Klik og se annoncen

Af John Hansen

Hun er nærværende, engageret og har allerede bevist, at hun er uhyre flittig på Borgen.

Det kan vi med sikkerhed roligt skrive - os som især de seneste to-tre år har fulgt hende ved møder, på Folketings-tv og andre kanaler.

Afløseren for Brian Mikkelsen, Brigitte Klintskov Jerkel, har haft kanontravlt med mange ordførerskaber i den relativt lille konservative gruppe i Folketinget.

Mange ordførerskaber

Senest deltog Brigitte i det store Gerlevmøde, vi har berettet om på VDonline og i Søndagsavisen.

Hun har som antydet været medlem af Folketinget de seneste par år.

Ordfører for en masse: forebyggelse af sundhed, psykiatri, ældre, undervisning, børn, familier, social, handicap, transport, etisk råd og Nordisk Råd. Og fhv. ordfører for sundhed, ligestilling, uddannelse og forskning.

Og her vil vi fortælle lidt om den 49-årige K-kvinde - som bl.a. har været aktiv omkring Flådestation Korsør og i opbygningen af et hospice i Korsør.

Født ved månetid...

I skyggen af Neil Armstrongs månelanding blev Brigitte født den 21. juli 1969.

Hendes far var vinhandler og havde den største Skjold Burne forretning på Nørrebros Runddel - moderen var advokatsekretær.

Om barndommen fortæller hun til Søndagsavisen: 'Jeg er født i Gentofte, men opvokset i Greve.

Som det går i så mange familier, blev også mine forældre skilt, og jeg flyttede derfor med min mor til Greve. Selvom midlerne var små, havde jeg en dejlig opvækst med masser af tryghed og kærlighed.

Personligt hårde år...

Efter at jeg blev student fra Greve Gymnasium, havde jeg forskellige jobs hos McDonalds, Magasin og som pædagogmedhjælper. I 1990 blev jeg gift og fik to dejlige sønner.

Starten af det nye årtusinde var ikke lykkeligt for mig.

Jeg blev skilt og i en al for ung alder gik både min far og mor bort. Det var et stort tab og en svær tid som enebarn.'

Og videre fortæller Brigitte om sig selv:

Mennesker i centrum

'Jeg elsker at arbejde med mennesker og hjælpe de mest udsatte i samfundet på rette kurs. Derfor var det oplagt, at jeg tog en professionsbachelor uddannelse som socialrådgiver.

Jeg har siden arbejdet som Børne- og Ungerådgiver i Solrød, på en døgninstitution i Stevns til mit nuværende arbejde i Jobcentret i Køge, som jeg har orlov fra på grund af folketinget.

Politik har altid interesseret mig. Min holdning er, at hvis man vil forandre noget og have indflydelse, så må man byde ind der, hvor beslutningerne træffes. For mit vedkommende startede det i mine sønners børnehave og skole. Senere som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening. Det gav smag på mere.

Jeg har nu siddet i Greve byråd i 14 år og i Region Sjællands Regionsråd i 6 år, hvor jeg har orlov på grund af Folketinget.

Efter Brian

I 2016 overtog jeg Brian Mikkelsens sæde i Folketinget. Her er jeg Region Sjællands lokale konservative stemme i Folketinget.

Min fritid er sparsom, men her får mine sønner fuld opmærksomhed. For at holde mig i god form styrketræner jeg og dyrker fitness. Ellers en god gåtur med hunden. Som noget usædvanligt for en kvinde, giver jeg den gas i racerbilen i weekenden. Det har også givet mig en frivillig og ulønnet bestyrelsespost i Dansk Automobil Sports Union.

Mærkesagerne...

'Hvis jeg bliver genvalgt til folketinget, vil jeg blandt andet arbejde videre for følgende:

Jeg arbejder for dig, for Sjælland, Møn og Lolland Falster.

Din sundhed er vigtig, derfor skal vi have flere læger, så du kan bevare familielægen. Bedre overholdelse af kræft udredning- og behandlingstiderne i Region Sjælland.

Et hospice i Korsør, så vi sikrer en omsorgsfuld og værdig afsked med livet, melder Brigitte.

Børn og skole

Og hun fortsætter: 'Alle børn skal have en god start på livet. Det kræver fleksible dagtilbud og en god skolegang. Det faglige niveau skal være højt, trivslen god og skoledagene ikke for lange. Der skal være tid til fritidsinteresser. Mobiltelefonerne skal pakkes væk, så koncentrationen er på undervisningen. Vores ungdomsuddannelser skal være attraktive med en høj faglighed, så unge får lyst til at tage en uddannelse.

- En stram og anstændig udlændingepolitik er vigtig. Udlændingedebatten er ikke køn. Lad os drøfte det nuanceret og anstændigt.

Flygtninge som har varigt ophold skal lære dansk, tage Danmark til sig og overholde lovene. De skal hjælpes i gang på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Et årige børn skal i dagtilbud for at lære dansk, vores værdier og kultur. De skal beherske dansk fra første klasse for at klare sig godt i grundskolen og videre frem. Derfor har vi indført sprogprøver i 0. klasse.

Klima ja

Vi skal have en ny klimalov, hvor vi er fælles om at løfte klimaansvaret. Klimarådet skal styrkes og der skal indkaldes til grønne trepartsforhandlinger mellem klimarådet, erhvervslivet og regeringen, hvor der sættes femårige mål for reduktion af CO2-udledningen effektivt og til virksomhedernes fordel.'

Brigitte har været med i mange vigtige forhandlinger på Christiansborg. Bl.a. også på vejområdet, hvor hun var med til at sikre, at vi nu endelig har fået aftaler om færdiggørelse af Kalundborg-motorvejen og etableringen af Rønnede-Næstved.

'Det er da første stykke af Rute 22 - så jeg er glad for, at vi nu kommer igang her,' påpeger Brigitte overfor Søndagsavisen.