Klik og se annoncen

På lørdag den 15. juni er det Valdemarsdag. Den dag, hvor vi danskere fejrer vores flag Dannebrog. I år er der særlig grund til at festligholde Valdemarsdagen, da det iflg. historien er 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen.

Legenden fortæller, at den danske hær under ledelse af Valdemar 2. Sejr var hårdt presset af den Estiske hær under slaget ved Lyndanise nær Tallin i Estland den 15. juni 1219. Ærkebiskop Anders Sunesen rakte sine arme op mod Gud for at bede om sejr. Så længe ærkebispen holdt armene oppe, kunne danskerne holde esterne stangen, men når Anders Sunesen blev træt i armene og lod dem synke, gik esterne til modangreb på danskerne. Just som det så ud til, at esterne ville løbe af med sejren, kom et rødt korsbanner, Dannebrog, til syne på himlen. Det dalede mod jorden. Kong Valdemar greb det og viste flaget til sine tropper, som derpå fik nyt mod og besejrede esterne.

Holsteinborg har særlig tilknytning til Estland

På selve jubilæumsdagen, den 15. juni holdes der festgudstjeneste i Holsteinborg Kirke kl. 19.30 under ledelse af sognepræst Lise Flindt Hansen. Alle er velkomne til denne gudstjeneste på et sted med særlig tilknytning til Estland. Holsteinborgs ejer Ulrich greve Holstein-Holsteinborg er honorær konsul for Estland og formand for Dansk-Estisk Selskab. Stridighederne mellem Danmark og Estland er for længst bilagt og erstattet af et tæt forhold mellem de to lande. Således markeres Dannebrogsjubilæet også i Estland. Det vil derfor ikke være muligt at træffe, kammerherre, hofjægermester og konsul for Estland Ulrich greve Holstein-Holsteinborg hjemme på Holsteinborg lørdag den 15. juni, da han ledsager Majestæten, Dronning Margrethe 2. ved jubilæumsfestlighederne i Tallin.

Ved gudstjenesten i Holsteinborg Kirke kommer forsvarsbrødrene med deres fane. Der skal synge både salmer og fædrelandssange. Organist Alex Bach Andersen står for musikken, og kirkesanger Lilian Poulsen synger for.

Efter gudstjenesten serveres vin og kransekage. Forhåbentlig er vejret godt, så forfriskningen kan nydes en smuk sommeraften på gårdspladsen.