Klik og se annoncen

- Bag de 24 låger gemmer sig 16 artikler om Slagelse og omegn, men vi begynder med Vibeke Hvidtfeldts rørende historie om julemandens fortrædeligheder, fortæller Ole G. Nielsen. - I år har han problemer med kommunevalget, eller rettere problemer med dem nogle af dem, der stiller op. Ole G. Nielsen fortæller her lidt om resten af indholdet af den traditionsrige årbog: - I anledning af reformationsjubilæet foreslog Helge Christiansen, at vi bringer B. S. Ingemanns sang om Hans Tausen, 'På tave bondes ager', der har 30 vers. På den måde får vi en erindring om reformationen med i bogen, da Hans Tausen en tid var munk på Antvorskov kloster. For at bidrage til forståelsen af den gode gamle jul, har Poul Hansen, pensioneret kontorpakmester fra Slagelse posthus, skrevet om Jul på posthuset, eller rettere om travlheden før jul men også i tiden efter jul. Hans Plovgaard har til i år kikket på H. C. Andersens skoleophold, og inddrager fortællingen Lille Tuk, om drengen, der skulle lære Sjællands købstæder. Mærkeligt nok omtaler han ikke Slagelse, men skriver at Korsør var en skiden stad og tilføjer: men det er gammel snak.

Kelstrup Helligkilde

Helge Christiansen har en meget interessant artikel om Kelstrup helligkilde og livet omkring den, når der var kildemarked. Og så er artiklen suppleret med oplysninger om de andre helligkilder i kommunen. Børge Riis Larsen har bl. a. bidraget med artiklen 'Nogle testimonier fra Slagelse lærde skole'. Det er en række udtalelser om eleverne, og hvis man tror at latinskolens elever i gamle dage var opmærksomt lyttende og flittige, så viser denne artikel, at tilværelsen var mere nuanceret. Vi har gennem flere år nydt godt af skovtaksator Børge H. Larsens fortællinger om skoven. Takket være hans beretninger er megen historie om Charlottedalskoven, eller som den nu kaldes Valdemarskildeskovene, blevet bevaret. I år hedder artiklen 'I egne fodspor gennem skoven'. Hvis man tror, at slagelseanerne er hjemmefødinge, som i gamle dage ikke forlod byen, så kan arkivar Jørgen Mikkelsens artikel 'Fra Slagelse til Vestindien' ændre op opfattelsen. Læge Hans Henrik Hansen var født her i 1832 og han blev læge i Frederiksted i Vestindien og det er beretningen om ham og hans arbejde. Foreningen besøgte i efteråret den smukke gård ved Bildsø strand, Knudsrødgård, og det inspirerede Helge Christiansen og mig til i fællesskab at skrive om gården. Da ejeren, Kristian Rafn Sørensen, kunne levere et godt vinterbillede af hovedbygningen, var også forsiden reddet. I år er det 125 år siden jernbanen blev lagt om og den nuværende stationsbygning opført. Det har den tidligere trafikinspektør Ole Pedersen skrevet om. I 1850'erne kunne man ikke grave gennem den store banke nord for Slagelse og jernbanen blev lagt på det der nu er en del af Ndr. Stationsvej, men o. 1890 fik man dampdrevne gravemaskiner og de kunne ændre jernbanens forløb, så stationen kom i behagelig nærhed af byen. Det er 125 år siden at teatret i Casino åbnede. Og her i jubilæumsåret fortæller lektor Hanne Hansen om det gamle teater i Casino og det teater, som Slagelse fik efter Casinos brand. Det har været en 40 år lang proces, at ændre det gamle gymnasiums festsal til et på alle måder tidssvarende teater.

Årets Kravlenisse

Årets kravlenisse, Carsten Egø Nielsen, har bidraget med en artikel om 'Kammerat Marker'. Viggo Marker var i mange år medlem af byrådet for kommunisterne, men han var også overgartner på Andersvænge og fagforeningsmand. Artiklen giver en venligt - men også objektivt - billede af en mand, hvis hjerte bankede for både Sovjetunionen og Slagelse. Slagelsegarden har i år 40 års jubilæum. Ib Mathiesen, næstformand i bestyrelsen, og Børge Riis Larsen, tidligere musiklærer og dirigent, beretter om gardens tilblivelse og udvikling. Slagelsegarden er nu et af de bedste musikkorps i landet. Slagelse lokalarkiv og Slagelseleksikon bliver beskrevet af Børge Riis Larsen, der selv er frivillig medarbejder ved arkivet. Hvis man ikke kender lokalarkivet og det elektroniske Slagelseleksikon, så er artiklen en uvurderlig hjælp til at komme i gang med disse.

- Gå tur hos Bahne