Klik og se annoncen

Af John Hansen

Mere end 60 borgere og erhvervsfolk gik ikke forgæves - ej heller Søndagsavisens og VDonlines udsendte - da de forleden morgen i Erhvervsnetværk Vestsjælland mødte Slagelses nye kommunaldirektør Frank E. Andersen for at høre om hans ideer, erfaringer og retning.

Og 'folket' reagerede særdeles positivt og engageret efter en indholdsrig lille time med Frank.

Åbenbart ligesom stort set hele byrådet har gjort det de seneste uger og måneder.

Til gavn for borgerne

Overfor byrådet har Frank E. Andersen - tidligere Gentofte og Greve kommuner - også kvitteret med glæde over et 'bredt og superambitiøst budgetforlig' med 30 ud af 31 medlemmer bag sig.

En aftale der samtidig peger fremad over en 3-4 år...så ikke alting skal vendes og ændres hvert eneste år!

Dertil kvitterede han for en positiv modtagelse og stor medleven i, at nu skal de mange gode ting og personer samt 'det fantastiske potentiale' her i denne kommune, altså for alvor vendes til noget konstruktivt og udbytterigt.

Imagemæssigt, udviklingsmæssigt - 'og først og fremmest til gavn og glæde for vores 80.000 borgere'.

Viljen, den er her!

Frank uddybede i SBI's Erhvervsnetværk Vestsjælland de pointer, han få dage tidligere havde leveret overfor 100 sponsorer i Badminton-Team Skælskør - og dagen forinden ved et besøg hos Sørby IF og deres markedsafdeling.

'Det er jo et fantastisk marked og en utrolig indsats fra så mange aktive borgere, vi ser her,' påpegede en overvældet kommunaldirektør. Idet han uddybede sine egne tanker om, hvor vigtigt det er, at borgere, foreninger, organisationer, erhvervsliv og uddannelse er med, når kommunen skal udvikle sig fremad.

'Vi har nemlig en fantastisk kommune med et stort potentiale. Og den gode vilje er til stede. Men det er ikke kun på rådhuset og i struktur og hieraki, vi skal vise vejen - nej, det er i høj grad blandt jer, borgerne, at vi skal søge ideer og samarbejde,' påpegede Frank Andersen.

Opgaver og udfordringer

'Tiden råber på noget andet, end det vi har været vant til med hensyn til tænkning og struktur. Vi skal have engagement og meddeltagelse på alle planer.

Vi skal ikke bare holde møder for mødernes skyld. Nej, vi skal tage udgangspunkt i vore opgaver og udfordringer og sige: Hvordan løser vi dem bedst muligt,' pointerede Frank Andersen.

Han opfordrer samtidig alle borgere - inklusive foreninger, organisationer etc. - til at bidrage med ideer og forslag til ting, der kan løftes i Slagelse Kommune.

Hva' med forventningerne?

Og selvom kommunen har et mægtigt potentiale og ganske meget faktisk går rigtigt godt lige nu, så lagde Frank heller ikke skjul på, at vi lever i en verden, et land og en kommune, der også har særdeles store udfordringer.

Han linede op, at der fra oven af ikke nødvendigvis kommer flere penge og ressoucer i fremtiden, 'men at spændet mellem forventninger og behov og ressoucer bliver stadigt større.'

Det må vi indrette os på.

'Vi skal i højere grad se på effekten, vi får ud af anstrengelserne. Gerne afprøve nye ting i mindre skala, og så enten kassere det eller opskalere noget, vi kan se lykkes.

I den offentlige sektor har vi tidligere fejlagtigt standardiseret på mennesker og differentieret på systemer. Alle er jo ikke ens - sådan er vi som mennesker.

Men det er da en kæmpe ulempe, at hver enkelt kommune har oprettet sit helt eget it-system, ja somme tider flere it-systemer i samme kommune. Tænk også på de fem regioner og f.eks. sundhedsplatformen. Det skal vi gøre bedre og klogere.'

Hvert eneste år...

Frank mener, at man ej heller med Statens organisering har været fremsynet nok.

'Man får aldrig trykket ordentlig i bund. Ikke implementeret og gennemført vedtagne ting, før man straks ændrer til noget andet. Og hver eneste finanslov kommer hvert år med en masse nyt.'

Frank Andersen vil hellere se tre-fire år frem ad gangen.

Han omtalte bl.a. uddannelsesudbygningen i Slagelse. En større boligudvikling. Mere erhverv...

Men han forberedte os også på udfordringerne på både børne- og ældreområderne.

Mere flyttes ud...

'Ved en sundhedsreform vil 20-30 pct. af opgaverne blive flyttet fra sygehusene og ud i kommunerne.

Og selvom vi bor i et velfærdssamfund, må vi også sige at der med børn aldrig har været så store udfordringer som netop nu. Aldrig har børn haft behov for mere specialundervisning,' påpegede Frank Andersen.

Han opfordrede til engagement hos alle aktører - 'os allesammen' - om disse opgaver. Og større frihed til at løse opgaverne.

Det vil også medvirke til større arbejdsglæde hos alle.

'Og chefer og ledelse - både på og udenfor rådhuset - skal kunne rumme at levere både sikker drift og nytænkning samtidig,' understregede Frank E. Andersen, inden han modtog et stort, varmt bifald.

Samt en typisk afrundende bemærkning fra mødeleder Jens Grønkjær: 'Spændende at høre - og grænsende til det opmuntrende!'