Klik og se annoncen

Den Danske Kvalitetsmodel er et aftalebaseret kvalitetssystem, der skal være med til at sikre kvaliteten i de offentligt finansierede sundhedsydelser. Kvalitetskonsulenterne konkluderede i deres rapport: "Hjemmefødselsordning Sjælland bestående af selvstændige jordemødre er en meget velkvalificeret gruppe, der arbejder med stor disciplin, sikkerhed, ansvar og omsorg. Der arbejdes målrettet med kvaliteten, og effekt og vurdering tager sigte på eventuelle forbedringer."

- Vi vil sikre, at arbejdet med patientsikkerhed og kvalitetsudvikling kommer de hjemmefødende familier til gode, siger Mie Hammershøi, formand for Hjemmefødselsordning Sjælland. - Formålet med vores indsats er først og fremmest, at mor og barn har det godt efter fødslen, og det sikrer vi ved at

- anvende erfarne jordemødre

- samarbejde med nærmeste fødeafdeling og sikre korrekt henvisning

- følge den hjemmefødende ved behov for overflytning under fødslen

Mange naturlige forløb

Region Sjællands aftale med jordemødrene betyder, at kvinder med en normal graviditet kan blive assisteret under fødslen af en jordemoder, de kender fra gentagne hjemmebesøg i graviditeten. Hjemmefødsler er kendetegnet ved høj andel af naturlige fødselsforløb, og reduceret behov for smertelindring og indgreb under fødslen. Hvilket jordemødrene tilskriver, at mange hjemmefødende oplever en styrkelse af egen mestringsevne, når familiens ressourcer inddrages bedst muligt. - http://hjemmefoedsler.dk/statistik.html

- Vi har erfaring for, at en god start på livet i familiens hjem giver overskud til et godt liv for kvinde, barn og familie - og at det naturlige forløb omkring familiedannelsen gavner familiens tilfredshed og stimulerer lysten til at få flere børn, og det kan blive til fordel for samfundet som helhed, fortæller en smilende Susanne Andersen, der har været kvalitetskoordinator under hele processen.

Hjemmefødselsordning Sjælland udbyder et af de mest borgernære sundhedstilbud for Region Sjælland, da graviditetsundersøgelserne foregår i familiens hjem, ligesom jordemoderen tilkaldes til hjemmet, når der er tegn på fødsel.

Efter en veloverstået fødsel bliver jordemoderen i hjemmet nogle timer, og sikrer at mor og barn har det godt.

I dagene efter fødslen aflægger jordemoderen barselsbesøg i hjemmet, og sørger for at der etableres kontakt til den lokale sundhedsplejerske.