Klik og se annoncen

Af John Hansen

Sidste politiske sværdslag hos Region Sjælland for dette år - et virkeligt Annus Horribilis - stod først i denne uge i og ved Regionshuset i Sorø.

Og den nye regionsrådsformand Heino Knudsen fra Nakskov, der har måttet så meget ondt igennem i sit første år på toppen, måtte endnu engang sande, at der er koldt på toppen.

Ligesom det er udfordrende og kompliceret.

Kun et 21-20 flertal

På den svære mandag lykkedes det dog til en vis grad for Heino at glide af på både Enhedslistens og de borgerliges angreb på nedskæringer og ulykker.

Også en række harme RS-ansatte bidrog i spørgetimen med angreb på regionsrådet, hvor det dog lykkedes at holde et 21-20 flertal bestående af socialdemokrater, SF, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances Egon Bo.

Sluttelig bakkede nemlig også Enhedslisten - eneste parti der står helt uden for budgettet - op om afbødende forslag fra Venstre, Radikale Venstre og Konservative.

Heino: Vil stoppe det...

Heino Knudsen & Co. fik antallet af fyringer ned på 173.

Og mandag kl. 15.50 overfor Søndagsavisen og siden flere gange under selve mødet forklarede Heino, at han og flertallet 'ikke vile bruge mere af bufferpuljen, idet man så blot udsætter problemerne - og vi vil ikke hvert halve år have, at de ansatte skal gå og frygte for nye nedskæringer.'

Og allerede inden mødestart kl. 16 kundgjorde man således fra Regionshuset:

'Region Sjælland frygtede at op til 317 medarbejdere ville miste deres job på grund af regionens vanskelige økonomiske situation.

Nu er personaleprocessen afsluttet og 108 medarbejdere har fået andet job i Region Sjælland og undgår dermed at blive afskediget,' fortalte man med en vis glæde imellem linierne.

Mere info fra RS

Region Sjælland frygtede som tidligere fortalt, at op til 317 medarbejdere ville miste deres job på grund af regionens vanskelige økonomiske situation.

Nu er personaleprocessen dog afsluttet og 108 medarbejdere har fået andet job i Region Sjælland og undgår dermed at blive afskediget.

'En stor indsats for at undgå afskedigelser har givet positivt resultat. Antallet af afskedigelser er derfor faldet fra de 317 til i alt 173 egentlige afskedigelser i Region Sjælland.

Desværre har 18 takket nej til et tilbud om at fortsætte i andet job og har derfor ligeledes modtaget en opsigelse,' lød det fra Regionshuset - og Heino Knudsen udtalte:

Heino: Vi har minimeret...

'Der var dystre forudsigelser, da de økonomiske udfordringer for 2019 blev tydelige.

Vi måtte erkende, at vi ikke kunne undgå afskedigelser og vi frygtede, at op til 317 ville miste deres job,' udmeldte regionsrådsformand Heino Knudsen, Soc..

'Der er gjort en stor indsats for at minimere antallet af afskedigelser, og jeg er glad for at konstatere, at det er lykkedes at finde andet job til 108 medarbejdere.

18 af de medarbejdere vi har tilbudt at fortsætte hos os på andre vilkår, har desværre takket nej og det beklager jeg naturligvis,' siger Heino Knudsen.

Personaleprocessen

Da det blev klart, at Region Sjælland skulle ud i en større afskedigelsesrunde, indledtes der forhandlinger med de faglige organisationer for at minimere antallet af afskedigelser og hjælpe medarbejdere videre til andet job.

'Alle medarbejdere er vigtige i Region Sjælland.

Vi indgik derfor en god aftale med 23 faglige organisationer, som har haft en konstruktiv tilgang og taget det ansvar som de faglige organisationer har i sådan en vanskelig situation. Det har været medvirkende til, at vi kunne undgå nogle af afskedigelserne. Også en mulighed for kompetenceudvikling er en del af aftalen med de faglige organisationer.

Der er afsat 750.000 kr., som nu kan hjælpe til at de opsagte medarbejdere kan komme videre og måske udvikle sig til andre opgaver eller arbejdsgivere,' pointerer Heino Knudsen.

Fokus på fremtiden

Afskedigelserne vil kunne mærkes af både kolleger - især lægesekretærer, HK-administratorer, sygeplejersker og SSA-personale - samt hos patienterne, og derfor starter et større arbejde med at prioritere opgaverne i fremtiden:

'Vi har nu også et fokus på de arbejdspladser, der måtte sige farvel til gode medarbejdere og kolleger. Der udestår nu en vigtig opgave i at prioritere de opgaver, der skal løses overfor vores borgere og patienter.

Der skal findes nye løsninger og det gode arbejdsmiljø skal have et stort fokus,' siger Heino Knudsen.

Alle de medarbejdere, der har fået en opsigelse, er nu en del af Region Sjællands tryghedsordning, hvor de i de næste 6 måneder har fortrinsret til at søge ledige stillinger.

Det er håbet, at vi i løbet af de næste 6 måneder vil se, at en stor del af de opsagte medarbejdere, vil fortsætte hos os i nye job, lyder det yderligere fra ledelsesgangen i Region Sjælland.