Klik og se annoncen

Af John Hansen

Undervisning og uddannelse står højere og højere på listen over afgørende ting i dagens samfund. Det danske såvel som det internationale.

Og i Slagelse Kommune har vi heldigvis fortsat et ægte flagskib, man kan se op til og lære af - nemlig den private Dyhrs Skole midt i Slagelse.

Retfærdig bedømmelse

Ganske overraskende er det måske ikke for de fleste, at netop Karin Tellerups berømmede Dyhrs Skole (685 elever) med i høj grad et elevgrundlag, der på flere måder ligger favorabelt, igen er placeret tårnhøjt på en ny, aktuel dansk ranking og skoleliste.

Men afgørende vigtigt er det også, at denne rangliste og bedømmelse er pænt renset for ulige faktorer. Man har trukket fra og lagt til i forhold til de knap 1.400 skolers geografiske, forældremæssige og sociale forhold.

Bedømmelsen omkring 'udbytte og effekt af undervisningen' er foretaget af UNI-C It og Læring under undervisningsministeriet i København.

Og jo, man må forvente rigtigt meget af ikke mindst Dyhrs Skole. Men pointen her er, at skolen gør det endnu bedre - langt bedre end forventet.

Sådan gør Dyhrs...

Søndagsavisen har derfor bedt den erfarne skoleleder Karin Tellerup Have om en uddybende forklaring.

Hvad virker for jer på Dyhrs Skole? Hvorfor gør I det så bragende godt?

For det øvrige slagelseanske skolevæsen må vel kunne lære nogle ting og tage nogle tips til sig...

Karin: 'Jamen, vi har nu gennem mange år og på flere niveauer arbejdet meget målrettet med fagligheden på Dyhrs Skole. Samtidig gør vi meget ud af det sociale samvær også,' forklarer Karin Tellerup.

Skolens værdier

Karin Tellerup fortæller videre om prioriteringerne: 'Vi lærer eleverne respekt for undervisningen. På Dyhrs Skole arbejder vi helt fra eleverne er små med, at der skal være ro til at undervise - det er givet en væsentlig årsag til, at vi når så langt med vore elever

Vi lærer eleverne respekt for deres medmennesker. Det vil sige, at vi lærer dem at være ordentlige mennesker - at behandle hinanden med respekt og tage hensyn til individuelle forskelle.

Vi lærer dem samhørighed - at være en del af et stærkt fællesskab.

Elever på Dyhrs Skole lærer helt fra skolestarten i børnehaveklassen at man skal gøre sit arbejde med omhu - ting skal gøres 'Godt', og ikke bare 'Godt nok'. Man skal yde sit bedste hver gang.

Kun faglærere!

Lærerne underviser kun i fag, som de er uddannede i. En lærer på Dyhrs Skole får ikke engelsk i en klasse, fordi hun i forvejen har klassen i dansk.

Engelsklæreren er uddannet engelsklærer og det gælder alle fag på skolen.

Det betyder, at vore elever typisk har 5-6 lærere helt ned i de små klasser og op til 10 lærere i de store klasser.

Men det betyder også, at læreren er på sikker grund og har et stort fagligt overskud at øse af.

Er læreren på sikker grund, bliver undervisningen kvalificeret.

I øvrigt bruger vi en betragtelig sum hvert år på efteruddannelse af vore lærere, så de hele tiden bliver opdateret på de felter, hvor de måtte have behov.

Sparring til alle

Lærerne arbejder systematisk i fagudvalg med bl.a. faglig sparring om, hvad der virker. Og vi nedsætter udviklingsgrupper om emner, som har særlig interesse eller fokus.

Og så er vore lærere bevidste om, at de er gode rollemodeller for eleverne. Det vil sige, at de møder engagerede og velforberedte - og forventer sig noget af hver eneste elev i hver eneste time.

Ligesom eleverne forventes hjemme at træne det, de har lært i timen. Lektier er en dagligdags ting for vore elever, for det er, når man øver sig, at man bliver dygtig til en disciplin. Uanset om det er sport eller matematik.

Test sat i system

Vi tester eleverne gennem hele deres skolegang. Både i danskfærdigheder og matematik, naturfag og sprog.

Test er sat i system på skolen, så vores testlærer i f.eks. dansk efterfølgende gennemgår resultatet med dansklæreren - og giver gode råd om, hvordan dansklæreren kan undervise hver enkelt elev ud fra elevens niveau.

Vi tester aldrig blot for at arkivere testen. Den bliver brugt i hvert eneste tilfælde, og ud fra testen vurderes det eksempelvis også, om en elev skal have særlig støtte; eller om en gruppe elever i 5.x skal have en ekstra time om ugen til et kursus i matematik for at blive mere sikker i at dividere.

Extra timer, hvis...

Det er bestemt ikke et særsyn, at vi arrangerer ekstra timer for udvalgte elever; elevgrupper eller klasser, hvis der er noget, der er svært for eleverne.

Men vi opdager det altid på et meget tidligt tidspunkt, fordi vi tester så regelmæssigt (Hver klasse testes hvert andet år i dansk og ditto i matematik helt fra de er små. I de større klasser har vi årsprøver og nationale test)

Denne skoleliste, hvor vi er glade for vores fine placering som 6. bedst i Danmark ud af 1.400 skoler, vil også blive brugt aktivt.

Vi kan som skole gå ind i statistikken og læse, hvordan hvert enkelt fag klarer sig.

Den viden skal vi da benytte til at blive endnu bedre.

Forpligtigelse...

Som skoleleder har man efter min overbevisning en pligt til at gribe et sådan værktøj og arbejde videre på at blive bedre.

Den forpligtelse ligger i jobbet som leder af en skole, der skal sikre at eleverne får det optimale udbytte af at gå i skole - og at eleverne får et godt fagligt udbytte, er dybest set det, der berettiger, at man driver skole.

Trivsel er vigtig

Til gengæld er det hævet over enhver tvivl, at vi på Dyhrs Skole også har fokus på vore elevers trivsel.

Hvis eleverne ikke trives, lærer de ikke optimalt.

Så vi arbejder som lærere professionelt med vore gode relationer til eleverne og har fokus på, at eleverne indbyrdes har gode relationer til hinanden. At de respekterer hinanden, og at der er en behagelig stemning på skolen,' slutter Karin Tellerup Have.

Det er at håbe, at Slagelses øvrige skoler og skolevæsen kan bruge ting herfra og tage ved lære af eksemplet.

Det trænger kommunen og Vestsjælland til. Nemt er det dog ingenlunde at flytte sig stort på kort tid... Se Søndagsavisen i denne uge.