Klik og se annoncen

Af John Hansen

Mere end nogensinde er der vel grund til at sætte fokus på det at være ældre - eksempelvis også meget gammel og svækket - i Slagelse Kommune.

Der bliver nemlig flere og flere ældre i disse år.

Og selvom mange af disse kan være særdeles raske og aktive, så ser vi altså også, rundt omkring på vore plejecentre, flere og flere demente og overordentlig svagelige personer.

Ældre borgere, der i den grad har brug for - og fortjent - at blive plejet og passet, respekteret og elsket som alle andre, der i højere grad kan klare sig selv.

Glasværket i Korsør

Og det kan knibe for samfundet (kommunerne) at honorere de ønsker og krav, der er fra de ældre og de pårørende.

Temaet er da også 'Det gode ældreliv', når der torsdag den 14. november kl. 17-20 på Glasværket i Korsør afholdes såkaldt dialogmøde.

Det er kommunens Forebyggelses- og Seniorudvalg og Center for Sundhed og Ældre, der her - ugen efter den store dansefest for ældre i Musholmcentret - inviterer til et møde, 'hvor vi sammen skal blive klogere på det gode ældreliv,' som det udtrykkes i oplægget.

Vi skal lytte til...

Det vil være formanden for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz, Soc., der kl. 17 vil byde velkommen.

Og inden debatten gerne skulle udvikle sig bredt, vil der være særlige oplæg - bl.a. omkring 'Sundhed tæt på borgeren' v. Anne Grethe Larsen, vicedirektør for sygehusene i Slagelse, Næstved og Ringsted.

I et oplæg og indlæg om 'Fremtidens velfærd' vil man også kunne lytte til Charlotte Kaaber, der er relativ ny centerchef i Center for sundhed og ældre, samt Lone Wenzell, der er erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør i storkommunen.

Det er gratis at deltage, men man vil gerne have tilmelding til kommunen på forhånd.

Lægehuset lukker snart

Apropos problematikken omkring ældre og service, så er det jo en kendsgerning, at Lægehuset (fire læger) på netop Glasværket i Korsør lukker her den 1. januar.

Her er tilknyttet halvdelen af byens befolkning, ikke mindre end 10.000 Korsørborgere - selvsagt også rigtigt mange ældre - og det giver bestemt også anledning til bekymring og spørgsmål.

Nutidens politikere og myndigheder taler jo meget om 'sammenhæng' i tingene, og her ligger tilsyneladende noget af et problem for rigtigt mange.