Klik og se annoncen

Af John Hansen

Der er fokus på Slagelse Kommune og den lokale udvikling i det hele taget i disse kølige uger og måneder.

Og som et led i dialogen og debatten var der forleden inviteret til hyggelig og informativ Business Bruch på rådhuset - af Slagelse Erhvervscenter i et forhåbentligt godt fremtidigt samspil med borgmester og kommune.

De fleste husker nok, at tidligere borgmester Stén Knuth og hans folk - lige efter forrige valg - tog ganske meget fat i og om erhvervslivet. Lagde en offensiv linie her.

Og også den nye borgmester John Dyrby Paulsen har, bl.a. via flere udmeldinger om den vigtige detailhandel, lagt op til tæt kontakt og fælles aktivitet.

Positive vinde

Derfor kan man også efter sidste uges Business Brunch på rådhuset, godt påpege og konkludere, at 'Kommunen byder erhvervslivet op til samarbejde i Slagelse.'

Og hvad andet kunne man måske næsten også forestille sig...

Derfor blæste der da også positive vinde på rådhuset i Slagelse, da borgmester John Dyrby Paulsen sidste fredag morgen tog imod godt 60 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv til Business Brunch.

Her indbød Dyrby til samarbejde og fremtidig vidensdeling, kommunen og erhvervslivet imellem.

Gaardboe: Stolthed!

'Vær' stolte,' lød det klare budskab, som Slagelse Erhvervscenters formand, Morten Gaardboe, sendte de fremmødte afsted med.

'Stolte af, at vi rent faktisk har meget at byde på i Slagelse Kommune, og at vi har mulighederne, hvis vi griber dem.'

Morten Gaardboes opfordring faldt i god tråd med morgenens øvrige budskaber, hvor særligt borgmesteren indbød erhvervslivet til samarbejde.

Noget på spil...

'Som kommune skal vi have modet til at tage en risiko ind imellem, sætte noget på spil...

I den forbindelse er vi parate til at indgå i nogle nye sammenhænge, og indtænke, hvordan vi kan inddrage borgerne og erhvervslivet noget mere.' Ting som Dyrby også fremhævede ved Nytårskuren hos Erhvervsrådet.

John Dyrby Paulsen fremhævede netop i den sammenhæng crowdsourcing, en måde at lægge idéer og projekter ud i netværk med relevante aktører.

Crowdsourcing

Crowdsourcing bliver hilst velkommen, men mødte dog allerede kritik fra Peder Harboe fra Korsør Apotek, der netop som spejderleder har siddet med i en arbejdsgruppe omkring muligheden for at bringe den store spejderlejr til Slagelse Kommune.

Som privat aktør fik han ikke alle relevante informationer fra kommunens side i sagen, hvilket satte både ham og projektet i et uheldigt lys.

'Det er selvfølgelig vigtigt, at der er god kommunikation parterne imellem,' noterede borgmester John Dyrby Paulsen undskyldende. (Læs i øvrigt mere om Spejderlejren i vor byrådsartikel andetsteds i avisen).

Dyrby: Trængt økonomi

Borgmesteren lagde ikke skjul på, økonomien i kommunen er trængt. 'Vi bliver lidt mere hårde i filten, hvad vi giver penge ud til.

Men ved store ting, store projekter, der kan vi tage nogle penge op af kassen.

De er snævre, rammerne, men vi kan godt,' pointerede Dyrby, der jo også opfordrer ledere og ansatte i kommunen til 'at turde prøve noget nyt og gerne også fejle...'

Flere studieboliger

Et af de områder, der længe har haft borgmesterens særlige fokus, er bosætning.

Dyrby: 'Boligudbuddet skal være større.

Vi er en studieby med 3.000 studerende. Undersøgelser viser, at 70 procent bliver boende i byen, hvis de har boet her, mens de har studeret.

Det skal vi udnytte ved at skabe et levende bymiljø og have studieboliger til rådighed,' udtalte John Dyrby Paulsen.

Konkrete planer

I øjeblikket ligger der projekter om opførelse af 600 nye studieboliger på tegnebrættet.

Men bl.a. kommunale regler står i vejen for en langt større udvikling på området.

Bl.a. at antallet af parkeringspladser skal være 1:1, når det drejer sig om opførelsen af studieboliger.

'Det skal vi have kigget på. Og vil også være imødekommende overfor investorer,' lød det fra borgmesteren til glæde for bl.a. byens ejendomsmæglere.

Per B.: Mere erhverv

Men det er ikke kun boliger, der er mangel på. Borgmesteren lovede, at man vil finde løsninger på de P-problemer, der fortsat er i Slagelse bymidte.

Erhvervschef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter udtrykker et behov for yderligere udlæg til erhvervsarealer.

Han glæder sig dog over, at der er bevægelse på en række områder, bl.a. med udviklingen af området ved Bilka og Japan-/Kinavej i Slagelse samt Korsør Erhvervspark.

Husk Virksomhedsservice

Fredagens gæster ved Business Brunch kunne desuden gå hjem med en opfordring fra leder af Virksomhedsservice, Bjarne Mikkelsen, om at huske at benytte netop Virksomhedsservice, hvis man har behov for rekruttering af nye medarbejdere.

Det er Slagelse Erhvervscenter, der er initiativtager til netværksmøderne Business Brunch, som afholdes en gang om måneden på skift hos lokale virksomheder.

Det er gratis at deltage her, når blot man har et cvr-nummer i Slagelse Kommune.

I øvrigt mindede Morten Hass alle om, at datoen for årets Erhvervs Award bliver fredag 8. november 2019 - husk lige det. P.S.: Læs i anden VD-art. om spændende marts-konference på Vilcon...