Klik og se annoncen

Seniorer er en af Danmarks hurtigst voksende befolkningsgrupper. Generelt lever vi længere, er mere aktive og stiller højere krav til seniortilværelsen end tidligere tiders ældre. Agorahaverne i bl.a. Slagelse er et nyt seniorboligfællesskabs-koncept, der skal imødekomme seniorernes ønsker om bæredygtige og attraktive boliger og danne rammerne for det gode seniorliv.

Mandag tog Slagelses borgmester, John Dyrbo Paulsen (S) første spadestik for første etape af Agorahaverne, der opføres på Elmesvinget i Slagelse. Tetris A/S har i samarbejde med blandt andet forskere fra Københavns Universitet, antropologer og Sangberg som arkitektrådgivere udviklet Agorahaverne, der i de kommende år bliver opført i en række bynære områder i Danmark.

- I tæt samarbejde med Tetris har vi de sidste to år udviklet Agorahaverne. Det er et projekt, hvor vi har trukket på vores ekspertise inden for klimavenligt industrielt byggeri i en stor skala og hermed for alvor kan gøre en forskel med hensyn til, hvordan vi i fremtiden bygger bæredygtigt til den 3. alder, udtaler Jonas Sangberg, kreativ direktør og indehaver hos Sangberg.

Atriumhaven som naturligt mødested

Mange seniorer ønsker at indgå i forskellige formelle, såvel som uformelle, hverdagsfællesskaber. For at imødekomme dette, er boligerne i Agorahaverne organiseret i en 2-3-etagers karrébebyggelse, der kædes sammen af en atriumhave â?? et overdækket 'byrum', som trækker naturen helt ind i bebyggelsen og giver mulighed for spontane og uorganiserede møder mellem beboere og gæster. Atriumhaven bliver et naturligt omdrejningspunkt for fællesskabet i Agorahaverne, der iflg. Tetris A/S er baseret på en enkel, uprætentiøs og varm arkitektur, og forlænger udesæsonen fra tre til ni måneder. Fokus på fællesskabet er derudover med til at modvirke ensomhed blandt seniorer.

- Vi har brugt godt halvandet år på at udvikle Agorahaverne med fokus på bæredygtighed. Både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. For os som ejendomsudviklere er det vigtigt at skabe den bedst mulige ramme for bæredygtige fællesskaber. Det er bl.a. derfor vi har arbejdet tæt sammen med antropologer, eksperter i fællesskabsdesign og med master-studerende på Københavns Universitet under Human Impact-projektet samt Sangberg som arkitektrådgivere. Det har både givet os ny viden og ny inspiration til et banebrydende seniorvenligt boligfællesskab, udtaler Martin Wagner fra Tetris A/S

- Vi ved boligfællesskaber har mange fordele med hensyn til sundhed, økonomi og den overordnede livskvalitet for seniorer. Det er billigere at dele arealer, som for eksempel atriumhaven, ligesom boligfællesskaber ofte gør folk gladere og sundere. Så det aktuelle fokus på fællesskaber giver rigtig god mening - både fra et menneskeligt og fra et socio-økonomisk perspektiv. Det er fedt, at første spadestik nu er taget i Slagelse, og at projektet hermed bliver en realitet. Jeg glæder mig til følge, hvordan de kommende beboere kommer til at udnytte mulighederne for at dyrke fællesskabet på et helt nyt niveau, afslutter Jonas Sangberg.

Klimavenlige boliger

- Agorahaverne opføres som modulbyggeri i træ, der er et af verdens mest bæredygtige byggematerialer. Resultatet er et seniorboligfællesskab med det mindst mulige CO2-aftryk og et godt indeklima - og ikke mindst et stort fokus på fællesskaber.

Borgermøde i Slagelse

Man kan høre historien om Agorahaverne og blive klogere på projektet: lejlighedernes størrelse og indretning, husleje, fællesfaciliteter - samt fortælle om sine egne forventninger til projektet - ved et borgermøde mandag d. 28. oktober kl. 19.00 - 20.30 i kantinen på Antvorskov Skole - Sejerøvej 1, Slagelse.