Klik og se annoncen

Af John Hansen

Mens mere og mere af Storebæltsbroen nu er betalt.

Og mens vi gang på gang kan se brandbillige tilbud på at komme over Øresundsbroen til Sverige - så må det være på tide, at Danmark nu beslutter sig for at reducere 'toldmuren' mellem øst og vest i kongeriget.

Det mener man i hvert fald i den nationale Storebæltskomité.

Mellem

Komitéen har netop konstitueret sig, med en formand Jesper E. Møller i spidsen, der nu skal kæmpe for 'et Danmark i balance, i vækst og i bevægelse.'

Komiteens medlemmer er:

Jesper E. Møller, formand, Allan Agerholm, CEO, BC Hospitality Group A/S, Bjarne Graabech Sørensen, Prorektor SDU, Hans Peter Geil, Borgmester Haderslev Kommune, Hans Christian Munck, CEO Munck Gruppen a/s, Jacob Manori, Chef for Terminaler og Transport i DK i PostNord, Jørgen Dirksen, CEO Rynkeby Foods A/S, Kenneth Muhs, Borgmester Nyborg Kommune, Ole E. Hansen, Mejerichef Arla, Simon H. Galsgaard, Managing Director DSV Road A/S og Stén Knuth, Borgmester Slagelse Kommune.

Reduceres og fjernes på sigt

Fælles for medlemmerne i Storebæltskomitéen er, at de alle er store tilhængere af Storebæltsforbindelsen.

Med åbningen af broen i 1998 fik befolkningen såvel som virksomhederne en fleksibilitet og en stor tidsmæssig besparelse, der dagligt styrker sammenhængskraften og samhandlen på tværs af Øst- og Vestdanmark.

De gevinster er forlængst høstet, og nu er tidspunktet kommet, hvor også de betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved at fjerne broafgifterne skal realiseres.

Ligestilling i DK

Det er det klare mål for komitéens medlemmer. Og strategien er klar, først skal der gives en politisk garanti for, at der ikke længere hentes økonomi ud af A/S Storebælt til andre formål, og de nuværende broafgifter skal reduceres med 25 pct. for alle trafikanter.

Dernæst - når restgælden i Storebæltsbroen er betalt tilbage - er det ambitionen, at strækningen over Storebælt derefter sidestilles med øvrige motorvejsstrækninger i DK.

Borgmester Stén Knuth: 'Det er på høje tid, vi nu kommer videre. Det er vigtigt for os i Slagelse, vigtigt for fynboerne - og for hele Danmark.

Og vi har nu sat et første konkret, realistisk mål,' påpeger Stén Knuth overfor Søndagsavisen.