Klik og se annoncen

Onsdag d. 26. februar kl. 13-15 kan man hos coachingvirksomheden ZTRONG på Nordvej 11, 1. sal, i Slagelse deltage i et gratis, åbent informationsmøde omkring uddannelsen til protreptiker, oplyser Maibritt Isberg Andersen, indehaver af ZTRONG. Selve uddannelsen starter d. 26. august.

Protreptikeruddannelsen er målrettet til ledere, projektledere, mellemledere, HR-konsulenter, coaches og andre med interesse for det kommunikative.

Det gratis informationsmøde giver deltagerne et indblik i indholdet og hvilke krav der stilles til en enkelte. Der vil også være en gennemgang af, hvor meget man tidsmæssigt kan forvente at forbruge i de fire måneder, som uddannelsen varer.

- Protreptik er et filosofisk coachværktøj, som er mere end 2.500 år gammelt. Det kommer af det græske ord protrepo og betyder 'at vende mod'. Via den protreptiske samtale vendes du mod dig selv, dine indre værdier, tanker og holdninger. Men også mod fællesskabets værdier, fortæller Maibritt.

- En protreptisk dialogorienteret samtale har til formål at gøre dig klogere på dig selv og dine grundlæggende antagelser og holdninger til livet samt de normer og værdier du bevidst eller ubevidst lever efter.

Det åbne informationsmøde giver deltagerne et indblik i indholdet og hvilke krav der stilles til dem, samt forventningerne til at forbruge tidsmæssigt i de 4 måneder, som uddannelsen varer.

Ud over den grundige information får deltagerne også mulighed for at overvære en protreptisk samtale. Demonstrationen vil tage afsæt i en værdi, et ord eller et begreb, som er gennemgående under hele samtalen; f. eks. håb,tillid, generøsitet, samarbejde.

- Det er lærerigt at overvære en samtale for at forstå, hvad det protreptiske redskab indeholder. Efter samtalen gennemgår vi de protreptiske teknikker og taler om hvad forskellen på en coach- og en protreptisk samtale er, oplyser Maibritt,

Tilmelding til informationsmødet skal ske på https://www.ztrong.dk/kurser/