Klik og se annoncen

Af John Hansen

Mandag 18. september - en strålende sensommerdag i Slagelse - var vi atter kommet så vidt.

Efter formiddagens særlige første spadestik på de længe ventede motorvejsramper ved Vemmelev, gik borgmester Stén Knuth & Co. ved aftenstide i byrådssalen med et punkt, der hed 1. behandling af budgettet.

Og omkring dette hede tema var der forhandlet på kryds og tværs hele weekenden.

Løsning og/eller bredde?

Liberal Alliance med brødrene Christensen var tidligt skredet fra forhandlingerne, idet de modsatte sig den mulighed, der - ved et større kompromis - bød sig for også at inddrage en skatteforhøjelse i en aftale.

Borgmester Stén Knuth, V, gik fortsat efter at få så mange så muligt inddraget i budgettet. 'Vi skal have så mange med som muligt. Allerhelst 28,' havde han proklameret overfor Søndagsavisen.

Mens at det samme brede fællesskab ikke havde samme høje prioritering for Socialdemokraternes John Dyrby Paulsen.

'For mig er den største ambition altså, at vi finder de rigtige løsninger. For de økonomiske udfordringer er bare så store,' påpegede John Dyrby mandag formiddag.

Knuth og fire punkter

Fra kl. 17 mødtes så alle i salen øverst på rådhuset.

Her indledte borgmesteren med at fortælle om baggrund og fremgangsmåde. Han kvitterede - som flere andre - for rigtigt mange gode høringssvar og talte (som beskrevet i Uge Nyt) om fire elementer, der skal bruges af et bredt byrådsflertal i det kommende budget:

Drift, anlæg, låneoptag og en skattestigning. Sandsynligvis moderat på ca. 0,4 procent.

'Vigtigst er driftsreduktionerne... for vi overskrider vore servicerammer,' pointerede Stén Knuth, som har aftalt nyt møde med gruppeformændene næste mandag.

Processen la la...

Borgmesteren kvitterede til sine kolleger for to weekenddage med godt arbejde, god tone og dialog med tage og give.

'Jeg forventer ikke ros for selve processen,' erkendte Knuth da også - men hæftede sig ligesom sin V-gruppeformand Knud Vincents på Venstres og andres vilje og ønske om reelt bredt samarbejde.

Dyrby: Vilje til resultat

John Dyrby, Soc., noterede straks, at han på to punkter var ganske enig med borgmesteren: 1. De mange kvalitativt stærke høringssvar. 2. Ingen ros til Knuth for processen - og det tidspres, der også har hersket.

'Vi har ikke forhandlet os væk fra hinanden i weekenden. Og jo, der er vilje til at nå resultater, der retter op på tingene.

Jeg kvitterer for, at vi af borgmesteren fik et oplæg - selvom det ikke imponerede mig. Vi er fortsat med,' påpegede socialdemokraten.

Blak: Organisering

Helle Blak, SF takkede rigtigt meget for de mange høringssvar. Her er noget, der virkelig handler om noget: 'Jeg er dog bekymret over, hvordan fordelingen egentlig bliver, når vi taler skat... Og så vil jeg gerne have organiseringen i kommunen med. Vores knalddygtige medarbejdere knokler, men bliver nemt fanget i en klemme.

Men jeg er i arbejdstøjet til et bredt budgetforlig,' påpegede hende, der jo p.t. selv er fyret af kommunen - men også i sidste uge slap for politisagen.

Gram: Jo, skat...

Michael Gram fra Fair Balance havde allerede inden mødestarten til Søndagsavisen sagt, at man altså må have skatten hævet i denne omgang. 'Ellers vil det koste for mange fyringer - det er, hvad Liberal Alliances politik vil koste. I dag kan man ikke spare nogle steder, uden at det koster job.

Vi har jo tidligere oplevet nogle skrappe runder, også under Lis Tribler, og det ønsker jeg ikke at se igen. Men fyringer kan ikke undgåes,' sagde Gram.

I øvrigt sagde Enhedslistens Jørn Melchior Nielsen - på vort spørgsmål inden mødestart - at EL gerne vil fortsætte ved forhandlingsbordet, men at det er helt afgørende for dem, at Slagelse indfører Dækningsafgift for erhvervslivet... og det må da blive en knast...

Ny valgperiode?

Gram fremførte i øvrigt, at et frygtet 2018-underskud på 130 millioner nu kunne blive ændret til et overskud på 43 millioner kroner. 'Dog ser det mere dystert ud i overslagsårene fra 2019.'

Og MG sagde også, at når LA kritiserer bl.a. ham og V for at bryde konstitueringsaftalen, så handler det her jo om skat i 2018 - 'det er altså en ny valgperiode, vi taler om.'

EL: De rige skal betale

Thomas Clausen, EL, takkede direkte Stén Knuth for, 'at Enhedslisten er inviteret med ved budgetforhandlingerne.'

Og så talte Clausen ikke bare personskat, men drog hellere grundskyld og ikke mindst dækningsafgift frem. EL vil have kapitalisterne og de multinationale til at betale gildet.

Villum: Ansvar for underskud!

Villum Christensen, LA: 'Vi har en rød linie, der handler om, at vi altså betaler skat nok her i Danmark.'

Derpå kom Villum med en bredside mod organiseringen i kommunen.Vi får de samme problemer år efter år. Og vi har de samme strukturer Ligesom der bare flyttes bunker i forvaltningen. Det må vi da ændre på. Og skal kunne placere et ansvar, når pengene ikke passer... ellers går vi bankerot,' erklærede Villum.

KV-linie og Dyrby-replik

Venstres gruppeformand Knud Vincents takkede gruppeformændene, der ville give og tage. Og han så Venstres valgoplæg fra 2013 udvist i praksis: 'Vi ønsker det brede samarbejde', sagde han og mente, at LA mest 'vil profilere sig'.

Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti glædede sig over at næsten alle fortsat er med i forhandlingerne. Hun fremhævede igen sundheds- og seniorområdet, som to af DF's vigtigste.

John Dyrby, Soc., noterede, at 'det da kan være nemt nok at lave overskud, hvis besparelser er ren ramme... og med lån og nye skatteindtægter er det nemt at sikre et budget i balance.'

Jens J.: Langtidsholdbart

Jens Jørgensen, uden for partierne, havde ros til sine kolleger i salen. For al den slåskamp, man kan læse om i aviserne, jo den er der da engang imellem, men når lyset er slukket, så er tonen altså meget bedre - ifølge Jørgensen.

Han talte også ny organisering. Faktisk bliver der ansat flere og flere i kommunen - vi er nødt til at finde langtidsholdbare løsninger...

Borgstrøms ok, ja

Senest er også løsgænger Tonny Borgstrøm kommet med i gruppen på nu 29, der fortsat gerne vil forhandle med.

Han blev opmuntret af, at skattestigningen kun ville blive meget moderat på 0,4 procent-point og erklærede sig klar til at forhandle med alle omkring det store bord.