Klik og se annoncen

Af John Hansen

Borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., forstår fortsat ikke, hvorfor både DF, Venstre og De Radikale i sidste øjeblik 'sprang' fra budgettet.

'Jamen, vi er jo sådan set enige om 95 procent,' gentager Dyrby overfor VDonline og Søndagsavisen.

'Sæt nu fokus på det, der samler!' Lyder opfordringen fra borgmesteren.

DF-ældrepolitik, ja...

Og Dyrby udtrykker videre - bl.a. efter DF's Ann Sibberns udsagn her i Søndagsavisen og på VDonline:

'Det er interessant at læse DF's forsøg på her i avisen at forklare, hvorfor DF ikke er med i budgetaftalen for 2020.

Det er ikke overraskende, at DF slår på deres ældrepolitik, men fakta er, at der i den aftale, som DF er en del af (VOB-aftalen), ikke er anført et ord om ældrepolitikken, som ikke står i flertalsgruppens forslag - ikke et ord! Og vi har heller ikke i forhandlingerne modtaget et eneste ekstra forslag fra DF på ældreområdet - ikke et!

Det religiøse

Det er heller ikke overraskende, at DF ikke mener, at der skal tages 'religiøse særhensyn', som de skriver her i avisen, men der står absolut intet om dette i deres egen VOB-aftale. Der står noget om, at klubber skal stilles ens, men den tekst havde DF allerede fået med i det fælles brede oplæg til en budgetaftale, der lå på bordet indtil kort før deadline, hvor VOB valgte at springe fra.

Der står heller ikke noget i VOB-aftalen om, at 'der bør i højere grad være fokus på borgere med anden herkomst end dansk', som DF anfører som et stort ønske her i avisen. Så det kan heller ikke være en af grundene til, at DF ikke er en del af flertalsgruppens budgetaftale.

Svært at se...

I det hele taget er det svært at se, hvorfor DF valgte at sige nej til en bred budgetaftale i sidste øjeblik. DF nævner her i avisen en lang række prioriteter, som dog alle kan genfindes i flertalsgruppens aftale, så det kan altså heller ikke være en årsag.

Det er således svært i VOB-aftalen at se, hvad det er for en politisk retning DF vil gå i, der er anderledes end flertalsgruppens retning. Måske er forskellene faktisk minimale; så lad da det være styrende for de næste par års politiske drøftelser: lad os finde de punkter, hvor vi er enige og sætte fokus på det, der samler, fremfor for at puste de få områder, hvor vi (måske) er uenige, unødigt op,' påpeger John Dyrby Paulsen.