Klik og se annoncen

Af John Hansen

Der er fortsat røre i idrætsaktiviteterne i storkommunen.

Og der er nu ny 'Energi til idrætten i Slagelse Kommune.'

Den lokale idræt har nemlig indgået en aftale med SK Forsynings el-handelseselskab SK Energisalg - hvor foreningerne modtager bonus...

Samarbejde...

Det er Slagelse Idræts Råd, der har indgået denne samarbejdsaftale med SK Energisalg.

Aftalen tilgodeser Slagelse Idræts Råds idrætsforeninger hver gang der oprettes ny el- eller naturgaskunde hos SK Energisalg.

Formanden for Slagelse Idræts Råd Jørn C. Nielsen er begejstret for aftalen og håber, at kommunens over 130 idrætsforeninger vil tage positivt imod den og dermed hjælper til med at markedsføre aftalen, sådan at den nye kunde tilmelder sig med angivelse af foreningens navn.

Mere i klubkassen

Foreningen modtager 200 kr. for hver ny naturgaskunde og 100 kr. for hver ny elkunde.

'Jeg håber, at foreningerne tager aftalen til sig og vil gå ind i det, for de får jo mulighed for at få flere penge i klubkassen, til brug for videreudvikling af idrætsforeningen.

Og det er jo noget, som foreningernes medlemmer kan få rigtig god gavn af,' påpeger Jørn C. Nielsen.

Henrik Birch: Gensidigt

'Jeg er sikker på, at initiativet kan blive til gensidig glæde for SK Energisalg og det lokale idrætsliv,' siger adm. direktør Henrik Birch, SK Forsyning.

Og han fortsætter: 'Nu skal Slagelse Idræts Råd lige have introduceret aftalen for medlemmerne, og så tror jeg der kommer gang i samarbejdet, og vi glæder os.'