturligvis også i mødet og offentliggørelsen. Også viceborgmester Villum Christensen og udvalgsformand Jørgen Andersen.

Tror på investorer...

På bordet kom ideer og planer for ialt 700 millioner kroner. Ikke så lidt.

Og med fulgte udtrykt optimisme, om at man kan få pensionskasser, fonde og investorer med dennegang.

Borgmesteren noterede også, at man har trafikfolk til at se på de udfordringer, der nu vil blive endnu større på f.eks. Parkvej og Grønningen.

Men stadion, arena, ketcher-center, rådhus, sundhedshus, butikslokaler, hotel, p-hus og åbne arealer til liv og virke - det foreligger der nu nye ideer til.

Processen nu

'Processen er nu, at oplægget skal fremlægges til politisk godkendelse enten i oktober eller november,' oplyser Mette Mandrup fra kommunen. Og John Dyrby sagde også, at en proces nu skulle køre - hvor der kan komme andre ideer ind.

På papiret har Slagelse - som ofte beskrevet her i avisen - det hele!

En attraktiv placering centralt på Vestsjælland ved motorvej og jernbane. Et højt antal offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner - samt et rimeligt levende handels og kulturliv centreret omkring bymidten.

Dertil kommer ting som akutsygehuset og det nye psykiatrihospital, en udbygning af Slagelse Campus, nye bydele i Tidselbjerget og Skovbrynet, som bør kunne bidrage positivt til udviklingen af både byen og kommunen som helhed.

Flerre idrætter

Men der har længe været brug for en ambitiøs og visionær udviklingsplan for stadionområdet - fremtidens byområde Slagelse Park. Noget der kan skabe synergi og sætte retning for en samlet udvikling af Antvorskov, Tennisanlægget og Stadionområdet med Slagelse B&I og badmintonklubben i den gamle Slagelsehal. En hal der skal nedlægges, og ketchersporten samles ved tennisanlægget.

Her er ønsket om 'at skabe et levende, inkluderende og grønt nyt byområde, der samlet set kan blive et omdrejningspunkt for sport, aktivitet, kultur og fællesskab i byen.

Et område, der ifølge Arne Juul, inviterer ind og bliver et centralt mødested på tværs af brugere og målgrupper.

I stedet for kun at være rum for ca. 800 foreningsmedlemmeri det daglige, er der ønsker om at invitere flere ind - også skatere, løbehjulsudøvere, parkourfolk, street-fodboldspillere og basketaktive m. fl.

Dertil familier der vil gå og løbe - og svømme i udkanten af området, når nye svømmefaciliteter bliver en realitet.

Fine ord

Slagelse Parks centrale grønne by- og landskabsrum bliver områdets centrale mødested - for alle mellem 5 og 80 år, som det blev fremhævet.

Samtidig skal skabes en stærk kobling mellem den urbane bymidte og det naturlige landskab omkring byen.

To by- og bygningsmæssige knudepunkter skal tilføre området forskelligartet liv og aktivitet:

Bevægelse og blød trafik

Omkring Slagelse Stadion foreslås altså både nyt rådhus, adminstration, hotel, erhverv og forskellige typer boliger, mens området omkring Antvorskov foreslås et samlet ævægelseshus', der sammentænker et væld af eksisterende og nye faciliteter til et moderne og innovativt fyrtårn for bevægelse i byen og kommunen.'

Sådan lyder nogle af ordene - og så må vi jo se, hvordan det går med handlingen...

Jørn C. Nielsen: Spændende

Vi fortæller mere i en anden artikel, men SIR-formand Jørn C. Nielsen udtrykker overfor os i første omgang:

'Jeg synes som borger og skatteyder det ser rigtig spændende ud. Det giver et fantastisk indtryk i grønne omgivelser og umiddelbart i respekt for både by og den grønne natur....

På idrættens område er der gjort nogle meget spændende tanker og ingen tvivl om det vil løfte idrætsfaciliteterne. Det hilser jeg meget velkommen ikke mindst da IDANs store idrætsundersøgelse i 2017 placerede Slagelse kommune som nr. 86 ud af 98 kommuner.

Og derfor har vi i vores kommune absolut brug for et løft - det skal også ses i sammenhæng med sammenlignelige kommuner i region Sjælland - Køge, Holbæk, Ringsted, Roskilde og Vordingborg - som alle i de senere år har investeret store beløb på idrætsfaciliteter.'

Vigtigt for idrætten og foreningerne er det også, at man får medindflydelse - og at ikke alle streger allerede er slået på forhånd.