Klik og se annoncen

Af John Hansen

I sidste uge blev der afholdt et såkaldt forsonende, bredt evalueringsmøde i Slagelse byråd (gruppeformændene) - her et par måneders tid efter at den nye, lovende, brede samarbejdsaftale kom i stand på rådhuset.

En aftale med de gode intentioner, men naturligvis samtidig en aftale med vanskeligheder, udfordringer og en vis eksplosivitet i sig.

For selv om der atter - i øvrigt ligesom før valget - arbejdes godt og grundigt i de fleste udvalg, så er det klart for de fleste, at der nemt vil kunne ryge en gnist hist og her.

Uenigheder, ja...

Og sådan er det jo. Uenigheder er der jo hele tiden - uanset fortiden...

Også borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., har erkendt at der selvfølgelig vil være uenigheder. Og disse skal ikke forties.

Dyrby har udtrykt, at han ikke har noget imod en ligefrem og direkte tone - og det har han bestemt fået (i mere end rigeligt mål i grundsalg-sagen af Henrik Brodersen, DF og i nogen grad også Knud Vincents, V ?).

Her føler Dyrby, Villum & Co., at kritikerne er gået utilstedeligt over stregen.

Dyrby holdt sin åbenhed

I selve byrådssalen holdt John Dyrby Paulsen fint fast i sit løfte om mere åbenhed, idet han - i modsætning til Lis Tribler og andre socialdemokrater - tillod at grundsalgsagen fra Svenstrup samme aften blev flyttet fra lukket til åbent møde.

Derved viste Dyrby, at han ikke var bange for de ord, han selv havde ført højt frem i valgkampen 2017.

Et par gange tidligere havde det omtalte grundsalg (ønsket af LA's Troels Christensen, nabo til grunden) forgæves forsøgt gennemført, men nu skulle det åbenbart være - og som nævnt havde Villum Christensen, LA, en hurtig stedfortræder siddende klar.

De 16-15 lugter...

Det var en afgørende ting, for at Henrik Brodersen synes, der var lusk i baghaven - hvorpå han brugte de stærke beskyldninger om nepotisme, kammerateri og aftalt spil.

'Ned i mindste detalje. Og jeg står ved hvert et ord, jeg har sagt,' som han senere sagde til Søndagsavisen, da vi spurgte ind til en form for bevisførelse.

'Hvor er det dog uklogt af dem at køre sådan en sag igennem - via en stedfortræder - med stemmerne 16-15 i byrådet. Det kan enhver da se lugter,' mener Brodersen.

Og han og andre mener det ikke mindst, fordi Socialdemokratiet 'har skiftet holdning i sagen'. Ved tidligere salgsforsøg har de været imod. 'Men nu er de pludselig for... i hvert fald nogle af dem,' som et andet byrådsmedlem påpeger.

Hos S ser man bl.a. forskelle på, om medlemmerne kommer fra Korsør eller Slagelse...

En ny velinformeret kilde i sagen fortæller til os, at 'det er forvaltningen, som har fastsat den lave pris på grunden - og at det er personer også fra det gamle Økonomiudvalg, der siden de første to forsøg der, nu har ændret mening... af uforklarlige grunde.'

'Lodret forkert'

'Her er aldeles ikke vendt op og ned på noget,' lyder det dog skarpt fra den anden side af salen.

'Sagsfremstillingen omkring sagen har været den samme hele vejen igennem - dvs. også i 2017, hvor Stén Knuth havde ansvaret - hvordan kan det så være udtryk for nepotisme, når sagen sendes i udbud og alle kan byde. Det eneste det nye økonomiudvalg har gjort, er at fordoble minimumsprisen.

Samtidig er det helt ukorrekt, lodret forkert, når Sjælandske i en overskrift anfører, at Dyrby har skiftet holdning. Det har han ikke,' udtrykkes det hos det knebne flertal.

Tydeligvis var Lis Tribler m.fl. dog ikke glade for situationen - og halvdelen af S-gruppen stemte da også imod at få sagen ud i åbent møde.

Samtidig er mange ærgerlige over, at 'sådanne løgnehistorier nu også spredes videre ud i landspressen...'

Herunder Besserwisserne m.v.

Venstre & Soc. 2018

I øvrigt: De to store partier i Slagelse byråd er godt på vej mod vigtige generalforsamlinger - de første efter det dramatiske kommunalvalg.

Således afholder Venstre i Slagelse Kommune generalforsamling onsdag den 21. februar kl. 19.15 på Korsør Produktionshøjskole, Nordvangen 15.

Lige inden mødet - hvor vi regner med at Morten Dahlin, Knud Vincents og Stén Knuth m. fl. kommer i centrum - kan man fra kl. 18 også deltage i fællesspisning (tilmelding til KV) samt høre forstander Gert Møller fortælle om sin succesrige skole.

Hos Socialdemokraterne har Slagelseafdelingens formand Anne Knudsen meddelt os, at deres generalforsamling finder sted den 19. marts hos 3F i Slagelse.