Klik og se annoncen

Af John Hansen

Lørdag eftermiddag - blot fire dage før forårets Folketingsvalg - besøgte Venstres formand, nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen igen Slagelse Kommune.

Senest var han bl.a. på Psykiatrisygehuset for at søge ny viden til en nødvendig, kraftig opgradering af psykiatriindsatsen. Og han besøgte Lægehuset, Langes Gaard midt i Slagelse, for at promovere 'en sundhedsreform med større decentralisering og flere opgaver ude i kommunerne'.

Dennegang var Løkke af Morten Dahlin inviteret til et smukt, men blæsende udendørs træf ved foden af Storebæltsbroen i Halsskov/Korsør.

Har søgt reel opbakning...

Morten Dahlin - Venstres unge folketingskandidat i Slagelse-Korsør Kredsen - har længe brændt for og arbejdet for eksempelvis at få det kendte og ellers populære Broløb op at stå igen.

Det har tidligere været lanceret med succes på Storebæltsbroen - med Foreningen Broløbet Storebælt, KAM Korsør og 40-50 andre lokale foreninger bag sig.

Det har Morten direkte søgt opbakning til i partiet - og såmænd også hos den løbe- og cykleglade statsminister. Efter nogle år, hvor man jo i Broløbsforeningen og hele lokalområdet har måttet bøje sig for LA-transportminister Ole Birk Olesens stædige fastholden i et løbe-forbud.

'Vi er klar til løb'

Denne lørdag lød der imidlertid ganske andre toner ved Storebæltsbroen:

'Vi er klar til at lade foreningerne og de lokale ildsjæle arrangere Broløb igen,' lød det fra både statsminister Lars Løkke og V-kandidaten Morten Dahlin.

Løkke understregede, at der selvfølgelig 'med mellemrum kan laves løb her. Det er godt for det sportslige og motionsmæssige, og det er gavligt for foreningslivet.

Folk der kender Venstre vil vide, at det har vi i Venstre sådan set altid ment og stået for. Men lige den ting havde vi altså ikke fået med i regeringsgrundlaget, da vi udvidede regeringen,' siger Løkke og uddyber:

'Jeg saver ikke benene...'

'Jeg udpegede et hold af ministre. Og jeg er sådan en type leder, der giver rum og plads. Hver eneste minister har sine egne kompetencer og sit arbejdsområde - og jeg går ikke og saver benene over på de enkelte ministre, når de tager ansvar og beslutninger.

Lige nu er vi dog ude i valgkamp. Og så kan vi godt melde ud præcis, hvad Venstre mener her,' påpeger Lars Løkke.

Sund og Bælt med

Løkke videre: 'Jeg og Venstre synes, at den slags løb er en rigtig god idé. Det er vigtigt at få mange aktive og få mange ud og løbe. Og her skal det også kunne lade sig gøre med mellemrum.'

Per Hansen fra arrangørside siger, at man gerne i et godt samarbejde med Sund og Bælt finder de bedst egnede tidspunkter.

Sidst (2017) deltog ca. 8.500 løbere, og man havde tusinde frivillige fra begge sider (Korsør- og Nyborgområdet) til at hjælpe.

Rabatter, små eller større?

Det virkede endda som om Løkke selv kunne finde på at give sig i kast med den 21 km lange distance. Ok, en halvmarathon er dog lidt af en opgave, der skal trænes længe til.

VDonline spurgte statsministeren om man så ikke - ihvertfald på løbsdagen - kunne give ekstra rabat og billig bropassage til både løbere og alle os andre?

Løkke: 'Hov, vi har jo altså leveret rabatter og billigere priser over broen.'

Sø.av.: - Joh, men ikke så det for alvor batter og kan mærkes markant her på Vestsjælland?

Løkke: 'Det synes jeg ikke, du kan mene. Vi har sat prisen betragteligt ned og ikke mindst givet gode rabatter til pendlerne.'

Per Hansen: Dynamik

Videre gik snakken på revet omkring selve løbeeventen - 'og den er altid spektakulær, ligesom den giver liv og dynamik i vore foreninger.

Jeg er vældig glad for, at Venstre, ligesom flere andre partier, nu har givet udtryk for en positiv holdning,' udtrykt af Per Hansen, der er repræsentant for såvel Foreningen Broløbet Storebælt som for KAM Korsør.

Dahlin - og indre linier

Også Dahlin var - sammen med de øvrige foreningsfolk - virkelig lykkelig bagefter mødet.

'Jo, for jeg har selv arbejdet på det her i over et år - på de indre linjer.

Derfor er jeg rigtig glad for, at statsministeren nu melder klart ud, at Broløbet skal genåbnes,' påpeger Dahlin.

Frivilligt foreningsliv

'Broløbet er en kæmpe begivenhed for hele Slagelse-området og Korsør i særdeleshed.

Særligt det frivillige foreningsliv har jo bidraget meget, og derfor har det været meget vigtigt for mig at få Broløbet genåbnet,' understreger Morten Dahlin og tilføjer:

'Det her viser jo også, at hvis man har en Venstre-mand i Folketinget, der arbejder for vores område, så kan man opnå nogle fine resultater.'

Jo, både han og andre kandidater, vil i disse vigtige dage selvsagt gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at alle lokalt opstillede (fra alle partier), kan få mange personlige krydser på onsdag...