Klik og se annoncen

Af John Hansen

Sagen om de truede busruter på Sjælland og i ikke mindst Slagelse Kommune fortsætter.

Det er kommet frem, at der fra flere sider er nye vinkler omkring omkring truslen mod den kollektive trafik i hele Region Sjælland - bl.a. med en mulig nedlæggelse af op til 15 busruter, herunder Skælskør-Slagelse og Korsør-Stigsnæs.

Vi har skrevet omkring bussituationen de seneste dage og uger, bl.a. på baggrund af oplysninger fra Ft-kandidat Morten Dahlin, V - og allersenest også ny info fra både Regionshuset i Sorø og rådhuset i Slagelse gående ud på, at der er tale om indbyrdes stridigheder mellem Region og kommuner.

Steen Bach: Pengene er væk

Søndag oplyste den lokale socialdemokrat, tidl. Slagelseborgmester og Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, os om, at 'pengene til kollektiv trafik jo bare er væk - alle 20 millioner.'

Og Bach mener, at årsagen er at finde i netop Morten Dahlins eget regeringsparti, Venstre.

'Dahlin forsøger her at kapre stemmer for en ulykke, der er indtrådt på grund af en beslutning i netop det parti, som han selv repræsenterer,' påpeger Steen Bach.

Kan Dahlin finde pengene?

'I oplyser korrekt, at regionen mister 112 mio. kr. til erhvervsfremme. Af disse erhvervsfremmemidler har regionen fundet kollektiv trafik så vigtig, at vi har brugt 20 mio. kr. til regionale busruter.

Det har jeg været med til at prioritere. Nu er alle pengene væk,' siger Steen Bach.

Han efterlyser noget om, 'hvor Dahlin ville finde de 20 millioner, der ikke eksisterer mere - efter, at hans parti har hovedansvaret for, at de er inddraget.

Det er ikke tilladt at bruge midler fra sundhedsbudgettet til kollektiv trafik,' oplyser Steen Bach Nielsen.

Troels Brandt: Konservativt ansvar

Samtidig slår radikale Troels Brandt (ØK-medlem i Slagelse byråd og Ft-kandidat) fast, at 'det må være bydende nødvendigt - ikke mindst af hensyn til borgernes generelle tillid til deres politikere - at Region Sjælland og kommunerne i regionen nu går sammen i en Task Force og får taget fat på en fælles løsning af de opståede problemer.'

Brandt mener, at det tidligere var Brian Mikkelsen (K), der som erhvervsminister, foreslog og fik gennemført fjernelsen af erhvervs- og turismefremmeopgaverne og de tilhørende midler fra regionerne),

DF var i øvrigt en del af flertallet, der støttede...

Fælles løsning SKAL findes

Troels Brandt: 'Det er derfor i særlig grad de Konservative som et af de regeringsbærende partier og med støtte fra DF, der er direkte involveret i beslutningen.

Men alle har vi en forpligtelse til at gå i front og få lavet en ny fælles løsning med tilhørende finansiering af den kollektive trafik i regionen og i vores kommuner.

Men sagen er den, at regionen vakler under vægten af transport serviceniveauet, fordi man til dels uforskyldt, er blevet rundbarberet af et flertal i Folketinget.'

Nedlæg tog - eller RS?

Slagelses tidligere viceborgmester Michael Gram går ind med et 'hurtigt og nemt spareforslag: 'Nedlæg regionerne!'

Egon Bo fra LA pointerer, at man først og fremmest bør gå ind og spare på adminstrationsområdet - 'her er mange penge at finde,' mener Bo.

Andre mener, at de meget dyre tog-forbindelser som Høng-Tølløse-banen - der koster langt mere end busser pr. passager - bør holde for...

Tirsdagens brev...

Tirsdag udgik der et brev fra Slagelse rådhus og borgmester John Dyrby Paulsen til Regionsrådet - vedr. budlinierne 460 og 470R, som Dyrby noterede i overskriften.

I brevet hedder det bl.a.:

'Økonomiudvalget i Slagelse Kommune har på et møde den 10. september 2018 drøftet konsekvenserne af de fremlagte forslag til besparelser på den kollektive trafik i Region Sjælland.

Det bekymrer hele Økonomiudvalget overordentlig meget, at der er forslag om besparelser på linjerne 460 og 470R, idet sådanne besparelser vil berøre Skælskør og opland meget alvorligt på en lang række områder.

Linjerne 460 og 470R binder Skælskør sammen med henholdsvis Korsør og Slagelse, og betjener oplandet på de 2 strækninger. Det er bl.a. den meget søgte Gerlev Idrætshøjskole og privatskolen Lille Egede Skole.

De 2 buslinjer befordrer samlet set et passagerantal på mere end en halv million årligt.

Det er folk, der skal på arbejde, og det er børn, der skal i skole, herunder børn fra hele kommunen, som er optaget i kommunens talentklasser inden for kunst og kultur på Skælskør Skole.

Og det er patienter, der skal til sygehuset.

Et MUST, til sygehuset

Kollektiv transport til sygehuset er et must, da alle skal have mulighed for at komme til og fra sygehuset...

Slagelse er uddannelsescentrum for hele Vestsjælland, og ungdomsuddannelserne ligger placeret i Slagelse by i et dynamisk uddannelsesmiljø...

Jeg vil derfor på Økonomiudvalgets vegne anmode Regionens udvalg for trafik, infrastruktur og miljø om, at besparelser på den kollektive trafik ikke får konsekvenser for linjerne 460 og 470R.

Konkret vil jeg foreslå, at der snarest, og inden mødet i Regionens udvalg for trafik, infrastruktur og miljø den 9. oktober 2018, indkaldes til en fælles politisk drøftelse af den kollektive trafik og de konsekvenser, som mulige besparelser vil få for borgerne i regionen og kommunerne,' slutter Dyrby.