Klik og se annoncen

Af John Hansen

Solskinsdag i april - det var udgangspunktet for den seneste ordinære generalforsamling i Slagelse Erhvervsråd.

I denne uge mødtes man på PWC ved Ndr. Ringgade. Omkring 65 erhvervsledere og andre, bl.a. politikere.

Der blev lyttet til bl.a. formandens beretning - og senere til udenrigseksperten Lykke Friis, der øste af sin store viden midt i en Brexit-tid.

'Vi fik en løsning'

Fra erhvervsrådsformand Helge Poulsen var der ikke overraskende ros til og glæde over Slagelse Erhvervscenters udvikling.

'Vi er tilfredse med erhvervscentret, som på alle parametre har været et løft for kommunens erhvervsservice, og derfor var det også magtpåliggende for os at sikre en så bred vifte af både kompetencer og interesser i centrets bestyrelse som mulig.

Vi fik det ikke, som vi helst ville, men vigtigst af alt så fik vi en løsning, og det var det det afgørende for erhvervslivet,' påpegede Helge Poulsen.

Gaardbo & Madsen.

SE-formanden udtrykte: 'Vi kunne i sidste ende enes om, at rådet udpegede formanden for bestyrelsen og med Morten Gaardbo som ny formand har bestyrelsen fået en god start.

Morten har sammen med sin bestyrelse vist den forventede handlekraft med det samme - både i relation til samarbejdspartnere og centrets interessenter såvel som i relation til den fremtidige regionale erhvervsstruktur.

Vi bifalder, at centrets organisation er skåret til med det samme under hensyntagen til den nye politiske aftale om et opdateret nationalt erhvervsfremmesystem. Det er rettidig omhu.

Vi tror på, at der skabes et godt samarbejde med erhvervshuset i Sorø.

Positiv medspiller

Udpegningen er Per B. Madsen som daglig leder af centret, hilser vi også velkommen og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Per og resten af staben.

Erhvervscentret vil kunne regne med Erhvervsrådet som positiv medspiller, så vi i fællesskab kan fortsætte arbejdet med vækst og udvikling i vores lokale virksomheder.

Og vi tror på, at det er en opgave, som centret både kan og vil løse til alles tilfredshed.

Vi bifalder også, at Business Slagelse sekretariat nu flytter ind i erhvervscentret. Vi har hele tiden været fortaler for, at erhvervscentret skulle rumme administrative funktioner for erhvervslivets repræsentanter fra hele kommunen. Det skaber muligheder for synergi og vidensdeling,' fremdrog Helge Poulsen.

Detailhandlen

Erhvervsrådsformanden brugte også en del tid på den vigtige detailhandel i købstæderne - og ikke mindst da i handelsbyen Slagelse.

Helge Poulsen: 'Detailhandlen er under forandring og disruption - og fanden tager som bekendt den sidste.

En indsats kræver stor forståelse for de forandringer, som vil komme, uanset om de er ønskelige eller ej, og hvis man ikke tager dem i betragtning, så vil udviklingen selv tage affære. Forsøg på at bevare tingene, som de var eller er, er på forhånd dømt til at mislykkes. Vi forventer, at de indsatser, der gøres, har rod i den fremtid, som forventes af de, som har forstand på det.

Alle brancher har udfordringer med disruption, og ingen virksomhed - uanset branche - kan på sigt forvente at overleve på gamle vaner og manglende tilpasning - uanset hvor mange gode penge, man smider efter de dårlige.

Tilpasning kræves!

Vi er formentlig nu i højere grad end nogensinde i en brydningstid. Det går stærkt med forandringer, så man må tilpasse sig eller tage konsekvensen.

Vi er sikre på, at erhvervscentret ikke har mistet fokus på brancher udenfor detailhandlen.

Vi skal vækste alle vore virksomheder, og det kræver en offensiv kommune og plads til at vækste. Her er åbenlyst en opgave, der skal løses lige her og nu,' noterede Poulsen.

Han sagde også 'Vi mangler erhvervsjord i Slagelse' - og det var jo også, hvad borgmester John Dyrby Poulsen erkendte forleden i Søndagsavisen.

Kom nu igang!

'Vi beder kommunen om at få udlagt erhvervsjord og i særdeleshed om nu at komme i gang med udviklingen af erhvervsområdet ved motorvejen/omfartsvejen og Korsørvej, så der er plads til nye virksomheder og plads til at udbygge de eksisterende.

Udviklingen af det område, kan ikke vente længere.

Der er tilkommet mange private udstykninger til boliger. Det er super. Men det duer ikke, at kommunen undlader at iværksætte store dele af sit vedtagne anlægsbudget, så nødvendige investeringer ikke foretages.

Pengekassen og stilstanden?

'Vi så den fejl i nullerne, hvor kommunekassen bugnede, men hvor udviklingen stod stille, medens nabokommunerne overhalede os.

Vi beder så mindeligt om, at den fejl ikke gentages.

Der er ingen grund til at bryste sig af en fyldt kasse, hvis det sker på bekostning af vores samlede velfærd. Penge skal ud at arbejde og det gælder for virksomheder såvel som for kommuner.

Vi har brug for en offensiv kommune ikke en passiv.

Vi har brug for de daginstitutioner og ungdomsboliger, der er vedtaget opført - men som ikke bygges.

Vi har brug for udbygningen af Campus og de andre besluttede investeringer, når vi skal gøre Slagelse Kommune lækker i forhold til omverdenen. Her ligger en opgave, som byrådet må løse nu,' pointerede Helge Poulsen.

Slået slemt tilbage...

Helge Poulsen kunne næsten heller ikke undgå at komme ind på seneste DI-undersøgelse:

'Resultatet fra Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse udkom primo september, og det var meget nedslående læsning.

Slagelse var slået tilbage til start - fra en placering som en flot nr. 13 i 2017 til nu nr. 85 ud af 93 kommuner.

Mange har sagt og skrevet meget om forklaringerne på det dårlige resultat. Der er givet flere bud på årsagerne hertil. Og sandheden er nok, at årsagerne er flere.

Det lange slagsmål...

Det er de samme mennesker, der har forestået erhvervsservicen i begge år, og der er ingen grund til at tro, at problemet ligger her. Rammevilkår har heller ikke været ændret, så heller ikke her kan svaret findes.

Men det store og flere måneder lange politiske slagsmål på rådhuset med to konstitueringer har i et eller andet omfang efterladt et delvist lammet administrationsapparat, og det har haft betydning.

Vi kender det fra virksomheder. Hvis der er voldsom uro i bestyrelsen, påvirker det resten af organisationen.

Der er for os heller ingen tvivl om, at det dårlige resultat i undersøgelsen var virksomhedernes meget direkte vink med vognstangen til byrådspolitikerne om at stoppe en situation, som var kørt helt af sporet med landsdækkende negativ omtale til følge.

Dette prægede desværre i alt for høj grad første halvdel af 2018,' noterede SE-formanden.