Klik og se annoncen

Af John Hansen

Et nyt folketingsår er begyndt, og regeringen - den nye socialdemokratiske med Mette Frederiksen som statsminister - har foreslået flere ting på skole- og uddannelsesområdet.

Forslag der er taget imod med blandede følelser.

Eksempelvis har universiteter (taxameterbøvl) samt fri- og efterskoler udtrykt, at de føler sig særdeles ramt af S-regeringens politik.

Fri- og privatskoler!

Allerede før den store folketingsdebat (åbningsdebatten) kørte over scenen havde Morten Dahlin, V, proklameret at der var et mægtigt problem for friskoler og privatskoler, hvis S-regeringen nu vil fratage dem 300 millioner kroner.

Og om fredagen (her 4. oktober) medvirkede Dahlin i DR-radioens daglige, populære P 1 Debat, hvor han fremførte synspunktet - og her var enig med bl.a. Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale.

Minus 5,6 mill. til Slagelse

Morten Dahlin har tidligere påpeget at S her vil røre ved ikke mindst en Slagelse-Korsør-succes. Man har jo her gode privat- og friskoler - skoler der har brug for ordentlige økonomiske forhold.

Dahlin: 'I regeringens finanslovsudspil kan man læse, at koblingsprocenten til landes fri- og privatskoler skal reduceres fra 76 procent til 71 procent. Koblingsprocenten dækker over den støtte som skolerne får af staten hvert år. Ifølge Finansministeriet kan fri- og privatskolerne i Slagelse Kommune miste op til 5,6 millioner kroner i støtte, hvis Socialdemokratiet får gennemført deres forslag.

Venstres nye, lokalt lokalt folketingsmedlem, Morten Dahlin, frygter, at det kan få store konsekvenser for det frie skolevalg på Vestsjælland.

Bekymrende angreb

'Det er et meget bekymrende angreb på den danske skoletradition, Socialdemokratiet har gang i her.

Danmark har vi en stærk tradition for et frit skolevalg, hvor forældre frit kan vælge den skole, som passer bedst til deres barn. Forældrebetalingen kan som konsekvens blive højere, og det kan udelukke mange familier fra at have økonomisk mulighed for at sende deres barn på en friskole', siger han.

Friskoleforeningen har tidligere peget på, at mange trængte friskoler kan risikere at lukke som konsekvens af det socialdemokratiske forslag. Også formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, har tidligere udtrykt bekymring for, at forslaget kan føre til mere centralisering og afskrække unge børnefamilier i at flytte til mindre bysamfund.

Også på landet...

'Friskolerne er i mange mindre bysamfund den sammenhængskraft, der holder liv i lokalområdet.

Det ser vi jo også her i Slagelse, hvor der er mange friskoler både inde i Slagelse men også i landdistrikterne.

Hvis de skoler må lukke på baggrund af regeringens besparelser må mange børnefamilier enten køre langt for at sende deres børn i skole eller flytte ind til de større byer. Det er simpelthen ikke holdbart at, når regeringen centraliserer på den måde', siger Morten Dahlin.

Venstre har ad flere omgange bevidst stået i spidsen for at styrke fri- og privatskolerne. Partiet har tidligere øget støtten til de frie grundskoler for at give forældre endnu bedre muligheder for at vælge den skole, der passer bedst til deres børn.