Klik og se annoncen

Af John Hansen

Slagelse byråd afviklede forleden et ganske særligt byrådsmøde - tvunget af coronaomstændighederne.

Borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., og hans øverste stab sad spredt godt ud i den store byrådssal på rådhuset, mens 30 andre folkevalgte deltog siddende rundt omkring på hver sin adresse.

Ret så særpræget må man sige.

Men John Dyrby har bagefter konkluderet: 'Tak for en godt virtuelt byrådsmøde i mandags. Iflg. P4-Sjælland var vi de første i Region Sjælland, og der har været ret stor interesse om forløbet og forberedelserne â?¦ jeg håber, at I alle er friske på at afprøve virtuelle fagudvalgsmøder i næste uge.'

Slagelse i skidt statistik

Slagelse Kommune blev torsdag i medierne lagt ud som den danske kommune, der - sammen med Gribskov - er allermest ramt af coronasmittede.

'Vi forfølger tallene og udviklingen, så forklaringen på tallene kan afdækkes,' fortæller John Dyrby i skrivende stund, fredag eftermiddag.

Borgmesteren og kommunen overvejer, hvad der kan være af mulige forklaringer på opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen.

Mulige forklaringer

Som muligheder meldes ud fra rådhuset i Slagelse:

'En mulig årsag kan være at der er testet flere patienter på Slagelse sygehus. Det ville være mere rimeligt at sammenligne antal smittede i forhold til antal testede...

Det er kun personer med indlæggelseskrævende symptomer der testes. Derfor kan det være at der ikke er flere smittede i alt i Slagelse kommune men at vi har en større andel af borgere med indlæggelseskrævende symptomer...

Det er et relativt lille antal af smittede i alle Slagelse kommune. Der skal ikke mange ekstra smittede til før Slagelse kommune vil ligge i øverste interval i oversigten fra SST.

Derfor er det svært ud fra den oversigt at konkludere at det ser markant anderledes ud i Slagelse kommune end andre kommuner.'

Således lød det.

En del af hverdagen

Generelt fortæller John Dyrby Paulsen dog fredag om situationen - set fra rådhuset:

'Det føles lidt, som om krisesituationen nu er blevet en del af hverdagen - bl.a. fordi vores medarbejdere stadig yder en helt fantastisk indsats hver eneste dag...

Omkring gravide medarbejdere: 'Vi har fra starten af krisen været ekstra forsigtige mht. gravide medarbejdere; de har som udgangspunkt fået besked på at blive hjemme. På det seneste har Sundhedsstyrelsen dog lempet deres retningslinjer mht. gravide, men i Slagelse Kommune holder vi fast i at være ekstra forsigtige.

Ældreområdet:

Lige nu har vi registreret 15 borgere, der er smittet med COVID-19, heraf er 5 indlagt på sygehus (1 på intensiv), 5 er i vores plejecentre (isoleret), og de resterende 5 er i hjemmeplejen (dvs. i deres eget hjem).

Situationen mht. værnemidler er god i Slagelse Kommune lige nu, og på nogle områder kan vi hjælpe andre kommuner, der står med mangler.

Også på lidt længere sigt ser situationen god ud, men vi vil som alle andre blive ramt af en mulig mangle på sprit i løbet af næste uge, hvis ikke vi passer på.

Vi er i gang med at undersøge alle muligheder, herunder indsamling fra lokale virksomheder, der på aktivitetsnedgang måtte ligge inde med et overskud af sprit (en lokal virksomhed har i går doneret 50 liter til os).

Mht. test af vores medarbejdere, er der mulighed for at få en ganske enkelt selvtest på sygehuset i Slagelse, og det er der en del, der benytter og har benyttet sig af (én er testet positiv).'

Nødpasning:

Dyrby fortsat: 'Det er stadig formålet med nedlukning af daginstitutionerne, at så mange så muligt bliver hjemme. Det gælder både børn og voksne.

Vi kan dog registrere en øget efterspørgsel efter nødpasning, og derfor har vi på dagtilbudsområdet ændret strategi.

Reglerne for hvem der kan tilbydes nødpasningen er uændret, men for at undgå at for mange børn og personale er samlet samme sted, vil børn, der fremadrettet har behov for nødpasning, blive tilbudt dette i det dagtilbud, som de er i forvejen er tilknyttet.

Skolerne

På skoleområdet vurderes behovet dagligt og såfremt presset på de nuværende nødpasningstilbud øges omlægges også her til lokal nødpasning.

Vi har dog allerede sat i værk, at hvis der er en gruppe elever fra én skole, der har behov for nødpasning, så tilbydes denne gruppe nødpasning på egen skole. Vi forventer at behovet for nødpasning vil være stigende.

Der er også etableret en forældrerådgivning. Der rådgives i forhold til konkrete problemstillinger, hvordan de kan angribes og hvilke handlemuligheder og redskaber forældrene selv kan bringe i spil hjemme. I rådgivningen kan forældrene komme til at tale med en medarbejder, der i dagligdagen arbejder med rådgivning i dagtilbud og skoler. Rådgivningen har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 15.00

Antal smittede:

Vi har fået en henvendelse fra Berlingske vedr. antallet af smittede i Slagelse Kommune.

Ifølge Statens Serum Institut ligger Slagelse kommune højest sammen med Gentofte i antal smittede målt pr. indbygger, men det er ikke et billede, vi umiddelbart kan genkende.

Derfor er vi i gang med at undersøge baggrunden for tallene (måske spiller Slagelse Sygehus en rolle i tallene?), og Byrådet får naturligvis en orientering, når forklaringen er afdækket.

Gang i det lokale erhvervsliv:

Alle kommunale virksomhedsledere har fået mail med opfordring til at fremskynde indkøb og projekter, og fra centralt hold har Kommunale Ejendomme sat gang i flere projekter - og Frank og jeg følger hele tiden op på, at vi får støttet op om vores lokale erhvervsliv, ligesom SEC er i fuld gang med at realisere de mange forslag til aktiviteter, de har modtager fra erhvervslivet.

Jeg har desuden tilladt mig på byrådets vegne at indrykke en annonce i Sjællandske med hilsen fra hele byrådet (...inspireret af en tilsvarende annonce fra det jysk/fynske).

Støtte til events og foreningsliv

I forlængelse af byrådets beslutning i mandags er vi i gang med at afdække behovet for støtte hos events og hos foreningslivet.

Jeg tror, at vi alle i denne krise ser positivt på at støtte så meget, som vi kan indenfor lovgivningens rammer - heldigvis har vi også en økonomi og en likviditet, der kan danne baggrund for en øget støtte til hele vores lokalsamfund.., udtrykker John Dyrby fredag.