Klik og se annoncen

Af John Hansen

At Dannebrog er et af verdens smukkeste flag, det er der vist her i landet ret bred enighed om.

Og det rød-hvide flag kom virkelig i ekstraordinært fokus forleden, da vi - kort efter vort folketingsvalg på Grundlovsdagen - fejrede flagets 800 års fødselsdag.

Solens Plads, Korsør

Det oplevede vi bestemt i både byerne Slagelse, Skælskør og Korsør.

I Korsør var Solens Plads i centrum - med Søværnets Tambourkorps i vigør og bl.a. tale af Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti.

Med også tidl. borgmester Flemming Erichsen, Soc., som taler og en festgudstjeneste i Sct. Povls kirke.

Skælskør by

Vi oplevede det i gode gamle Skælskør med - naturligvis - Marinegarden i spidsen.

Her talte Venstre-byrådsmedlem Morten Hass Augustsen. Og senere også tidligere MF og borgmester (Slagelse), Jens Jørgensen.

Det var ved en festgudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke. Efter festligheder på Svanetorvet.

Slagelse centrum

Og så var der Slagelse bymidte, hvor musikken blev leveret af Slagelsegarden og Hjemmeværnsmusikkorps Vestsjælland.

Her holdt borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., hovedtalen.

Også tidl. borgmester Stén Knuth, V, stod på programmet - i f m en festgudstjeneste i den store Sct. Mikkels Kirke.

Valdemarsdagen

Valdemarsdag 15. juni har siden 1913 været en national mærkedag.

Netop den 15. juni var ifølge sagnet den dag i 1219, da Dannebrog faldet ned fra himlen under slaget ved Lyndanise i Estland under et af Valdemar 2. Sejrs korstog.

Valdemarsdag - dagen var tidligere skolefridag - er naturligvis også officiel flagdag, og det samme er Genforeningsdagen, som også fejredes 15. juni - og i øvrigt har 100-års jubilæum til næste år.

Altså er der to gode grunde til at flage 15. juni, og heldigvis er det tilladt private at flage med Dannebrog. Det har vi haft lov til siden 1854, og vi danskere er flittige brugere af Dannebrog.

Mange dage...

Vort smukke flag hejses ved bryllupper, fødselsdage og andre private festlige anledninger. Mange flager også på de officielle civile flagdage, som foruden Valdemarsdag og Genforeningsdag er eksempelvis Påskedag, Grundlovsdag og Dronning Margrethes fødselsdag.

Det står enhver frit for at hejse flaget, også når lillemor og den nyfødte vender hjem fra hospitalet, når datteren vender hjem efter en lang udlandsrejse, eller hvornår man ellers har lyst til at markere en begivenhed.

Retningslinjer for flagning

Flagning med Dannebrog bør ske med værdighed og skal følge bestemte retningslinjer, blandt andet følgende:

Dannebrog må aldrig være hejst efter solnedgang, medmindre det er særligt belyst. Så husk at flaget skal nedhales - også hvis I er midt i sølvbryllupsmiddagen - inden solen går ned!

Nedhaling af flaget - og hejsning - skal foregå i et værdigt tempo, og det er meget upassende, hvis flaget rører jorden. Det vil være praktisk både under fastgøringen og hejsningen af flaget at holde det sammenfoldet under armen, indtil det med sikkerhed er klar af jorden, når det folder sig ud.

På halv...

Når der flages på halv, hejses flaget først helt til tops, og det hejses igen til tops inden nedhaling. Flagets størrelse bør stå i passende forhold til højden af flagstangen. Et lillebitte Dannebrog i toppen af en lang flagstang - det ser ikke godt ud! Det er passende, hvis standerliget (den del af flaget som grænser ind mod flagstangen) er cirka en femtedel af en fritstående flagstangs højde.

der, da det iflg. historien er 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen.

Fra legenden...

Legenden fortæller, at den danske hær under ledelse af Valdemar 2. Sejr var hårdt presset af den Estiske hær under slaget ved Lyndanise nær Tallin i Estland den 15. juni 1219. Ærkebiskop Anders Sunesen rakte sine arme op mod Gud for at bede om sejr.

Så længe ærkebispen holdt armene oppe, kunne danskerne holde esterne stangen, men når Anders Sunesen blev træt i armene og lod dem synke, gik esterne til modangreb på danskerne. Just som det så ud til, at esterne ville løbe af med sejren, kom et rødt korsbanner, Dannebrog, til syne på himlen. Det dalede mod jorden. Kong Valdemar greb det og viste flaget til sine tropper, som derpå fik nyt mod og besejrede esterne.

Holsteinborg noget særligt

På selve jubilæumsdagen, den 15. juni afholdtes en festgudstjeneste i Holsteinborg Kirke kl. 19.30 under ledelse af sognepræst Lise Flindt Hansen.

Alle var velkomne til denne gudstjeneste på et sted med særlig tilknytning til Estland.

Med i Estland

Holsteinborgs ejer Ulrich greve Holstein-Holsteinborg er honorær konsul for Estland og formand for Dansk-Estisk Selskab. Stridighederne mellem Danmark og Estland er for længst bilagt og erstattet af et tæt forhold mellem de to lande. Således markeredes Dannebrogsjubilæet også i Estland.

Ulrich greve Holstein-Holsteinborg ledsagede Majestæten, Dronning Margrethe 2. ved jubilæumsfestlighederne i Tallin.

Ved gudstjenesten i Holsteinborg Kirke kom forsvarsbrødrene med deres fane.

Organist Alex Bach Andersen stod for musikken, og kirkesanger Lilian Poulsen sang for.