Klik og se annoncen

Af John Hansen

I dag er det ikke 'blot' et toilet, der skal lukkes og spares væk.

Nej, det er en hel busrute - mellem Slagelse og Skælskør - der er i farezonen, når vi her må omtale, at der snart yderligere skal spares på transportområdet.
Også andre vigtige busruter er på fare-listen i Regionen.

Hørt på højskolen...

Søndagsavisen hørte om det seneste 'geniale spareforslag' Slagelse-Skælskør allerede på Gerlev Idrætshøjskole sidste fredag.

Idrætshøjskolen med tusindvis af kursister og gæster året rundt ligger jo lige ved Skælskørlandevejen fra Slagelse.

Og så fik vi først i denne uge - da vi talte med folketingskandidaten Morten Dahlin - bekræftet, at netop denne rute er på listen af 'gode ideer'.

Stop nu lige her!

Morten Dahlin, der i flere år har været Venstres F-kandidat i Slagelsekredsen, reagerer særdeles kontant på udmeldingen om busspareplanerne:

'Jamen, dette er jo en katastrofe under opsejling,' påpeger en overrasket Dahlin, idet han kommer med et indtrængende opråb til regionspolitikerne i Region Sjælland:

- Nedlæg ikke Rute 470R mellem Slagelse og Skælskør!

Stort sparekatalog

Politikerne i Regionshuset i Sorø er nemlig i år blevet præsenteret for et sparekatalog, hvor 15 busruter kan blive enten sparet væk eller nedlagt.

Herunder også Bus 470R mellem Slagelse og Skælskør. Samt Bus 460 fra Korsør til Stigsnæs via Boeslunde og Skælskør. Dertil også vitale busruter i Sorø Kommune.

Sparekataloget er blevet fremlagt, fordi regionerne tidligere i år fik frataget ansvaret for erhvervsfremme og dermed mistede en del budget til denne indsats.

På denne baggrund er der lagt op til, at der fra 2020 og frem skal spares 20 millioner kroner årligt på kollektiv transport.

Mange unge og ældre

Men de planer vækker næppe forståelse i området - og som nævnt heller ingen form for begejstring hos Venstres lokale folketingskandidat, Morten Dahlin:

'Det her er altså en katastrofe under opsejling. Hvis man nedlægger 470R, vil man de facto afskære en masse mennesker fra Skælskør fra at kunne komme til Slagelse.

Det vil særligt gå ud over de mange unge der skal til og fra uddannelse og så selvfølgelig de ældre, der også bruger denne rute meget.'

Ønsker initiativ fra Heino

Region Sjælland modtog tidligere 590 millioner kroner til erhvervsfremme, regional udvikling og turisme.

Disse penge blev blandt andet brugt på kollektiv transport. Af de midler mister regionen for fremtiden 112 millioner kroner.

En livsnerve for Skælskør

'Det er som udgangspunkt ikke regionernes opgave at lave erhvervsfremme. Det ligger bedst hos kommunerne.

Derfor vil jeg da opfordre regionsrådsformanden til at fravælge nogle andre initiativer og i stedet bruge pengene på kollektiv transport, herunder 470R der på mange måder er en livsnerve for Skælskør.'

Regionsrådet tager endelig stilling til spareforslagene den 5. november når køreplanerne skal fastlægges for sommeren 2019 og frem.
Opfølgende på VDonline har radikale Troels Brandt fulgt op, at han også går ind i sagen. Ligeså har Socialdemokraterne i Slagelse sent onsdag sendt os (og Regionsrådet) en stærk appel om ikke at nedlægge ruterne 460 (Korsør-Stigsnæs) og 470R. "Bevar den nødvendige og vigtige off. transport i vores i forvejen udfordrede region," skriver DSU og socialdemokraterne med Dyrby og Tom Block i spidsen.