Klik og se annoncen

Af John Hansen

Så skete det - torsdag aften henimod kl. 01 kom der en budgetaftale i hus på Slagelse rådhus.

En budgetaftale for 2018-2021, hvor partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Fair Balance går sammen om budgettet, tager hånd om økonomiske udfordringer - og også står sammen om en mindre skatteforhøjelse samt en særlig 'tekst medsendt budgettet'.

Heri hedder det bl.a., at man de kommende fire år har afsat ialt 180 millioner kroner til investeringer i velværd, udvikling, bedre dagtilbud og fortsat gode, velegnede svømmehaller. Det sidste er ikke helt konkretiseret.

Besparelser på drift, ja

Dermed er der også investeringer og ikke kun besparelser med i budgettet. Selvom Stén Knuth, Knud Vincents og V (samt DF og FB) i oplægget slog fast, at der skulle gøres noget radikalt ved driften.

Her skal altså spares flere steder, cirka 55 millioner - 'mest på ledelse og administration...men også bredt på kultur og fritid etc.,' som borgmesteren noterer.

'Jeg lytter dog også til argumenter, ser også online og aviser, og på folkeoplysnings- og idrætsområdet halveret en besparelse fra 1,2 mill. til 0,6.'

Socialdemokraterne går også ind i det nye budget, så de i år kommer med i modsætning til sidste år. John Dyrby havde med sin A-plan lagt op til at det var nødvendigt at få genopretning stærkt med. "Der er jo tale om et krisebudget - som vi kan leve med, vil jeg sige. Men ingen ros for processen... og så blev det et mix af, hvad Stén og jeg lagde frem," siger Dyrby til VDonline fredag eftermiddag.

En vis usikkerhed

Som ventet var Michael Gram, FB - i protest mod den fremgangsmåde som Dyrby og S tidligere havde benyttet - ikke til stede ved forhandlingerne torsdag aften, mens Thomas Clausen fra Enhedslisten forlod de øvrige kl. 23.30.

"Vi er p.t. usikre på, Jens Jørgensens og Tonny Borgstrøms tilgang til budgettet,' som borgmester Stén Knuth fredag morgen udtrykte det.

"Vi skal lige se aftalen igennem, men indtil videre kan jeg ikke se noget til hinder for, at vi kan skrive under," melder viceborgmester Michael Gram - og tænker på 2. behandlingen 9. oktober.

Thomas Clausen fra EL sagde endelig fra ved midnatstide - efter at have kæmpet for indførelse af dækningsafgift samt "en mere rimelig skattefordeling. Grundet det skrå skatteloft vil de 6.000 i Slagelse Kommune, der betaler topskat, ellers få rabat. Det vil vi ikke være med til." Siger Clausen fredag formiddag.

Vi vil investere...

På budgetpartiernes aftalepapir står nu sort på hvidt, at V, A, DF, SF og FB - ønsker følgende tekst medsendt budgettet:

'Anlæg. Vi ønsker forsat, at kunne investere i velfærd, udvikling og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet samt langtidssikre, at vi har gode og velegnede svømmehaller.

Vi har de næste 4 år afsat 180 mio.kr. af til dette.

I 2018 følgende:

- Anlægsforslag - 20 mio.kr.

- Midgård, renovering 4 mio.kr.

- Naturpark i Skælskør, 2 mio.kr.

- Dagtilbud i Korsør, kapacitet undersøges 5 mio.kr.

- Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl. skole 5 mio.kr.

- Pulje til anlægsudvikling 4 mio.kr.

- Prioritering af renovering af svømmehal i Korsør og Slagelse.

Flere punkter

Herudover ønsker vi at igangsætte et arbejde omhandlende følgende punkter:

At sikre retvisende budgetter på alle områder.

At igangsætte arbejdet med medarbejdere og organisationen. Vi ønsker i 2018 at have en åben og respektfuld proces ift. en ændret organisationsmodel, der skal skabe overblik, klarhed samt frigøre 15. mio.kr. i 2019 og yderligere 5 mio.kr. i årene derefter. Medarbejderinddragelse herunder direktion og det politiske niveau skal inddrages.

Det nye har fire spor- metodefrihed, kan og skal opgaver, centralisering/ decentralisering samt tilpasning af medarbejderresurser.

Et ændret fokus på sygefravær - jf. forslaget. Vi ønsker også her en proces i 2018, som skal skabe tryghed i organisationen, og som skal være med til at sænke sygefraværet og øge trivslen efter en model der skaber mulighed for, at virksomhederne kan få del i gevinsten.

En ændring af indkøbsadfærd - hvordan kan vi via sund fornuft skabe et større incitament til at handle mere rationelt. Parterne er indstillet på at se på mulighederne for større lokal indkøb, som en del af dette.

At klarlægge placering af indsatsen på socialøkonomiske virksomheder, herunder effekter af indsatsen.

En reduktion af puljerne skal udmøntes politisk.

At få analyseret velfærdsområderne - hjemmepleje, sygepleje, arbejdsmarkedet og handicap og psykiatri, samt det særlige børneungeområde - med henblik på at få vurderet, om vi gør det optimale, både organisatorisk og indsatsmæssigt, herunder om vi har sat klare mål og jævnligt, overfor det politiske niveau, får præsenteret effekter af indsatserne.

Vi er optaget af, at borgerens behov er i centrum. Arbejdet forelægges byrådet ved budgetforhandlingerne i 2018.

At direktionen udarbejder en model, der sikrer en politisk opfølgning af budgettet.

Stående udvalg, økonomiudvalg og byråd inddrages,' står der også i aftaleteksten.

Helle Blak: 'Nødvendigt'

Blandt de politikere vi tidligt fredag først fik fat på - andre var endnu ikke klar - var SF's Helle Blak. Og Blak udmelder til VDonline:

'SF er med i et forlig, som er mere nødvendigt end udviklende.

Når man er i en situation, hvor der skal dækkes så store underskud, er der desværre ikke mulighed for at lave de store nye prioriteringer men til gengæld har vi friholdt børneområderne for store besparelser.

SF vil gerne tage ansvar og det gør vi gerne ved forhandlingsbordet i et bredt samarbejde,' påpeger Helle Blak.
Altså en spændende fredag har det været - en fredag med også Kulturnat i Slagelse. Og en fredag hvor Alternativet på rådhuset afleverede sin første opstillerliste...læs mere på VDonline og i Uge Nyt, hvordan Alternativet i Slagelse 21. nov. vil pege på den borgmesterkandidat, der vil gøre mest grønt for Slagelse de kommende fire år...

Mere om budgettet følger senere...