Klik og se annoncen

Af John Hansen

Først i denne uge bød på 2. behandling af budgettet.

Og ved mødet mandag aften var én af dem, der også skulle forklare sig, Liberal Alliances gruppeformand Villum Christensen.

Samtidig berettede Enhedslistens Thomas Clausen om, hvorfor partiet ikke (ligesom sidste år) kunne følge budgettet helt i mål.

Clausen og Fyrtårnet!

Som tidligere fortalt, så forlangte Enhedslisten en dækningsafgift indført i Slagelse, ligesom man ikke kunne godtage en personskattestigning, der favoriserede de 6.000 i kommunen, der betaler topskat.

Og så fremkom Thomas Clausen mandag aften med en lang række konstruktive ændingsforslag til budgettet. De blev dog alle stemt ned.

Blandt ændingsforslagene var en udbygning af Forsorgshistorisk Museum i Slagelse - det der virkelig er og kan være 'et fyrtårn', når nu alle de andre falder, som Clausen påpegede.

Han fortalte historien om Viggo Marker og den unikke måde, hvorpå Åndssvageforsorgen havde udviklet sig - hvordan man her virkelig havde ændret levevilkårene til det bedre for den gruppe af medborgere.

El-forslag

Thomas Clausen fremsatte også forslag om bevarelse af Café Backstage i Skælskør - også indenfor handicap og psykiatri - og midler til rusmiddelcentret, kollektiv trafik, modtageklasser etc.

EL ønskede også en landsby-pedelordning udvidet og ville have to studiepladser på Guldagergård for to unge fra de tidligere dansk vestindiske øer.

Hvad med de 300 mand?

Og så til et andet parti uden for årets budget, Liberal Alliance, hvor vi her bringer et udpluk af Villum Christensens tale.

En tale hvor han kritiserede mangt og meget - og også undrede sig over, at kommunen fortsatte med at ansætte administrative folk. 'F. eks. opdager vi, at der nu er 300 i Ejendomsstyrelsen. Folk der kører rundt i biler i kommunen...vi kan ikke se hvordan det gavner eller bringer besparelser,' sagde Villum til Søndagsavisen.

Og så sagde han i salen: 'Nu står vi her den 9. oktober og skal forholde os til et budget, hvor skatten sættes op med 45 mio. kr. op, og der skal skæres i servicen for et endnu større beløb - og hvor vi snart kan se bunden på kommunekassen, som for bare halvandet år siden var på over 400 mio. kr.

Det går virkeligt lodret ned.

Villum: Jeg løber risiko...

'Jeg ved jeg løber risiko for at være ballademager, når sandheden skal frem, og det må jeg leve med,' var også en pointe fra Villum, inden han fortalte en meget lang historie om tiden indtil nu...

'Vi får den første meget alvorlige melding i juni 2016. Der er registreret nogle ubalancer, der tyder på, at vi slet ikke kan komme i mål til årets udgang af 2016.

Skulle man have ladet være med at råbe højt, lad os gøre noget: Lad os indføre ansættelsesstop her og nu og få bremset udviklingen? Eller skulle man bare sige: Lad os nu se tiden an (som var det der skete)...

Nyt rådhus og Aqua?

Senere: 'Stort nyt rådhus og Aqua Park blev det helt store slagnummer henover nytåret. Det var jo osse vores drøm.

Der skulle bruges flere 100 mio. Kr.. Det var ikke noget problem. Vores nye kommunaldirektør var langt med store investorer?

Skulle man tro på det og lade som ingenting?

Vi valgte at melde ud: Det her går aldrig. Drop det og reparer heller i gamle svømmehaller. Skulle man hellere have ladet som ingenting?

Borgmesteren sagde han var i fuld gang med investorerne - vi skulle bare give ham arbejdsroâ?¦.hmâ?¦'

Intet fra direktionen!

På flere møder i Økonomiudvalget undrer det os, at vi stort set ikke får noget af vide af direktionen.

Vi mener: Hvordan er rigets tilstand på godt og ondtâ?¦â?¦ det er slet ikke noget der bliver drøftet. Beskeden er nærmest: Intet at beretteâ?¦her går det godt...Fru kammer herreinde?'

I februar kommer så chokmeldingen om kæmpe ubalancer på Arbejdsmarkedsområdet, hvor man bl.a. havde glemt at tage højde for lønnen til en række medarbejdere, som var bogført på konto 6....'

JIVE - og ballademager...

Og så følger JIVE-projektet og en masse andet.

'Følelserne blev voldsomme. Skulle man hellere have sagt pyt med, at direktionen modarbejder de kommunale valgte repræsentanters beslutninger.

Måske. For man jo en ballademager og fyrer direktører for åben skærm, når man tager afstand for en fejlagtig sagsfremstilling...

Overskridelser....

Â??Foråret byder atter på kæmpe overskridelserâ?¦ nu osse på handicap og psykriati samt på det specialiserede børneområde. Vi spørger ind til både overskridelserne og om de dyre indsatser virker. Ingen svar. Ingen ved om der vi gør virker. Direktøren bliver spurgt af flere omgange. Nej det ved man ikke.

Skulle man have ladet være med at undres? Måske. Man er jo kun ude på at lave ballade...

Årsrapport om igen

I april måtte et flertal bede borgmesteren om at skrive årsrapporten om, fordi den tegnede et glansbillede. At kommunen slet ikke adresserede de økonomiske problemer...

Vi bruger 80 mio. kr. for meget på administration. Vi er meget mere syge og vi har for mange på kontanthjælp.

Ved budgettet som vi behandler i dag foreslog vi på økonomiudvalgsmødets 1. Behandling at trække 50 mio. kr. ved vakante stillinger, 25 mio. kr på rådhuset og privatisere arbejdsmarkedsområdet, hvor vi har fremsendt et præcist forslag. Det blev stemt ned da alle andre hellere ville hæve skatten.

Og med de oplevelser vi har haft det sidste år omkring økonomistyringen i kommunen så overvejer vi at komme med forslag til at ligge denne styring ud i helt andre hænder. Vi vil nemlig gerne føre borgerlig politik, som betyder orden i pengesagerne. Og det er der bestemt ikke.

Og det er ikke for at lave ballade, vi føler os forpligtet til at sige det. Det er for at redde kommunen. Her så vores ændringsforslag (som forvaltningen har valgt ikke at sende ud med dagsordenen) Vi kan ikke få bugt med dårlig økonomi, højt sygefravær og mistrivsel, hvis ikke vi ændrer på vores ledelse og organisering af kommunen.' Derfor kom LA med sit nye organisationsforslag på mandagsmødet.

Stemt ned.