Klik og se annoncen

Af Lene H. Augustsen

Sidste år blev det med Lov om Erhvervsfremme klart, at den primære erhvervsfremmeindsats fremover skulle drives fra seks tværkommunale erhvervshuse.

Efterhånden har det også været kendt i flere måneder, at Erhvervshus Sjælland skulle have sit hovedsæde hos VKST på Fulbyvej i Sorø, og indflytningen har været i gang siden årsskiftet.

Den 11. marts blev det så helt officielt med en indvielse, der med 300 deltager og en venteliste på 20 personer, må betegnes som et trækplaster.

Sorø-borgmester og søen

I de flotte lokaler med udsigt til Sorø Sø indledte Sorøs borgmester og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Gert Jørgensen, dagens række af taler, med en velkomst til de fremmødte og udtrykte derefter sin glæde over erhvervshusets placering i Sorø.

Herefter blev det direktør for Erhvervshus Sjælland, Mads Vaczy Kragh, der tog mikrofonen for en kort bemærkning inden han gav ordet til John Brædder, der er borgmester i Guldborgsund Kommune og formand for Erhvervshus Sjælland.

Han lagde ikke skjul på, at forventningerne til det nye erhvervshus er skyhøje, og at der arbejdes målrettet efter at få Region Sjælland op i top tre, når det handler om de erhvervsmæssige nøgletal.

Han sagde blandt andet:

'Indtil nu har erhvervshuset betjent cirka 2 % af alle virksomheder i regionen. Nu er der lagt op til, at det skal være 100 %. Det er den nye bestyrelses vision, at vi skal være blandt de to til tre bedste.'

Tæt samarbejde med lokale

Bestyrelsesformanden gjorde også meget ud af, at arbejdet med erhvervsudviklingen skal foregå i tæt samarbejde med virksomhederne og med de lokale erhvervsorganisationer.

'Det her projekt skal foregå på erhvervslivets præmisser. Det er jer, der ved, hvad der rører sig. Der skal være en tæt dialog med de lokale erhvervsorganisationer, så de føler, at de er en del af det her. Den tætte en til en vejledning skal de fortsætte med. '

John Brædder afsluttede sin tale med følgende opfordring: ' Vi er nabo til Region Hovedstaden - lad os udnytte det.'

Humoristisk fra Hjernemadsen

Efter et interview med Karsten Kjær, der er stifter af SundhedsDanmark, om hvordan han tænker nyt, når han realiserer og udvikler en idé, var der endnu en tale.

Denne gang var det formanden for KKR og borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, der fortalte om, hvorfor og hvordan der skal satses på erhvervslivet fremadrettet.

Derefter blev det tid til, hvad der vel nok kan kaldes dagens højdepunkt, foredraget med hjerneforsker, Peter Lund Madsen, måske bedst kendt som 'Hjernemadsen'.

Med sin kendte humoristiske tilgang til sit stofområde - hjernen, tog han gæsterne med på en udviklingsrejse fra fladormehjernen og til den hjerne alle vi mennesker er så heldige at være udstyret med i dag.

Kedeligt var det bestemt ikke, og konklusionen var at menneskets evne til at finde løsninger på problemer, vores evne til rette opmærksomheden på det rigtige og vores sociale intelligens kombineret med mod, viljestyrke og arbejdsglæde gør, at vi er i stand til at tænke nyt og udvikle nye ting, ideer og løsninger.

Næste skridt: strategien

Dagen sluttede med den helt officielle indvielse af Erhvervshus Sjælland, hvilket skete med konfettikanoner og klapsalver.

Nu venter arbejdet med en strategi for det nye erhvervshus og arbejdet med erhvervsfremme.

En strategi der skal sætte retningen for erhvervsudviklingen og være med til at flytte erhvervslivet i Region Sjælland helt frem i førerposition.

Ifølge formanden for Erhvervshus Sjælland er der 25 millioner i erhvervsfremmemidler og derudover en del projektpenge til at lykkes med den plan.