Klik og se annoncen

Af John Hansen

Slagelse er vældig hårdt ramt af coronakrisen.

Stor generel nedlukning, relativt mange syge - og nu også sort på hvidt: Mere end 1.000 nye arbejdsløse i kommunen (officiel opgørelse fra 9. marts til ind i april).

Dertil masser af forretninger og virksomheder i økonomisk krise - og i utryghed. Usikkerhed.

Forvirring, tvivl og også ren fortvivlelse blandt rigtigt mange borgere i forskellige svære situationer...

Borgmesteren taler

Sådan ligger landet lige op til den ventede solrige påske 2020.

Og borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., er fortsat fra rådhuset i Slagelse - og hjemmet i Korsør - klar til at navigere storkommunen så godt igennem det opbruste farvand, så godt som muligt.

Tirsdag morgen her i skrivende stund 7. april, lyder Dyrbys statement og opfordring:

- Vi sætter rammerne!

'Regeringen vil fra den 15. april igangsætte en gradvist genåbning af Danmark, og i Slagelse Kommune er vi derfor i gang med at forberede en kontrolleret genåbning i henhold til statsministerens anbefalinger fra pressemøde her til aften (6/4-20).

De betyder, at vi tirsdag den 7/4, sammen med vores skoler og daginstitutioner, vil sætte rammerne for at byde børn og elever op til 5. klasse velkommen tilbage til deres daginstitution og deres skoler onsdag den 15/4.

Mens elever fra 6. klasse og opefter fortsat vil få virtuel undervisning i hjemmet.'

'Festlig - men med respekt'

John Dyrby videre: 'Genåbningen skal naturligvis gøres lidt festligt, men skal først og fremmest gøres med respekt for, at corona-krisen langt fra er overstået.

Derfor skal der naturligvis lægges stor vægt på at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og hvis det betyder, at der skal flere voksenhænder til for at gøre ekstra rent og kunne holde børn og elever i små gruppe i både daginstitutioner og skoler, så sørger vi i Slagelse Kommune for at skabe økonomisk råderum til det.

Økonomiudvalg mødes

Økonomiudvalget i Slagelse Byråd mødes (virtuelt) tirsdag den 7/4-20 kl. 16, hvor bl.a. situationen og udfordringerne mht. genåbningen vil blive drøftet nærmere.

Herunder status og eventuelle videre planer for den lokale hjælpepakke på 50 mio. kr. i Slagelse Kommune.

Regeringens plan for den gradvise kontrollerede genåbning af Danmark vil formentlig også betyde, at såvel byrådsmøde i april som fagudvalgsmøderne i begyndelsen af maj vil blive afholdt virtuelt,' udtrykker Dyrby.