Klik og se annoncen

Foreningen Cykling Uden Alder - Slagelse mangler 35 nye cykelpiloter for at kunne give de mange interesserede ældre 'vind i håret'. Og vi mangler dem nu! Det er budskabet efter foreningen Cykling Uden Alder- Slagelse har holdt møde med samtlige ledere, tovholdere og cykelkaptajner fra alle de pleje- og aktivitetscentre, der har en rickshaw.

Formålet var at højne kvaliteten i rickshawprojektet til glæde for de ældre i Slagelse Kommune, der gerne vil ud og have 'vind i håret'.

Mødet var bygget op omkring en ny spørgeskema undersøgelse. Der var også en meget fin debat om centrenes forventninger til cykelpiloterne og omvendt, ligesom man drøftede, hvordan man kan gøre det endnu sjovere, at være cykelpilot. På et bestyrelsesmøde den 23. maj vil foreningen drøfte de mange gode forslag fra mødedeltagerne, oplyser Bente Nørgaard.

- Blandt andet forventer vi, at vi i foreningen vil stille det krav til vores cykelpiloter, at de skal cykle mindst en gang om måneden, gerne oftere hvis det er muligt. Dette for at piloterne hele tiden kan være fortrolige med cyklerne, og for at sikkerheden kan være i top.

Herudover skal vi drøfte, hvordan vi kan lægge mere livskvalitet ind i turene for de ældre, og der er ved at blive udarbejdet et helt katalog med forslag til dejlige ture.

Mange af vores piloter vil egentlig gerne vil cykle sammen med andre piloter, så der skal lige laves lidt logistik på, hvordan vi nemmest kan opfylde deres ønsker.

Der blev på mødet også efterspurgt en facebookside, hvor der bl.a. kan lægges turforslag ind. Så det er også på dagsordenen.

Placering af rickshaws

Der er rickshaws følgende steder i Slagelse Kommune:

I Slagelse:

Alliancehaven, Plejecenter Smedegade, Plejecenter Skovvang, Plejecenter Blomstergården, Antvorskov Plejecenter og Kirke Stillinge.

I Korsør:

På Plejecenter Solbakken og på Plejecenter Lützensvej/Quistgården.

I Skælskør:

På Rådmandscenteret.

I Boeslunde.

På Plejecenter Møllebakken.

I Dalmose:

På Atkærcenteret.

I Vemmelev:

Ny rickshaw er købt til levering først i juni måned. Interesserede, der gerne vil være med til at give de ældre i Slagelse Kommune 'Vind i håret' og gode oplevelser, kan melde sig som piloter på www.cyklingudenalder.dk eller kontakte tovholder Bente Nørgaard på telefon 22582706.

Alle vores cykelpiloter er forsikret på ansvar og ulykke, ligesom foreningen har købt sig ind i det landsdækkende bookingsystem. Det tager 1-2 timer at blive cykelpilot.