Klik og se annoncen

Af John Hansen

Hos Dansk Folkeparti i Slagelse er man fortsat ikke tilfreds med John Dyrby Paulsen og de 'lokale borgmestres' ageren og argumenteren.

Efter budgetforliset og Dyrbys opfølgende undren og kritik af de blå's fravær ved budgetaftalen, har gruppeformand Ann Sibbern og hele DF-byrådsgruppen dog en replik klar.

Det drejer sig om 'et svar til borgmesterduoen vedr. det brede samarbejde,' som DF'erne udtrykker det:

De to manipulerer...

'Det er besynderligt, som de to borgmestre formår at manipulere og fordreje alt - igen.

Endnu en grund til, at DF ikke indgik i et samarbejde med flertalsgruppen. Vi kan ikke indgå i et samarbejde med partier og personer, som ikke udviser ordentlighed og troværdighed,' hedder det fra Ann Sibbern og DF-folkene.

'I DF er vi kommet med klare og tydelige punkter, som adskiller os med økonomi og politisk retning, hvilket borgmestrene udmærket er klar over, vi kan derfor kun ryste på hovedet af deres fortolkninger af situationer og tekst, hvilket jo desværre er en evig gentagelse af deres måde at agere på, vilje til samarbejde og evne til at lede.

Ingen kompromisser her...

Der har ikke fra flertalsgruppens side været et ønske om at finde kompromisser f.eks. på klubområdet- det skulle fortsætte som nu med særtilbud, på arbejdsmarkedsområdet, lokalplaner m.m. Sagen er, at der fra flere partier har været et ønske om religiøse særhensyn og herved ikke et ønske om at ændre denne politiske retning. Det har vist sig flere gange, når sager har været rejst i byrådet. Politik handler om at finde kompromisser, og DF er ikke med i et budget, så længe der ikke kan findes kompromisser - også på det område, og det var der på ingen måde været vilje til i flertalsgruppen.

Flertalsgruppens budgetforlig omhandler ganske rigtigt også ældreområdet.

Forslag fra DF, som flertalsgruppen valgte at bibeholde, hvilket borgmestrene også udmærket er klar over. En tekst som vi i DF fik med i 2019 og forslog igen i 2020. Derfor har vi ikke tilføjet yderligere.

Ikke brug for besparelser

Vi håber, at flertalsgruppen ikke vil spare på området med deres indlagte besparelser på 36, 52 og 72 mio. kr. i overslagsårene, som ikke er adresseret.

I DF havde vi forhåbninger om et bredt budgetforlig ligesom i 2019 og forsøgte til det sidste og indtil kort før deadline.

Flertalsgruppen havde tilsyneladende lavet deres eget budgetforlig dagen forinden sammen med Ø, hvilket jo kom frem efterfølgende.

EL skulle absolut med!

Men interessant er det, at flertalsgruppen udviste så stor vilje for at samarbejde for at få én mand med.

Hvis man som parti ikke oplever vilje til at finde kompromisser og samarbejde omkring den politiske retning, så giver det ikke mening at lægge stemmer til et budget.

Vi har set det for mange gange, at borgmestrene giver udtryk for at ville samarbejde, og i virkeligheden kører de deres egen vej uden en bred politisk inddragelse og med et flertal på 16.

Man kan jo næsten få den tanke, at budgetprocessen og forhandlingerne har været et spil for galleriet.

Skatteborgernes penge er brugt på to budgetseminarer, hvor der ikke har været forhandlinger - spild af tid og borgernes penge, og midt i processen drager flere gruppeformænd inklusiv borgmesteren på ferieâ?¦.'

Pointerer Ann Sibbern og hele DF-byrådsgruppen på Slagelse rådhus.