Klik og se annoncen

Af John Hansen

Søndagsavisen bragte i sidste uge - fremkommet i minutterne omkring vor deadline - kritiske bemærkninger fra de 15 borgerlige i oppositionen.

De femten fra V, O og B. Altså Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale.

De tre partier syntes, at der var en del indsigelser at gøre, ikke mindst over en vis stilstand i kommunen samt borgmester John Dyrbys særlige processer...

Her er Dyrbys svar:

Vi bringer i dag modargumentationen fra borgmester John Dyrby Paulsen, Soc. - og den lyder sådan:

'Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Slagelse Byråd (tilsammen VOB) brokker sig over, at tingene går for hurtigt, eller tingene går for langsom, eller de ikke er blevet informeret, eller de ikke har haft nok tid til at tænke over tingene.

Reglen synes at være, at kan man ikke brokke sig over det ene, kan man altid brokke sig over det andet.

Et eksempel...

Lad mig give et eksempel: VOB blev på sidste byrådsmøde inviteret til at komme med deres ideer, så arbejdsgruppen omkring stadionanlægget kunne tage dem med i det videre arbejde; men hverken på byrådsmødet eller siden er der kommet en eneste ide fra VOB, som arbejdsgruppen kan bruge i det videre arbejde.

Så mens VOB stadig ønsker at diskutere, om det skal være røde eller gule mursten, og om det skal være en eller to etager, ser vi andre frem til arbejdsgruppens oplæg om, hvordan byggeriet omkring stadion i Slagelse kan udvikles yderligere bl.a. med en mulighed for at overdække banen på samme måde som Parken.

For mig er ideen nærmest genial, og jo hurtigere de muligheder afdækkes, jo bedre - og jeg afslører nok ikke for meget ved at sige, at der bliver tale om væsentligt mere end to etager, og at farven på murstenen ikke er afgørende for projektet.

Havnen på Stigsnæs

Jeg vil ikke udtale mig om havneprojektet på Stigsnæs, da forhandlingerne ikke er tilendebragt, men jeg kan se i pressen, at informationerne om projektet nærmest flyder frit, og det er ikke på nogen måde klædeligt for byrådets arbejde.

Vi har haft et godt og bredt samarbejde om processen lige frem til, at vi næsten var i mål, men modet svigtede hos dele af VOB, da beslutningen skulle tages.

Jeg har dog stor respekt for, at halvdelen af DF's byrådsgruppe ved målstregen stod ved sine markante holdninger til projektet gennem hele processen; det synes jeg fortjener ros.

(Senere blev Stigsnæshavnen købt af nogle andre, der så vil investere og udvikle, red.)

Et styringsdokument

Alle projekter i vores budgetaftale for 2019-2022 er nu udmøntet i et såkaldt styringsdokumentet, og der er sat ansvarlige fagudvalg på alle projekter. Derfor er det fagudvalgene, der skal drive de enkelte projekter videre, og ikke en budgetgruppe uden mandat til noget som helst.

VOB's e-mail fra den 26/4-19 handlere mere om at få bygget et nyt rådhus - lidt karikeret VOB vil gerne vide, hvordan V og O havde håndteret den sag i sidste byrådsperiode - og den information får de tre partier naturligvis.

Nok er bare nok!

Jeg vil faktisk gerne samarbejde, men nok er nok!

Jeg tror ikke på en reel vilje til samarbejde fra VOB's side, og jeg tror desværre, at VOB mere har fokus på at finde fejl end at få skibene sat i søen.

Lad mig give et eksempel: En ny børnehave er særdeles tiltrængt, og private investorer har tilbudt at bygge den på kun 12 måneder.

Ja tak det vil jeg gerne se nærmere på, er mit svar, men det er ikke mit indtryk, at VOB er med på den ide!

'Vi har stoppet katastrofen'

Mht. kommunekassen, så bugner den ikke, men vi har fået stoppet den katastrofale kurs mod kassens bund, som vi så i sidste periode.

Eller som et tidligere byrådsmedlem fra DF så malende beskrev det: man skulle dengang nærmest have en sporhund med ned i kassen for at finde pengene.

Den udvikling er vendt, men det betyder ikke, at kassen bugner, det gør den på ingen måde, men vi har ikke som tidligere kurs mod afgrunden.

Glæder mig til at høre...

Jeg glæder mig til at høre de konstruktive forslag fra VOB til kommunens fortsatte udvikling; for helt ærligt: indtil nu har jeg ikke hørt meget til dem.

Og for at sige det lige ud vil jeg meget hellere få udrettet noget med et smalt flertal end sætte udviklingen i stå med et bredt flertal,' slutter John Dyrby Paulsen..