Klik og se annoncen

Af John Hansen

Bosætning og nyt boligbyggeri - det er noget, Slagelse gerne vil have god del i fremover.

Og det ser det ud til, at man kan få det - ikke blot ved Slots Bjergby eller i Vemmelev - men nu bestemt også i forstaden Skovse, Slagelse Øst.

Her er der ved Elmesvinget, Ndr. Ringgade og snedker Bruno Hansens gamle ejendom nye, store muligheder, efter at man har måttet opgive oprettelsen af en stor erhvervspark.

Fra 350 til 550 boliger

To lokale erhvervsfolk, Bjarne Ibsen og John Hesselholt, står nu bag en hel nytænkt bydel i denne del af Slagelse.

Et boligområde på mellem 350 til 550 boliger er af dem planlagt i dette Slagelses nordøstlige område.

Skovbrynet er navnet - 'som et helt nyt boligudviklingsområde 5 minutter fra byen, 5 minutter fra golfbanen og 5 minutter fra motorvejen,' som initiativtagerne fremhæver.

Byråd og samarbejde

Forleden godkendte Byrådet den endelige lokalplan, lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med det lokale landinspektør firma Skel.dk og det Århus baserede arkitektfirma Arkitema.

'Det er med fælles hjælp og et helt fantastisk samarbejde med Slagelse kommunes planafdeling, lykkes at få lokalplanen godkendt på under 6 måneder.

Godkendelsen er inklusiv både offentlig hørring og politisk behandling, så herfra skal lyde stor ros til alle der har været med til at få en helt ny bydel behandlet så hurtigt og professionelt - et meget flot arbejde,' pointerer Bjarne Ibsen og John Hesselholt overfor Søndagsavisen.

Blandet bygeri plus skov

Boligområdet vil i den netop vedtagne lokalplan omhandle 330 boliger, bestående af huse - som række, - punkt, - klynge, - etage, - og parcelhuse. Alt indrammet af et storstilet skovrejsningsprojekt.

De enkelt boliggruppe opføres i karakterfulde lysninger der skabes i skovbeplantningen, så alle delområder får en stærk selvstændig identitet.

Centralt, attraktivt

'Tænk hvis man kunne bo i en stemningsfuld skovlysning 5 min. Fra byen og 5 min. Fra motorvejen,' siger Bjarne Ibsen.

Projektet skaber centralt og attraktivt placerede boliger, der på unik vis tilbyder beboerne en stor naturkontakt.

Skovbrynet er opstået ud fra en ambitiøs grøn strategi om at skabe et nyt moderne boligområde, hvor man kan leve i kontakt med naturen.

Den grønne plan...

Projektet er ifølge initiativtagerne også en direkte styrkelse af Slagelse Kommunes 'grønne plan' for Nordbyen med skovrejsningsprojekter, skovbørnehave og udbygning af områdets rekreative muligheder.

Skovbrynet bliver i fremtiden forvandlet til et attraktivt og nyskabende boligområde, med et bredt boligudbud og mangfoldig beboersammensætning, der understøtter den fremtidige efterspørgsel i Slagelse Kommune.

For at give Skovbrynet identitet og karakter udvides den eksisterende skovbeplantning.

Hele området...

Området udenfor Elmesvinget udføres som åben -lav parcelhusbyggeri, udformet så der opstår udsigts/sigtelinjer fra Skov-bebyggelserne i centrum.

Området underdeles med beplantningsbælter og stier der stråler ud fra grundens centrum og knytter det det omgivende landskab sammen med den centrale skovbeplantning.

Rækkehusene og punkthusene placeres i boliggrupper i lysninger i skovbeplantningen. Området opdeles i etaper.

Først 70 parcelgrunde

I 1. etape af projekt Skovbrynet udbydes 70 parcelhusgrunde - hvor der ifølge John Hesselholt, for første gang i mange år i Slagelse ikke er nogen binding på hvem der skal bygge dit parcelhus. Yderligere opføres 110 rækkehuse i 1 og 2 etager, 130 etageboliger i 3 og 5 etages punkthuse - som placeres i Skoven.

'Tænk hvis børnene kunne løbe fra boligen direkte ud i skoven til leg og aktiviteter,' understeger Hesselholt.

Bjarne Ibsen og John Hesselholt, som købte hele grunden for et år siden, glæder sig meget til at se deres visionsplan for området Skovbrynet blive realiseret - og nu går de helt konkret videre...